Пригответе своите храмове за идването на месията

АЗ СЪМ Йоан Кръстител. Аз бях този, който предсказа пришествието на месията Христос.

АЗ СЪМ дойдох. Дойдох да ви разкажа историята на моя живот, на онзи мой живот. И АЗ СЪМ дойдох да ви дам някои наставления за вашия сегашен живот.

Много неща се промениха на Земята от времето на моето въплъщение. Много неща се промениха в заобикалящия ви живот, във всичко свързано с бита на хората, с работата им. Новото е много. Много са откритията, които се използват във външния свят.

Обаче ако се обърнем към светогледа на човека, към неговите възгледи за Бог и устройството на Вселената, промените не са толкова съществени. Да, променила се е терминологията, направени са много научни открития, които разкриват устройството на Вселената, законите на физическия свят.

И в същото време съзнанието на човека както е било, така и си остава привързано към външните проявления на физическия свят, към външното поклонение на Бог, към външните ритуали. Като че ли не са минали 2000 години от времето на моето въплъщение.

Човекът със завидна бързина използва всякакви научни понятия и всякакви научни открития и вместо да използва тези открития, за да се доближи до Бог, той се отдалечава от Него.

Струва ви се, че е прогресивно да използвате съвременни ритми по време на провеждане на църковни служби, струва ви се, че е съвременно когато използвате научна терминология за обясняване на мирозданието.

Всяко научно откритие и всяко постижение на човешкото съзнание моментално се използва, за да се откъснете още повече от Бог.

Вие забулвате в множество съвременни термини и понятия простотата на Божественото чувство и на Божествения живот.

Използвате куп технически термини, когато разсъждавате за Бог. Ако влагахте толкова усилия, за да разрушите  реално във вашето съзнание  това, което ви отделя от Бог, животът на Земята би се променил като с вълшебна пръчка.

Повечето съвременни изобретения поставят непреодолима преграда между вас и Бог.

Знаете, че по време на моето въплъщение живеех в пустинята. Хранех се с мед от диви пчели и със скакалци. Мнозина ме смятаха за странен. Но само изолирайки се от хората и тяхната суета, можех в уединение да получа общуване с Бог. И не бих заменил това общуване с никакви човешки богатства и почести.

Аз рядко общувах с хората. Основното учение, което им преподавах, се отнасяше за очистването на техните души, за подготовката им за идването на месията.

Хората възприемаха моите думи, като че ли ставаше въпрос за идването на външен месия, човек, който трябва да ги спаси от техните беди и нещастия.

Аз обаче имах предвид не само идването на външен месия, но и идването на вътрешния месия, който се намира във всеки един човек. Подготвях съзнанието на хората за идването на този месия.

Не мисля, че някой от хората разбираше за какво говорех. Но все пак тяхното съзнание се промени малко и те очакваха идването на Христос. И Той дойде и изпълни с чест своята мисия.

Моята проповед ми струваше живота. За разлика от повечето хора, управляващите църковници много бързо разбраха, че моето учение, ако бъде разбрано от хората, завинаги би отвратило паството от външното поклонение и външните ритуали и би ги насочило към среща с реалния месия, с реалната част от тях самите, към вътрешна среща с Бог, който е в тях самите.

И получили това вътрешно общуване, получили това вътрешно блаженство, хората повече никога не биха повярвали на нито една външна религия, на външни учители.

Хората, получили достъп до Божественото състояние на съзнанието, много бързо биха се обединили с подобни на тях. Божественото състояние на съзнанието е също толкова заразно, колкото проявата на небожествено състояние на съзнанието в повечето хора сега.

Хората са тясно свързани помежду си във финия план. И благата мисъл, благото мислене, зародило се в няколко глави и сърца, е способно да се разпространява от сърце в сърце, така както от една свещ могат да се запалят милиони.

Разбира се, нямах възможност да дам моето учение на много хора. Учех малцината, които се осмеляваха да ме доближат и да ме изслушат. Хората се страхуваха да получат от мен знание, защото свещениците им забраняваха да общуват с мен. Трудно ми беше да давам знания на хората.

Погледнете колко са се променили сега времената. Давам тази диктовка и в същия ден имате възможност да се запознаете с нея, дори да се намирате на другия край на земното кълбо. Това наистина е времето на големите възможности. Дори не е необходимо да изразходваме вашите и нашите усилия, за да събираме на определено място на Земята хората, готови да възприемат нашето учение. Вие получавате нашето учение и нашите вибрации благодарение на благословения дар, който Сен Жермен подари на човечеството. Имам предвид Интернет. И това е един от малкото случаи на използването на Интернет, който носи осезаема полза и за което това изобретение беше дадено на физическия план.

Благословени сърца, имате възможност да слушате ученията на Великите Същества от Светлина, които са идвали във въплъщение да обучават човечеството през последните няколко хиляди години.

Вие имате възможност да получите безпрецедентен поток Божествена Енергия чрез тези диктовки. И тази милост, този дар от Небесата, стана реален благодарение на новата възможност. Ценете тази възможност. Пийте нектара от Божествена Енергия. И помнете, нито една капка от тази енергия не трябва да пропадне напразно. Енергията ви се дава да вършите добри дела. Не за да изяснявате кой от вас е по-главен и кой е по-божествен. Вие не можете да знаете това с вашето човешко съзнание. Сред вас най-голям е този, който повече от всички служи на живота, служи на всички живи същества и не иска нищо в замяна. Защото няма в този живот нищо, което си струва да бъде разменено за дара на Божественото общуване, за възможността да се служи на Бог през целия живот. Затова използвайте по предназначение Енергията, която получавате. Подготвяйте своите храмове за идването на месията, позволете на вашия месия, на вашето Висше Аз, на вашето Христово Аз да дойде при вас, да бъде във вас, да говори чрез вас, да действа чрез вас.

О, възлюбени, щастлив съм, че възлюбеният Алфа откри за вас тази възможност в това трудно, но наистина благословено време за планетата.

Ще се радвам на среща с всеки от вас, който издигне своите вибрации до моето ниво и аз ще мога да дойда при вас лично и да беседвам с вас във вашето сърце.

Възлюбени, благословени, повярвайте ми, всичко ще се случи именно така, както е предсказано. Вашите очи ще прогледнат и вие ще можете да ни виждате и да общувате с нас, да се разхождате с нас и да беседвате с нас.

Няма никакви ограничения в Божествения свят. Вие сами сте създали тези ограничения в своето съзнание и настъпи времето най-после да се избавите от тях.

Не мога да сдържа препълващата ме радост от възможността пряко да се обърна към вас. И аз зная, че много, доста много от четящите тези редове вече са готови за общуване с мен.

Можете ли да си представите колко ще се промени светът, ако всеки получи възможността да общува пряко с Възнесените Учители? А това ще стане. Това ще стане рано или късно. И това ще бъде също тъй необратимо, както след зимата иде пролет, а след това лято.

АЗ СЪМ Йоан Кръстител, пророк Илия и ви давам това пророчество. Моето пророчество ще се сбъдне непременно и вие в сърцата си също знаете това.

АЗ СЪМ Йоан Кръстител.