При всяко мое идване аз се чувствам все по-уверена и по-уверена на Земята

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас отново. Благоухание на рози съпровожда това мое идване при вас.

Вие може да не забелязвате нашето присъствие около вас и знаците, които неуморно ви даваме. Но има нещо, което става очевидно и вече е невъзможно да се скрие дори от съзнанието на индивидите, които са далеч от каквото и да е религиозно увлечение, от Учението на Възнесените Владици или другите модерни сега учения и течения. И това нещо се проявява в най-обикновения живот. Сред суетата на вашия делник изведнъж вдигате глава и откривате знаците, идващи от нашия свят. Или изведнъж, ни в клин ни в ръкав, попадате в непознато място и се стараете да си спомните откъде ви е познато. Не сте били никога тук. Но това място ви е до болка познато. И изведнъж започвате да си спомняте прочетената статия за минали въплъщения и лека прохлада започва да се издига по гръбначния ви стълб, защото сте си спомнили това място и дори пред вас се появяват картинки от минал живот.

И дори да не вярвате в каквато и да е мистика, понякога вие се страхувате да признаете пред себе си, че сте преживели контакт с финия свят.

Виждате, възлюбени мои, колко близки са нашите светове. И виждате, възлюбени мои, колко се приближиха те един към друг през последните няколко години.

Знаете, че аз се явявам на много хора. И това се случва по великата милост на Господ. Той ми дава тази възможност, защото хората на Земята имат нужда от постоянни знаци и от постоянно напомняне, че има друг свят, по-възвишен, към който се устремяват душите на най-добрите представители на човечеството.

Щом започнете да се замисляте за нашия свят, вие непременно ще започнете да забелязвате посланията, които оставяме тук и там, дори сред вашите вещи.

Никога ли не сте се опитвали да разговаряте с ангелите? Никога ли не сте молили ангелите да ви помогнат да намерите изгубено от вас нещо? Опитайте да влезете в контакт с тях. Сега е особено време преди Рождество и чудесата стават по-реални откогато и да било.

Аз дойдох при вас в този ден и ви донесох моето настроение, лекота и нежната Любов, която обгръща моето сърце.

Вие не можете да си представите колко се радвам, че мога най-после да идвам на земята на Русия чрез нашия Посланик и да давам моите послания чрез нея.

Не можете да си представите колко значима е тази победа за Небесата, когато почувствахме признаването на нашия Посланик от вас. И това признаване се прояви на физически план като дом за работа и медитации, а на финия план то се превърна в Божествена възможност, която получихме за Русия и за работа на земята на Русия.

Всички усилия, които полагате, не отиват напразно. Представете си ангелите, които събират всяка трохичка енергия на Любовта и Благодарността, изпратена от вас към Небесата. Към края на годината те събират пълни хамбари с вашата енергия и Кармичното Ръководство на своето ежегодно заседание в края на годината, което вече започна, има възможност да се разпореди с тази енергия и да изпрати нови милости и нови възможности на човечеството на Земята.

Аз дойдох при вас днес, за да ви благодаря за работата, която извършихте през тази година. Изпитвам особена благодарност към онези душѝ, които през цялата година неуморно четоха Розарии, и благодаря на всички вас, защото имам възможност да използвам в помощ на човечеството енергията, която получих.

Обръщайте се към мен за помощ в молитвите си. Аз имам възможност да ви помогна. И правя това с удоволствие, когато вашата карма позволява да бъде оказана помощта. Но в особено тежки случаи се изисква допълнителна енергия. И аз се радвам много, че молитвите, които ми изпратихте в Часа на Милостта на 8 декември, ми позволиха да окажа помощ на много душѝ на Земята.

Благодаря ви.

Сега, в края на годината, цялата енергия на вашите молитви и енергията на Любовта, която изпращате на Земята-Майка, на нас, Възнесените Владици, по решение на Кармичното Ръководство ще бъде използвана за нови милости за развиване на нашето представителство на Земята. И ние се надяваме, че с ваша помощ и с помощта на нашия Посланик ще успеем да създадем нов фокус на Светлината и да разпространим действието на този фокус по цялата планета Земя.

Аз дойдох в това тъмно време на годината в северното полукълбо. Но се надявам, че точно както неминуемо след това тъмно време идва пролетта, по същия начин ще дойде пролетта на човешкото съзнание и в сърцето на всеки човек, въплътен на Земята в това сложно време, ще се отвори вратата, през която ще се излее Светлината на Небесата в света на всеки от вас.

Аз се надявам на това и при всяко мое идване се чувствам все по-уверена на Земята, защото вашата Любов и преданост ми позволяват да бъда сред вас и да оказвам осезателна помощ. О, няма за мене по-голямо наслаждение от това да оказвам помощ на нуждаещите се, когато мога да направя това.

Не жалете енергията на вашите молитви и не жалете Любовта, която изпращате на всичко, което ви заобикаля. Всяка трошица енергия, изпратена от вас, грижливо се пази и се използва за благото на еволюцията на Земята.

А сега дойде време да се разделим. Но аз се надявам, че ще ми позволят да идвам при вас отново и отново чрез Татяна. Защото много Владици също желаят да влязат в контакт с вас чрез сърцето на нашия Посланик и да ви дадат своите наставления, своята енергия и Любов!

На много от Възнесените Владици им е необходим контакт с човечеството на Земята. Благодарение на този контакт Възнесените Същества могат по-успешно да решават задачите, които трябва да бъдат решени на Земята в скоро време.

Аз ви напускам и на прощаване ви изпращам цялата Любов на моето сърце.

С Любов към вас, вашата Майка Мария.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.