Препоръки, които бих искал да ви дам

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да дам кратко Учение, отнасящо се до вашите взаимоотношения с Бог, с Владиците, с вашата Висша част. Намирайки се в кипежа на живота, сред суетата на деня, понякога ви е трудно да се настроите на Божествената гама, да видите зад цялата суета върху сцената на заобикалящия ви свят онова вечно и непреходно, което присъства, но е скрито от вашите очи.

Затова е толкова важно настройването към Божественото. Умейте да наблюдавате събитията, ставащи около вас като през екран, като че ли сте на театър и хората около вас са актьорите. Ако се замислите за смисъла на вашия живот, то в действителност вие сте дошли в този свят, за да изиграете определена роля. По време на живота ви ролите могат да се сменят. Вие може да играете в различни роли даже в течение само на един ден. Но усещането за игра никога не трябва да ви напуска. Защото Бог е създал този свят като гигантска сцена, на която можете да играете своите роли и в същото време да се обучавате.

Ако съумеете да задържате в съзнанието си дълго време образа на сцената, на която играете своите роли, тогава ще можете скоро да разберете, че има Постановчик на целия този грандиозен спектакъл. Този Постановчик не си е поставил за задача да ви накара да играете по предварително написан сценарий. Не, в рамките на неговия общ замисъл вие имате възможност да проявявате собствено творчество. Можете да вземате нови роли или да променяте ролите, които сте играли по-рано.

Ще настъпи момент, когато собствената ви импровизация ще ви омръзне и вие ще се обърнете към Режисьора, ще влезете с него в творчески отношения. Ще се опитате да разберете Неговия замисъл и колкото по-дълбоко успявате да разбирате замисъла на Твореца, толкова повече вашите действия ще съответстват на Неговия замисъл.

И ще ви стане скучно да изпълнявате тези роли, които по-рано сте играли с такова удоволствие, защото открилата се пред вас картина на замисъла за тази Вселена ще ви пленява и ще заема цялото ви внимание. И колкото повече вниквате в този замисъл, толкова все по-важни и по-важни роли ще играете.

Постарайте се в живота си да не излизате от рамките на играта. Не възприемайте твърде сериозно всичко, което ви заобикаля. Винаги помнете, че окръжаващата ви илюзия е временна и е създадена да съществува само дотогава, докато вашето съзнание не стане способно да погледне зад тази илюзия и да види зад нея реалния Божествен свят и реалния живот.

Вашето вътрешно състояние определя житейските ситуации, в които се намирате. Докато разглеждате заобикалящата ви илюзия като реалност, вие няма да можете да се разделите с илюзията. Помнете, че всичко в този свят се привлича според вибрациите. Фактически вие със своето съзнание привличате тези ситуации, в които попадате в живота. Но ще ви бъде много трудно да се освободите в съзнанието си от тези илюзии. За това ще ви е необходимо определено време. Работата е там, че във вашите низши тела се намират енергийни записи на ситуациите, в които вашите постъпки не са съответствали на Божията Воля. Тези записи са натрупани там не от едно прераждане. Затова, докато тези записи не бъдат преобразувани в съответствие с Божиите стандарти, в съответствие със замислите на Твореца за вашия животопоток, дотогава вие ще попадате в такива житейски ситуации, които ще ви дадат най-добрата възможност да отработите вашите отрицателни записи или карма.

Обикновеното познаване на Закона за кармата и Божествените Закони за тази Вселена съкращава пътя ви на Земята. Но човечеството в своята по-голяма част предпочита да изучава маса друга информация и чисто човешките закони. С други думи, човечеството така се е увлякло в своята игра, че е престанало да осъзнава, че това е само игра. Ние идваме отново и отново, за да напомним за реалния свят, за вашата мисия и за вашия път. Рядко някой е в състояние да откъсне своето внимание от илюзията и да обърне внимание на нашите думи и нашето Учение.

Но ние не бързаме за никъде. Човечеството има запас от време за своето развитие. Рано или късно всички ще завършат земното училище. Поне тези от вас, които ще бъдат способни за по-нататъшно обучение.

