Препоръки към човечеството на Земята Възлюбеният

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас от Великото Централно Слънце.

АЗ СЪМ дойдох отново при човечеството на Земята, за да дам наставления, за да може връзката между световете да укрепва и се усъвършенства. Както винаги, иска ми се да се спра на онези нови неща от текущите събития, които се разкриват сега и които стават във вашия свят или се подготвят всеки момент да слязат във вашия свят, тъй като на финия план те са вече готови да бъдат спуснати на физическия план.

Вие знаете, че ние работим с човечеството на Земята благодарение на Божествената милост, милостта, която ни позволява да коригираме хода на еволюцията на планетата. И знаете, че преди милиони години човечеството на Земята се е отклонило от пътя на еволюционното развитие и това е станало причина да се внесе известно объркване в общия ход на еволюцията. Много животопотоци са забавили своето развитие и много животопотоци, обратното, са го ускорили благодарение на Божествената милост и възможности. Всеки от вас може да сам избира дали да бъде в крак с Божествения Закон или да продължава да живее по законите, установени на планетата Земя и не съответстващи  в сегашния момент напълно на замисъла за планетата, който съществува на Божествено ниво и който скоро трябва да бъде осъществен.

Разберете, моля ви, че ние не искаме да ви причиняваме болка и страдания. Милиони същества на Светлината от целия Космос са готови да ви помагат. Но вие и само вие забавяте еволюционния ход на планетата. Вие си позволявате да извършвате постъпки и да изпитвате несъвършени състояния на съзнанието, които са недопустими за вашия етап на еволюционно развитие. И когато вашите несъвършени постъпки, мисли и чувства буквално пред очите ви се материализират във външни обстоятелства, ние сме принудени да прибягваме към такива мерки, като неблагоприятно време, катаклизми, трудности, с които се сблъсквате в живота си: болести, мъка и нещастия.

Вие сами сте причина за това, което се случва с вас и около вас. Ние всички сме свързани помежду си на финия план и ние всички принадлежим към общата верига еволюции във Вселената. Няма особена разлика между вас и мен. Аз стоя на няколко стотин стъпала по-високо от вас. И това е цялата разлика между нас. Затова би следвало да се вслушвате в съветите, които давам аз или всеки друг Възнесен Владика, който дава своите послания чрез нашия представител на Земята, нашия Посланик Татяна.

Сега вие имате възможност почти за пряко общуване. Използвайте тази възможност и се постарайте да се отнасяте към нашите послания не като към приказките, които сте слушали в детството си преди да заспите, постарайте се да се отнасяте към нашите послания като към ръководни указания, от които следва да се ползвате в живота си. Повярвайте ми – тази възможност, която получавате сега, ви дава огромно преимущество. По този начин ние имаме намерение да изтръгнем от мрежата на илюзиите милиони животопотоци, заблудени души, които въплъщение след въплъщение бродят в джунглата на илюзиите и се срещат с цели пълчища от страхове, съмнения, мъка и болести.

Ние за пореден път хвърляме своите мрежи, за да извадим от водите на астралния план хиляди и милиони заблудени души.

Идваме, за да ви дадем импулс, онзи енергиен импулс, който ще ви позволи да се събудите и да устремите поглед към Небесата, към яркото слънце на Новия Ден, този Ден, чийто изгрев вече настъпва.

Аз идвам в този ден, за да дам необходимите указания за бъдещето. Вие сте тези същества на Светлината, които са се заблудили в дебрите на материята, и ние ви протягаме ръка за помощ. Моля ви, не отхвърляйте нашата помощ, не проявявайте повече свойствената на подрастващите самонадеяност, вслушайте се в съветите ни.

Благодарение на действащия в Космоса Закон за Свободната Воля, вие имате възможност сами да избирате бъдещето си. Вие можете да се вслушате в моите и нашите съвети или да отхвърлите протегната за помощ ръка.

Трябва да ви предупредя, че сега висите над пропаст и ако мъглата около вас закрива очите ви и не виждате плачевното си положение, това не означава, че не съществува опасност всеки момент да пропаднете в пропастта.

Можете да не ми вярвате. Можете да продължавате упорито да отхвърляте предложената помощ. Това е ваше право. Но има сред вас такива, които ни молят за помощ и ние не можем да им я откажем, тъй като всеки зов ни задължава да отговорим. Не можем да ви спасим насила, но е наш дълг да протегнем ръка за помощ на нуждаещите се.

Ние сме с вас по целия ви дълъг Път от материята обратно към Божествения свят. Ние сме с вас по целия ви Път. И много скоро, ако вие последвате нашите съвети, ще можете да ни различавате и осъзнато да приемате помощта ни. А сега ще се наложи да повярвате на нашите послания и на информацията, която даваме чрез нашия Посланик.

Във всички времена винаги е имало хора, които са се обявявали за посланици на Небесата. И те са говорели от името на Бог. Имало е хора, които са се вслушвали и следвали съветите, идващи свише, имало е и хора, които са се присмивали и са следвали своя си път.

Изборът е ваш. Имате свободна воля.

Моята и нашата задача е само да ви предупредим за последствията от вашия избор. И моята и нашата задача е да ви укажем, че времето се ускори и последствията от вашите неправилни избори ще проличат буквално броени дни, след като сте направили неправилния избор. Това се прави специално, за да можете със своето външно съзнание да проследите действието на Великия Космически Закон на тази Вселена, който в по-стари времена е бил формулиран така: „Каквото посееш, това ще пожънеш”.

Много разумен Закон, Закон-Учител, който ви позволява да се учите от собствените си, направени в миналото грешки. Този Закон трябва да се изучава в училищата. Този Закон е необходимо да се знае от поколението, което сега навлиза в живота. И ако има трудности с въвеждането на Закона на Вселената като учебен предмет, то винаги можете да разясните действието на този закон на своите деца и внуци. И колкото повече хора са осведомени за този Закон, толкова все по-добра и по-добра ще бъде ситуацията на планетата Земя, тъй като хората, които познават Закона, ще се пазят да не го нарушават. Не от страх, а от желание да избегнат излишни трудности по своя Път.

Повярвайте ми, понякога е по-добре да заобиколиш препятствието, отколкото да се катериш по отвесна скала без обезопасяване.

Ние идваме, за да ви дадем нашия малък инструктаж. Моля ви, предайте на своите деца и внуци правилата за техника на безопасността за живеене на планетата Земя.

Искрено се надявам на вашата помощ и подкрепа.

АЗ СЪМ Сурия, с цялата си Любов към вас.