Предупреждение към вървящите

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас чрез моя Посланик!

Аз дойдох, за да ви запозная с някои неотложни неща, които е необходимо да знаете. Вие знаете, че идваме при вас и имаме възможност да идваме благодарение на специална милост. Тази милост ни позволява да общуваме с вас и да даваме послания чрез специално подготвени индивиди, които ни служат и заемат длъжността на наши посланици или наши вестоносци. И ето сега ние имаме възможност да говорим чрез един от нашите посланици.

Радваме се, че нашето Учение се разпространи достатъчно широко и намира отклик във вашите сърца. Но за съжаление не всичко е толкова добре, колкото би ни се искало. Голяма част от вас, които намират това Учение, което даваме чрез нашия Посланик, и се запалват по него, след известно време се оттеглят. Съзнанието им постепенно угасва и започва да се интересува от неща, които отклоняват от Пътя. Различни безполезни неща от вашия свят.

Вие трябва да се научите да различавате истинското Учение от намиращите се в изобилие сурогати във вашия свят.

Ние казвахме и аз ще повторя пак: 90 % от рафтовете на вашите книжарници са запълнени с учения, в които Истината присъства не повече от 10%. И ето, вие правите своя избор в полза на тези сурогати и обръщате гръб на дружелюбно подадената за вас храна от нашата маса.

Защо? Защото в многото учения, които присъстват във вашия свят, не е нужно да правите никакъв избор. Не е нужно да спазвате дисциплината на ученик и не е нужно да имате някакви задължения. От вас не се иска нищо, освен енергията ви, вашата Божествена енергия, която безконтролно използвате, когато отделяте внимание на сурогатите. И целият илюзорен свят на псевдоученията съществува, защото вие го храните със своята енергия.

И аз още веднъж ще повторя това положение от даденото ви по-рано Учение, в което се казва, че вие носите отговорност за всеки ерг изразходвана Божествена енергия. На вас ви се струва, че не правите нищо особено. Вие просто посещавате семинари или преминавате обучение, което ви се струва полезнo за вас. Вие харчите парите си, но по-лошото е, че разходвате Божествената енергия, отпусната ви от Бог.  Вие правите своя избор и този избор ви принуждава да създавате карма.

Да, възлюбени, вие създавате карма, когато подкрепяте лъжливи учения. Работата е в това, че се намирате на различни степени на своето развитие. И някои от вас са толкова невинни, че приемат за скъпоценни камъни предлаганите им фалшификати, които външно блестят, но нямат никаква вътрешна стойност.

Но онези от вас, които са имали възможност да почувстват вкуса на Истината, чели са нашите Учения, а после изведнъж са почувствали потребност да потърсят още някъде нещо, ето те поемат върху себе си кармата от погрешния избор и неправилното използване на Божествената енергия. И като правило, в този случай ви ръководи вашето его. Вие изпитвате неудовлетворение само защото не желаете да се разделите с онази част от вас, която ви внушава: „Има много пътища. Не си струва да се затвориш само в един. Всички пътища водят към Бог”.

Но това е доста широко разпространено във вашето време заблуждение. Защото има пътища, които водят към Бог, а има и пътища, които отвеждат от Бог.

И аз ще ви дам правилен ориентир как да не се отклоните от вашия Път.

Вие трябва да осъзнаете какво ви движи, когато желаете да потърсите някакво ново модно учение. Какъв е вашият мотив? Като правило вашето его ви нашепва, че не трябва да се зацикляте само в едно нещо, няма нищо ново в тези диктовки, които Владиците дават чрез своя Посланик.

И действително нашите диктовки не съдържат нищо ново. Давали сме това Учение чрез много наши посланици в продължение на много хиляди години. И ако бяхте усвоили това Учение поне на 10 процента, никога не бихте го заменили с онзи фалшив блясък, който ви предлагат под формата на наши учения.

Търсете причината за отклоняването си от Пътя в себе си. Само вие сте тези, които правите избор и вземате решение. За съжаление ние не можем да ви принудим да следвате Пътя, който ви указваме. Вие имате избор и свободна воля, от която сте в правото си да се ръководите при изборите, които правите на физически план.

Но времето за вашия избор има граници. И ако не се научавате на нищо и въплъщение след въплъщение продължавате да се водите по юлара на своето его вместо да се разделите с него, вие получавате много рязко предупреждение за неправилния си избор. Но когато настоявате на своето и продължавате, пуснали му края, със затворени очи да вървите по своя път, вас ви оставят на мира.

И само намесата на вашите застъпници на Небесата, с които сте били заедно през не едно въплъщение, може да ви помогне. Но по-често просто ви оставят на мира и вие сте принудени да прахосате в илюзии редица прераждания, докато еволюцията не постави кръст на вашия животопоток и не бъдете признати за ненужен баласт. Бог се избавя от мъртвите и болните клетки. Ако здравият организъм не се избавя от раковите клетки, които мислят само за себе си, тогава целият организъм може да се разболее.

Затова ние идваме и с удивително упорство ви предупреждаваме отново и отново да обмисляте грижливо всички стъпки, които предприемате в живота си.

Хората, които никога не са чували за нашето Учение и никога не са посещавали нашите учебни класове, носят бремето на неправилно избрания път.

Но онези, които веднъж са взели решение да посветят своето въплъщение в Служение на Братството и не са изпълнили задължението си, се смятат за предатели и тяхната карма е толкова тежка, колкото не е тежка дори кармата на престъпниците и убийците.

Аз дойдох днес с това послание. Възможно е да съм развалил настроението на някого. Но аз трябваше да ви дам този шанс да обмислите всичко и измествайки своето его, да вземете обмислено решение от позицията на Божествения разум във вас.

Аз ще се радвам да протегна ръка за помощ на онези от вас, които ме помолят за това и се обърнат към мен в минути на тежки размишления над съдбата си.

АЗ СЪМ Майтрейя.