Предстои ни още дълъг път с вас по стъпалата на еволюцията

АЗ СЪМ Могъщият Космос. АЗ СЪМ Космическо Същество.

И АЗ СЪМ много се радвам, че мога да дам послание на човечеството на Земята.

Аз влагам в това послание онзи енергиен импулс, който ще ви позволи да мислите много по-широко от всичко, което ви обкръжава във физическия живот и дори по-широко от всичко, което съществува на вашата родна планета.

Настъпва моментът, когато човечеството трябва да излезе извън пределите на земното кълбо, извън пределите на планетата Земя. Космическото съобщество отдавна е готово да приеме земляните.

Има нещо вътре във вас, механизъм, който започва да работи на определен етап от развитието на човечеството. Този механизъм съществува във вашето същество като потенциал, като Божествена Възможност.

Вие знаете, че човекът има енергийни центрове – чакри. Знаете за седемте основни чакри. Обаче енeргийните центрове са много повече. И те се отварят един след друг при вашето успешно еволюционно развитие, подобно на цветовете на розовия храст.

Вашето развитие към настоящия момент не ви позволява да отворите тези центрове. Но вие трябва да разбирате и осъзнавате, че космическата еволюция не се ограничава нито с този ваш живот, нито с живота на планетата Земя.

Вие трябва да подготвите своето съзнание за възможността за встъпване в контакт с целия космос и със съществата, които го населяват.

Целият въпрос се заключава във вашето съзнание, в това какво сте способни да допуснете в своето съзнание.

От членовете на Кармичното Ръководство научавам за много хора, които не знаят с какво да се заемат. Те прекарват безброй часове и години в съвсем неразбираеми за мен занимания, които не способстват развитието, а напротив, водят до деградация.

Парадоксът се заключава в това, че никой от Владиците не ви заставя да се занимавате с тези ваши работи. И ако внимателно прочетете диктовките, които ви дават Възнесените Същества, то там напротив се говори за това, че трябва да се откажете от много привични за вас занятия и стереотипи в поведението.

Вашето ниво на съзнание не ви позволява да разберете най-простите неща, за които ви говорим. Критерият, по който можем да определим, че вие сте ни разбрали, е прилагането на знанията на практика и следването във вашия живот на онези препоръки, които се дават. Но това не се случва. Аз наблюдавам как много пъти се казват едни и същи истини, и не само чрез този посланик. Преди няколко хиляди години ние давахме същите тези истини чрез други известни ви исторически личности, които сега се смятат от вас за основатели на религиите, съществуващи на Земята.

Разбирам, че e много трудно да се повярва в това, което не е достъпно за разглеждане и пипане. Обаче вашата наука има данни, които напълно научно доказват съществуването на по-фини светове. Може би трябва да бъдете малко по-пъргави и съобразителни.

Аз гледам на човечеството, както вие гледате на вашите цветарници. Спомнете си как се тревожите, когато най-добрите видове цветя, посадени от вас, не се приспособяват и боледуват. Става ви досадно и се опитвате отново и отново да направите нещо, за да могат толкова любимите ви цветя да живеят и да ви зарадват със своите съцветия.

За мен вие сте такива цветя. И когато аз разглеждам човечеството от своето ниво, виждам само цветята, състоящи се от вашите чакри. И виждам, че хубавите, ярки съцветия са много малко. Те съществуват и ме радват, но в същото време аз виждам много индивиди, у които едва-едва е отворена само една чакра. Колко много още ви предстои да направите по вашия път, за да успеете да постигнете отварянето на всички ваши чакри. И в това число онези чакри, които ще ви направят свободни космически същества.

Аз виждам също така твърде много индивиди, които не са опазили своите чакри и те са се затворили напълно. В природата не съществува празнота, възлюбени. И тези хора, които са изгубили връзката с Божествения свят, веднага стават плячка на много същества, които обитават астралния план и нямат възможност повече да се въплъщават на физическия план.

Всичко иска да живее. И във вашия цветарник, наред с най-добрите цветя, понякога се появяват плевели, които се прилепват към вашите любимци с надеждата, че няма да ги забележите и ще могат да съществуват. Какво правите вие с плевелите? Същото правим и ние. Никой не може да се скрие от погледа на великия градинар на тази вселена. Рано или късно на вашата планета ще бъде въведен порядък.

И вашата планета ще се превърне в прекрасен цветарник, където повече няма да има плевели или болни растения.

Всяко същество, живеещо на Земята, има потенциал да стане велико и могъщо космическо същество. Винаги трябва да помните това.

Във вашия живот има прекрасни неща. А има в живота ви и уродливи образци. За съжаление съзнанието ви понякога не е способно да направи различаване и да предпочете прекрасното.

Това е временно явление, възлюбени. Ще мине известно време и вашата душа ще се привлече към прекрасното. Отново ще дойдат на мода прекрасните, хармонични образци във всички области на човешкия живот.

Аз много се надявам, че ще бъдете способни сами да се устремите към прекрасното, а не да чакате различни катаклизми, болести и беди да започнат да ви подсказват това. Работете. Необходими са ви хармонични образци във всичко и особено в музиката. Музиката на сферите чака индивидите, способни да я предадат на езика на нотите. Необходимо ви е да развиете чувствителност към фините проявления на живота. Не мислете за това, което е несъвършено. Заемете се със съзидание.

Когато вибрациите на планетата се повишат още малко, всичко онова, което в днешно време изглежда безобразно и неугледно, ще се разтвори и ще изчезне като сън.

Предстои ни още дълъг път с вас по стъпалата на еволюцията. Умейте да виждате перспективата във вашето движение, умейте да чувствате направлението на вашите стремежи.


АЗ СЪМ Могъщият Космос.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)