Предлагам ви тази методика с надеждата, че ще можете да я използвате във вашата ежедневна духовна работа

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново. АЗ СЪМ Шива, дойдох.

Дойдох и съм радостен от новата среща с вас чрез моя Посланик!

След като завършихме пролетния цикъл диктовки, се случиха няколко важни събития във финия свят и най-важнoто сред тях е това, че човечеството на Земята започна да се поддава на усилията, които ние неуморно полагаме и да се движи по запланувания еволюционен път. Само преди известно време нито един Възнесен Владика не беше сигурен, че предстоящите изменения на Земята могат да бъдат осъществени. Сега ние с увереност констатираме факта, че успяхме да направим всичко, за да може човечеството да се върне на еволюционния път на развитие и да хармонизира част от изкривените енергии на миналото. Сега темпото не трябва да се намалява. Затова и съм дошъл, за да ви насоча във вашите по-нататъшни дела, като дам указания на тези, които са способни да ги приемат.

Най-главното и важно сега е хармонизацията на човечеството. Под хармонизация разбирам съвкупност от мерки и методи, които ще доведат до изравняване темпа на развитие на съзнанието в различни райони от Земята, в различни страни и континенти. Знаете, че нашите послания се разпространяват много успешно в Евразия. Но съществуват и други континенти. И там твърде малко хора са осведомени за посланията и за новото Учение, което даваме. За да се хармонизира ситуацията на планетата, има два начина. Първият начин предполага усилено разпространение на нашите послания и на другите континенти, преди всичко в Америка. Вторият път е по-прост и в същото време по-сложен, тъй като той изисква от вас определена степен на безкористност и определени духовни натрупвания. Tози път предполага провеждането на определена духовна работа във финия план. Сега ще ви обясня каква именно.

Всеки път, когато четете нашите послания, представяйте си народите на тези континенти, където нашите послания засега не са достъпни. Представяйте си Африка, Америка, Австралия. И всеки път визуализирайте, как общувате с представителите на тези страни и как им давате представа за Учението, което ви даваме в диктовките. Ако сред вашите познати има хора, които живеят на тези континенти, то моля ви визуализирайте тези хора и мислено им разказвайте за получените от вас знания и провеждайте с тях мислен диалог. Постарайте се със свои думи да им обясните основите на полученото от вас Учение. По този начин ще бъде постигната целта и така нашата енергия на промените ще се докосне до съзнанието на хората, които живеят на тези континенти. И в тях ще се пробуди желание да четат нашите послания и да усвояват съдържащата се в тях информация. Дори ако външното съзнание на тези хора не отговори на провежданата от вас работа, техните фини тела ще получат необходимите за изменението впечатления. И основата на промените ще бъде заложена от вас, заедно с нас.

Давам ви тази методика и вие може да я използвате за работа с хората, от които зависят много неща в страните, в които живеят. Това могат да бъдат изтъкнати държавни дейци, артисти, представители на науката и културата. Вашето съзнание ще ви подскаже с кого и как можете да работите. Предлагам ви тази методика с надеждата, че ще можете да я използвате във вашата ежедневна духовна работа. Преди да започнете да визуализирате, моля погрижете се самите вие да бъдете в хармонично състояние на съзнанието, нищо да не ви вълнува от дребните битови и ежедневни грижи. Погрижете се за чистотата на своето вътрешно пространство, защото то ще се предава на хората, с които ще работите от разстояние. Колкото по-чисти са вашите мисли и по-възвишено е вашето състояние, толкова по-прекрасни резултати ще постигнете.

Трябва да ви предупредя за още един важен момент. Ако вашето състояние не е хармонично и мотивите ви не са чисти, то енергията, която ще вложите във вашата работа, може да ви създаде карма, която по-късно сами ще трябва да отработите. Винаги помнете, че карма създават не само вашите постъпки и действия, но и вашите мисли и чувства. Затова се обръщам към вас сега с надеждата, че вече сте прочели всички диктовки, които сме давали чрез нашия Посланик и вашето съзнание е напълно подготвено за тази отговорна работа, за която ние ви молим.

Говоря с вас като с равни на мен същества, способни да разберат нашите проблеми и да пожертват своите малки моментни интереси заради Общото Благо, заради разцвета на родната планета.

Винаги помнете, че няма на вашата планета врагове, има само хора омрачени от некачествени състояния на съзнанието, в това число и от невежество. Невежеството и липсата на знания са враговете, с които ви предстои да се преборите. Затова носете на хората от планетата Земя Светлината на знанието. Хванете се, запалете факлите и носете Светлината на тези, които имат нужда от нея. Точно същият принцип може да бъде в основата на работата ви с вашите роднини, които се нуждаят от знание, но по някаква причина не са готови да положат собствени усилия, за да го получат.

Помогнете им. Разкажете им за Учението. Разкажете им мислено, когато се намирате в добро и хармонично вътрешно състояние. Това особено се отнася за вашите близки роднини, с които сте в кармична връзка. Опитайте се да им дадете знания на ниво мисли и чувства. Не се стеснявайте да изпращате на вашите близки Любов. Защото нищо не е толкова полезно за душите на хората, колкото ежедневното поливане с енергията на Любовта от вашите сърца.

Радвам се на нашата среща с вас през този ден и се надявам, че тази среща и моята беседа са били полезни за вас. Желая ви успехи по вашия Път!

Винаги с вас, АЗ СЪМ Шива!