Приемете дара на това послание в своето сърце

АЗ СЪМ Гаутама Буда.

Днес дойдох, за да затвърдя в съзнанието ви онези истини, които надявам се ще бъдат полезни и за вашето развитие, и във всекидневния ви живот.

Колко дълго време даваме нашите послания. И аз с учудване наблюдавам, че не се променя нещо кой знае какво и на физическия план, и във вашето съзнание.

И знаете ли защо? Защото илюзията е силна. И тя е толкова силна, че всякакви наши знания и Учения, когато влязат в съприкосновение с илюзията на вашия свят, търпят поражение и илюзията взема връх във вашето съзнание.

Вие не можете да закрепите вътре в себе си фокуса на Истината. Вие не можете да намерите опорна точка, опирайки се на която бихте могли да действате в илюзията, ръководейки се от висшите принципи на битието.

Аз се опирам на опита от въплъщението си като принц Сидхарта.

Да, аз посветих много години, за да намеря Истината. Достигнах просветление благодарение на милостта на Бога, благодарение на Висшата сила на тази вселена.

Получих дара на виждането и дара на различаването на реалността от илюзията. Получих знание, благодарение на което всеки може да следва моя път и също да постигне просветление.

Това се случи преди повече от 2500 години. Много ли просветлени будди виждате около себе си?

Да, аз зная, че във всички времена Бог не е оставял Земята без своите светци и служители. Но това бяха единици. Не повече от няколко човека на столетие.

Това не винаги е било така. Земята е имала и по-добри времена. И сега, когато притежавам ниво на съзнание на Възнесен Владика, добре виждам онзи момент, когато човечеството започна да се плъзга надолу, ръководейки се от тъмните прояви на своята натура.

И сега, когато сякаш прогресът е налице във всички области на човешкия живот, той не засегна само една област: отношенията на човека с Висшия свят. В тази област всичко, както и преди, е наводнено с всякакви безсмислени проявления на човешката фантазия. И много нечистоплътни хора направиха своя професия или хоби управлението и манипулирането на много търсачи на истината, въвличайки ги в своите мрежи, и по същество погубвайки техните душѝ.

Обаче без въвеждане на порядък в тази област е невъзможно качествено проявление на космическите закони във всички други области. Има една главна сфера на човешката дейност – Висшата сфера. Всички останали области на човешката дейност зависят от нея и ѝ се подчиняват.

Това е закон и така е било винаги. Затова степента на вашата Вяра и Преданост, чистотата на вашите вътрешни мотиви, управляват всички страни на живота ви.

И всички средства за масова информация ще бъдат наводнени с некачествени образци и съзнателна пошлост дотогава, докато не бъде въведен порядък в тази висша област на човешката дейност – в областта на взаимоотношенията между човека и Бога, между човека и Висшите светове.

Струва ви се, че ви призовавам да ходите по храмове и църкви и да търсите там вашето спасение. В действителност Вярата е ваше вътрешно качество и не зависи от количеството на посетените от вас храмове.

Още тогава, по време на моето най-известно въплъщение аз разбрах, че на хората им е много трудно да се справят с обкръжаващата ги илюзия. И за няколкостотин години единици успяват да направят това сами.

Именно това ме подтикна да споделя своя опит с другите хора. Благодарение на милостта на Небесата, на моят царски произход, а също и на това, че живеех в Индия, страна, където е прието да се почитат духовните достижения, аз много бързо завоювах популярност. И аз използвах своето влияние, за да споделя опита си с колкото е възможно повече хора. Разбирах, че много от тях не бяха способни да възприемат истините, на които учех. Обаче аз виждах тяхната преданост, тяхната устременост и разбирах, че вероятно в това въплъщение те няма да могат да достигнат просветление, но полученият от тях опит не може да бъде изгубен. Той ще остане в техните каузални тела и тогава, когато космическата възможност позволи, този опит може да бъде проявен.

Казвам ви всичко това с надеждата, че това ми послание ще бъде прочетено от моите ученици. Към вас се обръщам преди всичко. Приемете дара на това послание в своето сърце. Нека вашето сърце възприеме това мое послание. И може би ще успеете да си спомните онзи период на ученичество, когато лично аз имах възможност да ви обучавам.

Аз не обичах големите сбирки. Когато присъстват твърде много хора, е много трудно да се достигне до техните сърца. Защото техните аури изпитват влиянието на онези, които са седнали до тях и Учението се пречупва през много аури. Резултатът от такова обучение е трудно предсказуем.

Обичах да обучавам толкова незабелязано, че ученикът дори не разбираше, че протича процес на обучение. Аз обучавах чрез примера на всекидневните дела. И винаги казвах как да се насочи правилно енергията, за да може резултатът от всяка работа да бъде съвършен не само на физическия план, но и опитът от това, което прави човек, да остане завинаги с него във неговото висше тяло.

Този процес на обучение е много по-ефективен. И аз получавах резултати, които надхвърляха всички очаквания. Единственото условие беше учениците да възприемат моите указания като указания на Учител, който иска да им помогне, а не като претенция и укор.

Отношението на човека към една и съща забележка определяше ефективността на обучението. И ако човекът възприемаше моите забележки с любов и желание да ги изпълни по най-добрия начин, той се усъвършенстваше и разцъфтяваше пред очите ми.

Онези, които публично се правеха, че признават моите забележки, но в дъното на своите душѝ мислеха, че не съм прав и не трябва да придават чак толкова голямо значение на моите думи или забележки, след определено време ставаха нервни, неуравновесени и напускаха моята община. Аз не им пречех. Защото е невъзможно да научиш човека на нeщо, ако той сам не иска да се обучава.

Днес ви разказах пример от моя земен живот. Само един пример. Но съгласете се, че повечето от вас страдат от това, че не можете да следвате учението, което ви дава Животът.

Всеки от вас има в качеството на свой учител Живота. И това, как се отнасяте към всички проблеми и ситуации, възникващи във вашия живот, може или да ви придвижи по пътя на еволюцията, или да ви отхвърли далече назад.

И твърде много ваши вътрешни проблеми биха могли да бъдат решени, ако следвахте съветите, които бихте получили от истински Учител на физическия план. Много се надявам, че ще настъпи онова златно време, когато ще станат достъпни въплъщенията на Владиците от Шамбала. И те ще могат да идват и да ви обучават непосредствено.

А сега ние използваме института на посланичеството, просто за да можете да запазвате ориентирите във вашия живот. За мнозина тези наши диктовки са стрелката на компаса, по която имат възможност да сверяват своя житейски курс. Какво пък, и това е много важна работа. И много душѝ имат възможност да получат ориентир в живота.


АЗ бях с вас в този ден. АЗ СЪМ Гаутама Буда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)