Престанете да се измъквате от задачите на еволюцията

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас в този ден. Щастлив съм, че имам възможност да давам послания на човечеството на Земята. На нас не винаги ни се предоставя такава възможност. Защото ситуацията на Земята се променя и съзнанието на индивидите е силно подложено на промените.

Днес аз дойдох, за да ви дам представа за това, което се случва на планетата. Много от вас, наблюдавайки ситуацията около себе си на физическия план, се замислят какво всъщност се случва. Като че ли всичко е както обикновено, но все пак някак си неуловимо се е променило. При това на много от вас може да им се струва, че целият свят се е побъркал. И това ще бъде близо до истината.

Действително, ние разчитахме на по-голямо изменение на съзнанието на хората. Ние разчитахме на възможност за по-голямо сътрудничество, когато започнахме да работим чрез нашия Посланик в Русия. И сега с учудване наблюдаваме повторението на печалния опит на Америка. Руските хора тръгнаха по същия път. Те се удивляват на посланията, разглеждат ги като нещо чудновато, и нашите послания и нашето Учение ангажира тяхното съзнание не по-дълго от времето, необходимо за прочитане на диктовката.

За съжаление ние не получихме засега това, което очаквахме. Ние не виждаме готовност за сътрудничество. Ние не виждаме такива индивиди, които дотолкова да са проникнати от нашето Учение, че да са готови да пожертват всичко, което имат, да пожертват самия живот, за да може тяхното безкористно Служение за благото на еволюциите на планетата Земя да разгърне съзнанието на много хора, живеещи на планетата, в посока на познание на Божествената Истина.

Ние разбрахме, че нашите надежди за пореден път не се оправдаха. Ние отново се натъкнахме на леността на човешкото съзнание и на неговата непредсказуемост. Какво пък, ние извлякохме своите уроци и сме готови да продължим по-нататък по пътя на еволюционното развитие. За вас остава надежда, но за да се осъществи тази надежда е необходимо хубавичко да се замислите правите ли всичко така, както сте длъжни да го правите.

Тъй като ситуацията на планетата се нажежава, ние нямаме повече време да говорим твърде много и дълго. Ние се опираме на Учението, което вече е дадено. И за да продължите движението, е необходимо да посветите всеки ден от своя живот за изменение на вашето съзнание. Аз много добре разбирам и си давам сметка, че сте потопени в илюзията, и илюзията се усилва все повече и повече с всеки изминат ден.

Разберете ни и вие. Ние сме обезпокоени и се грижим за спасението на всяка душа, която още спи, но в просъница чува нашия зов, нашите увещания и нашето Учение. Вие още не можете да различите дали това, което чувате от нас, е продължение на вашия сън или това вече са звуците на Новия Ден.

Но ние сме доволни и от малкото: вие ни чувате и това вече ни радва.

Никога не спирайте своя устрем. Никога не позволявайте на илюзиите да овладеят изцяло вашето съзнание.

Аз не губя надежда и убеждавам всички космически съвети, че човечеството на планетата Земя е способно да се придвижва по еволюционния път на развитие.

Но остава все по-малко и по-малко време. Аз няма да назова сроковете, които се обсъждат и датите на предстоящите събития. Защо ви е да знаете това?

За онези, които са спали, това, което ще се случи, няма да има никакво значение. Тези, които са будни, нищо не ги застрашава.

Останаха онези малцина, които чуват моите слова като на сън и веднага ги забравят след прочитането на моето послание.

Но и на вас аз няма да кажа сроковете. Защото времето няма никакво значение, ако вие не успеете да овладеете изменението на своето съзнание сега.

Аз дойдох да ви напомня, че сега от всеки от вас, който се намира във въплъщение, зависи твърде много, да не кажа всичко.

Престанете да се измъквате от задачите на еволюцията, престанете да се криете по ъглите и да продължавате скришом да играете детските си игри. Вие вече надхвърлихте всички възможни предели, в които беше необходимо да усвоите нашето Учение.

Сега аз съм длъжен с цялата си отговорност да ви кажа, че целият свят, неговата съдба, зависят от онези малцина, които избраха да се въплътят именно в това време с определена мисия и цел, и така се увлякоха с игрите в илюзията, че пропуснаха всички определени срокове. И ние стоим пред необходимостта или да изместим сроковете, или насила да ви заставим да се събудите от съня.

Всеки път ние говорим и предупреждаваме и всеки път вашето съзнание отказва да вярва, че всичко е много сериозно. Нека това мое послание ви накара макар и за малко да отворите очите си и да видите опасността, която заплашва човечеството, ако то не успее, в лицето на онези малцина, които специално затова се въплътиха, да направи онова, което Космическият Закон изисква да бъде направено сега. А сега е необходимо да се докаже, че човечеството е способно да сътрудничи с Висшите Светове, че човечеството може и иска да се развива и да следва възходящия път на еволюционното развитие.

Казвам ви всичко това открито и честно, защото аз поех върху себе си отговорността за човечеството на Земята. И аз ще продължавам да ви будя и да ви принуждавам да се събудите дотогава, докато не направите това.

Вие не можете да си представите колко ми е трудно да убеждавам Великото Централно Слънце в това, че на човечеството му е необходимо още малко време и още малко енергия. Много жалко, че вие не можете да оцените и да разберете опеката и грижата, които ви оказват вашите по-големи братя и сестри, Възнесените Владици, в този момент.

Аз млъквам, защото всичко, което казах сега, се нуждае от време за обмисляне. Обещайте ми, че ще препрочетете това мое послание минимум три пъти в различни състояния на вашето съзнание.

Аз дойдох при вас в този ден, за да направя още един опит да достигна до вашите сърца.

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)