Ако нямаше смяна на космичните цикли и необходимост да се следват тези цикли, ние нямаше да ви затрудняваме с четене на нашите Послания и нямаше да ви отвличаме от вашата илюзия.

Представете си актьори, които така са се увлекли в своите роли, че продължават да играят, когато времето на спектакъла е вече изтекло. Ето, човечеството сега напомня на тези актьори.

За да се научите на нещо е необходимо постоянно да съхранявате детското състояние на съзнанието си, състоянието на игра. Но не трябва да позволявате на илюзията да обхване съзнанието ви дори тогава, когато се намирате в кипежа на живота.

Ето това са препоръките, които бих искал да ви дам.

Съгласно закона за космическите цикли вашето съзнание в близко време трябва да претърпи значителни изменения. Навярно вече усещате тези изменения. Не е възможно да не ги забелязвате. Вибрациите на Земята се повишават. Тези от вас, чието съзнание не е готово да премине на новия етап на еволюционно развитие, не се чувстват в свои води. Те се опитват изкуствено да занижат вибрациите си, като използват за това средства, които по-рано са им доставяли чувство на удоволствие. За времето на своето съществуване човечеството е изработило цял арсенал от средства, напълно блокиращи неговите висши способности. Алкохол, наркотици, тютюн, секс, хазартни игри.

Но продължаващото използване на тези средства няма повече да ви удовлетворява.

Живителните, Божествените, високите вибрации, които постепенно идват на Земята, ще оказват все повече и повече влияние върху човека и падането на вибрациите все по-често и по-често ще ви изхвърля от общия вибрационен фон. Ще ви се наложи да се откажете от всичко, което не съответства на Божествения замисъл. Разбира се, процесът на повишаване на вибрациите ще има постепенен характер. Човечеството няма да успее да се откаже мигновено от старите си привички. Но всеки, който почувства в себе си вътрешна подбуда и желание да скъса със своите стари навици и привързаности, ще получи нашата помощ и подкрепа.

И ще останете учудени от лекотата, с която ще ви се удаде да се разделите с лошите си навици.

Напишете писмо до мен или до някой от Владиците, с когото чувствате особена близост. Избройте всички навици и привързаности, от които желаете да се избавите.

Помолете ангелите на защитата да доставят това писмо по назначение и го изгорете.

От този момент във вашите задължения влиза ежедневно да потвърждавате вашето намерение да се избавите от вредните си навици и привързаности.

Можете да направите копие на писмото си до Владиците и ежедневно да прочитате вашата молба преди молитвения си ритуал.

Ще минат няколко месеца и вие ще се избавите от вашите навици и привързаности.

Необходимо е само вашето силно желание, възлюбени мои. Ако сте обременени от твърде много навици, можете да се обърнете с молба да се избавите отначало от един, после от друг, докато не се избавите от всичките си навици.

Не забравяйте, че освен вредните навици има устойчиви състояния на вашето съзнание, които ви пречат да усвоите Божествените вибрации. Това може да бъде униние, жалост към себе си, осъждане, завист и т.н. По същия начин можете да пожелаете да се избавите от тези пречещи на развитието ви вътрешни енергии и бариери.

Всичко може да се промени, възлюбени. И Небесата са готови да ви окажат всякаква помощ.

Но вие трябва да направите първата крачка и да проявите своето желание да се избавите от своите недостатъци.

И така, вие осъзнавате, че имате някакво отрицателно качество или вреден навик.

След това изразявате желанието си да се избавите от този недостатък, пречещ на вашето развитие.

След това потвърждавате своето намерение да се избавите от своя недостатък в продължение на толкова време, колкото е необходимо, за да се преобразуват тези енергии във вашата аура, които спомагат за проявата на недостатъка.

Искам да ви пожелая успех в работата върху себе си и своите недостатъци.

Но, моля ви, не търсете в себе си твърде много недостатъци. По този начин ще култивирате своите недостатъци.

Ако постоянно съсредоточавате своето внимание върху прекрасни примери, върху природата, музиката, изкуството и избягвате това, което е несъвършено, тогава заместването на отрицателните енергии ще стане естествено и без значителни усилия от ваша страна.

АЗ СЪМ Санат Кумара.