Приемете новите енергии, енергиите на обновлението и ги следвайте

АЗ СЪМ Атина Палада, дошла при вас, за да предам своето Послание. Аз идвам рядко, обаче днес дойде моят ред да се обърна към вас, към тези, които ме чуват и възприемат моите слова.

Преди стотици и дори хиляди години аз бях известна и почитана на Земята. Сега само малцина знаят моето име. И все пак за мнозина моите слова ще бъдат значими. Защото времето дойде. Дойде времето за познаване на Истината и нейното пречупване във вашето съзнание ще приближи човечеството на Земята към важния етап, на прага на който то се намира сега.

Сега ви е трудно да си представите тази възможност, която се открива пред човечеството. Но ще мине не голям от историческа гледна точка период от време и всичко ще се промени. Защото ще се промени вашето съзнание, възлюбени. И то вече се променя. Причина за промяната на вашето съзнание са космическите срокове, които приближиха. И тези срокове подготвят за вас преход на ново енергийно ниво.

Също както жителите на равнината чувстват дискомфорт и изнемога, когато попаднат в планината, така и вие сега се чувствате малко не в своята кожа. Промени се времето и се промениха вибрациите на планетата. Изглежда така, като че ли сте се преместили в пространството на друго, по-възвишено място. Макар да ви се струва, че около вас е все същата реалност, обаче всичко се променя и вече е променено. Затова в съзнанието ви сега стават грандиозни промени. Всяка следваща стъпка се постига с голям труд. Защото пространството е променено.

Когато застанете под ябълково дърво и започнете да го друсате, от клоните му падат узрелите ябълки, и червивите ябълки, и изсъхналите, така и неузрели плодове. Така става сега и с човечеството. Вибрациите се повишиха и това, подобно на друсането, ви принуждава да напуснете удобните си места и да се преместите.

Настъпват промени във всички сфери на живота на обществото. Не защото някой е дал команда, а защото времето дойде и няма друг начин. Всяко изменение ще съответства на замисъла на Твореца за следващия етап на еволюционното развитие. И дори да се съпротивлявате с цялото си същество, и да отстоявате старите подходи и старите стереотипи на поведение, и старите си навици, все едно, вие ще бъдете принудени да отстъпите пред замисъла на Твореца.

И вие виждате около себе си именно този процес. Когато вследствие на повишаването на вибрациите се изостриха всички ваши вътрешни проблеми и след тях – проблемите на обществото, в което живеете, и проблемите на човешкото съобщество като цяло. И това се отнася за всички сфери на живота на хората.

Настъпи нов етап. И колкото по-скоро общественото съзнание успее да разбере и да се приспособи към новите условия, толкова с по-малко загуби, социални взривове и катаклизми ще се наложи да се сблъскате в най-близко време. Ключът, който ще ви помогне да действате в новите условия, ще бъде разбирането, че настъпващата епоха ще бъде свързана с преход към по-Божествени отношения между хората. Вие ще почувствате необходимост да възродите нравствеността в обществото. Ще почувствате красотата на отношенията, основани върху дружбата, сътрудничеството, взаимопомощта, любовта.

Всичко онова, което сега се намира в периферията на вашите интереси, ще се върне отново в живота ви. И това няма да бъдат показните положителни качества, които вие понякога демонстрирате в общуването помежду си. Това ще бъдат истински Божествени качества, които ще покълват в сърцата ви и постепенно ще завладеят света.

Ще стане възвръщане на човечеството към непреходните ценности. Всичко старо, всичко, което разделя, всичко, което е основано на страха и отделянето от Бога, постепенно ще бъде заменено с новите качества, Божествените качества, вечните качества.

Хората се умориха от лицемерието и грубостта. Настъпващата епоха ще възроди изящните изкуства. Новото поколение ще се устреми към проявяване на образците от Божествения свят във физическия план. И колкото и да се съпротивлява старото, неговото време изтече. Идват новото съзнание, новите отношения, новият свят!

И сега тече най-трудният етап – етапът на прехода към новото съзнание и новото мислене. Затова времето, в което живеете, е особено и интересно.

Аз се обръщам към душите на онези хора, които ме помнят. Някога вие идвахте в храмовете, посветени на мен и аз имах възможност непосредствено да общувам с вашите души. Сега вие трябва да си спомните вашето предназначение. Вашите сърца носят в себе си тази Истина, която трябва да бъде проявена във физическия свят. Вие сте хората, за които настъпи времето да действате.

Промените около вас ще бъдат послушно отражение на онези промени, които ще дойдат от вашите сърца. Всеки човек е генератор на енергия. И само от вас зависи каква енергия ще изпратите в света.

Когато сърцата ви са съзвучни със ставащите промени, вие чувствате ентусиазъм, радост, любов. Вие сте щастливи и целеустремени.

Когато вашите вибрации влизат в конфликт с новите енергии, вие чувствате неудовлетвореност, страх, агресия. Ключът за промяната на съзнанието ви ще бъде вашето желание да следвате замисъла на Твореца. Повярвайте, не си струва да се съпротивлявате. Приемете новите енергии, енергиите на обновлението и ги следвайте!

Вие трябва да приемете новото. Вие трябва да следите всяко движение на мисълта си и да отхвърляте от себе си всичко, което не ви води по пътя на вашия възход към Истината.


АЗ СЪМ Атина Палада, която беше с вас в този ден.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)