Предупреждение за опасността от контакти с финия свят

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох и както винаги съм готов да ви дам нова информация за етапа, на който се намирате по вашия Път. Вие може да не се доверявате на това, което се дава, но по-разумно за вас ще бъде да приемете за сведение и хубавичко да обмислите това, което ви даваме. Защото не чак толкова често имаме възможност да говорим с вас. Съгласете се, че в последно време не сте претоварени от информацията, която ви дават Небесата.

Аз дойдох при вас днес, за да дам поредното послание, което се отнася непосредствено за вашите взаимоотношения с нас, Възнесените Същества. Знаете, че в последно време твърде много хора заявяват, че приемат наши послания. Но нещо във вас ви кара да бъдете нащрек спрямо такъв род послания и посланици.

Защо? Защото самият процес на общуване между нас и невъзнесеното човечество е все още твърде сложен. И по-голямата част, да не кажа всички онези хора, които мислят, че получават наши послания, по-скоро са подложени на въздействието на астралния план и на същностите, които се намират там. Не всички обитатели на астралния план се отнасят недружелюбно към хората. Има много от тях, които са заседнали, както се казва, между небето и земята. Те не могат отново да се преродят, тъй като са достигнали достатъчно високо ниво на своето развитие, но има някаква карма, която те още не са отработили и която могат да отработят само чрез хората, които се намират във въплъщение сега. И тези същества са принудени да търсят и да си намират проводници сред хората, за да дават на човечеството определена информация и знания. По този начин в сътрудничество с хората те имат възможност да отработят оставащите им кармични дългове.

Има други обитатели на финия свят, които съзнателно са се отделили от Бог и не искат да се прераждат. Мнозина сред тях наричат себе си възнесени владици и дори се назовават с нашите имена.

Има също така астрални двойници, които са създадени от човешкия егрегор. Те не са съвсем съзнателни същества, но могат да дават напълно свързани послания, които съдържат общоизвестни твърдения и истини.

Вие можете винаги да различите тези същества по нивото на вибрациите и по съдържанието на техните послания. Като правило подобни същества излъчват на определено вибрационно ниво и техните послания не се отличават с особено разнообразие.

Аз ви давам толкова подробна информация за обитателите на астралния план, защото ни се налага да се сблъскваме с твърде големи проблеми, когато някои индивиди, мислейки че общуват с Възнесените Същества, попадат в зависимост от същности от астралния план. И после, когато разберат или хората около тях започнат да разбират цялата опасност на такава връзка,  освобождаването им от подобно влияние е доста трудно. Получава се това, което вашите психиатри наричат шизофрения, а представителите на църквата го наричат обсебване. Освобождаването от подобни обсебващи същества не е лесно, защото вие сами, по собствена воля сте ги призовали да влязат във вашите храмове и сте пожелали да сътрудничите с тях.

Ако имате работа със съществата, които не са се откъснали от Бог и с вашата помощ отработват своята карма, тогава вие оказвате помощ на тези същества и не създавате собствена карма. Това сътрудничество е обусловено от вашите кармични връзки, които имат начало в далечното минало. Но ако изберете да сътрудничите с онези представители на астралния план, които са се отделили от Бог, като приемате техните послания, вие създавате карма. И колкото повече усилия полагате за разпространението на техните послания, толкова по-голяма карма създавате.

Ето защо ние сме принудени да прибягваме до помощта на специално обучени посланици, които носят нашите мантии и които са дошли във вашия свят със специална мисия – да възстановят Пътя, по който ние водим човечеството на Земята.

Затова ви се предоставя пълна информация и пълна свобода на избор в кого да се вслушвате и след кого да вървите.

Аз дойдох днес с цел да ви дам знание и информация за контактите ви с финия свят и неговите обитатели.

Нашите посланици носят вибрациите на по-високи октави и по нивото на тези вибрации вие винаги можете да ги различите от всякакви самозванци и мошеници.

Има още един критерий, който ще ви дам и който вие можете да ползвате за различаване. Всяко достижение на финия план, за което ви говорят, трябва да има своето потвърждение на физическия план.

Затова ако ви казват, че вие сте Иисус, или Господ Майтрейя, или който и да е от Владиците, моля ви, огледайте себе си и това, което ви заобикаля, анализирайте внимателно отношенията си с хората, с близките си. Не винаги всичко е очевидно, но ако не следвате в живота си Учението, което са давали Иисус, Мойсей, пророците и посланиците от миналото, тогава вие едва ли сте това, което ви казват, че сте.

Все пак във вашия цивилизован век хората си остават доста невежи по въпросите на вярата и взаимоотношенията с финия свят. Затова се появяват разни измамници, които използват вашето невежество. Затова изпращаме нашите посланици, за да ви научат да различавате и да ви дадат истинското Учение.

Вие имате възможност да избирате. Вие имате възможност да вървите след вашите заблуди или да се върнете на Пътя, на който ви учим през цялото развитие на човечеството.

Аз бях днес много откровен, защото дойде време да не го увъртаме, а да ви дам информацията, която ще ви позволи да избягвате заблужденията.

По-ясно послание за опасностите, свързани с финия свят, не сме давали. Но моментът настъпи и ние не можем повече да търпим вашите призиви за помощ, когато попаднете в лапите на злобни същности. Повярвайте, че е много по-лесно да избегнете опасността, отколкото да призовавате всички Небесни Същества да ви избавят от нея.

За да не се плашите твърде много, трябва да ви кажа още и това, че в контакт със същества от астралния план, които са се откъснали от Бог, влизат най-вече онези индивиди, които в миналото са имали карма с Бог и тази карма ги принуждава да влизат в подобни контакти. И обсебването, което те получават, е следствие от тяхната карма с Бог. Не е възможно да избегнете връщането на кармата, но можете да осъзнаете миналите грешки, да се покаете и да помолите ангелите на защитата да ви опазят от влиянието на астралния план. Бог не иска вие да страдате, Бог иска да си извадите поуки от своите минали грешки и да не ги повтаряте повече.

Даден ви е механизъм за работа с вашата карма чрез писма до Кармичното ръководство, чрез работа с кармата за следващия месец през 23-я ден на текущия месец. Защо не използвате с пълна сила дарените ви възможности?

Ако не се възползвате от дадените ви милости, Божествената възможност може да бъде отслабена или съвсем да бъде спряна.

Напомням ви, че сега и до 1 юли включително имате възможност да се обръщате с писма до Кармичното Ръководство, които могат да съдържат молби за облекчаване на вашето кармично бреме. Само ще е необходимо през следващото полугодие и до следващото заседанието на Кармичното Ръководство, да поемете определени задължения, които ще ви дадат възможност да натрупате блага карма за намаляване на кармичното ви бреме.

Можете да молите за помощ за вашите близки и тогава вашата блага карма ще бъде използвана, за да им се помогне.

Специално подчертавам, че кармата с Бог се отработва на физическия план като лудост или обсебване и като всеки друг вид карма тя може да бъде смекчена или отработена. Необходимо е осъзнаване на вашите простъпки в миналото и желание да не ги повтаряте повече.

Както виждате, не всичко е толкова просто в контактите ви с финия свят. И вие трябва винаги да осъзнавате цялата пълнота на кармичната отговорност, когато влизате в контакт с финия свят, приемате послания от финия свят и ги разпространявате.

АЗ СЪМ Майтрейя, който искрено ви обича и се грижи за вас.