Препоръки за четене на Розариите

АЗ СЪМ Санат Кумара. Дойдох, за да ви дам препоръки относно четенето на дадените от мен Розарии.

Няма никакви особени препоръки и никакви особени изисквания, свързани с четенето на тези Розарии. Вие можете да ги четете навсякъде, само че подред. Можете да четете един Розарий през една седмица, втори през втората седмица и трети Розарий през третата седмица. След това да повторите целия цикъл на четене на Розариите.

В края на краищата, вие можете да решите това самостоятелно и да се придържате към тези препоръки, които получавате от своето Висше Аз.

И в същото време има един важен момент, за който трябва да ви напомня и за който не трябва никога да забравяте. Става дума за постоянното поддържане на благоговейно състояние на съзнанието по време на четене на Розариите и по време на която и да е ваша духовна работа. Постарайте се да държите вашите мисли съсредоточени върху Висшата Реалност. Никога не забравяйте, че в момента на четенето на Розарии става общуване с Бога. И вие трябва постоянно да изпитвате благоговеен трепет и да държите настрани всички плътски мисли и чувства. Ако се намирате в раздразнено състояние след неприятен разговор и кавга, отложете четенето на Розария. Отначало хармонизирайте състоянието си чрез разходка сред природата или слушане на спокойна музика, или просто медитирайте в тишина. Но никога не пристъпвайте към духовна работа в състояние на раздразнение или някакво неравновесие.

Винаги помнете, че вие оцветявате своите действия с вашето вътрешно състояние. И ако пристъпите към четене на Розариите в някакво нехармонично състояние, то вместо да изпращате към Висшите сфери енергия, вие задържате Божествената енергия във вашия физически свят и следователно спомагате за умножаване на илюзията.

Затова пристъпвайте към четене на Розариите само в хармонично състояние и колкото по-безкористно е вашето Служение, толкова по-голяма духовна работа вършите.

Всичко, което вие изпращате в този свят, се връща към вас. Затова щедро отдавайте, не жалейки нито себе си, нито времето за четене на Розариите. Цялата енергия, която вие безкористно отдавате на Бог, ще се върне към вас.

И всичко ще бъде по най-добрия начин.

Бог ви обича и винаги ви дава възможност да преминете през живота по най-добрия Път.

Дадох ви препоръки, които сметнах за необходимо да дам. Все пак по-подробни указания винаги можете да получите от вашето Висше Аз. Трябва само да поискате да проявите устрем и да се вслушате във вашето сърце.


АЗ СЪМ Санат Кумара, с Любов към вас.