Позволете на Бог да влезе в живота ви

АЗ СЪМ Майка Мария.

Аз дойдох. Как мислите, за какво ще беседваме днес?

Мисля, че за много неща бихте искали да поговорите с мен. И за много неща да попитате. Обаче аз дойдох, не за да беседвам спокойно днес с вас. Аз съм настроена решително и съм готова за сериозния разговор, който ни предстои.

Бих искала да поговорим с вас за вашето Служение и за вашите задължения. Доста много от вас преди да се въплътят поеха върху себе си много задължения, свързани със служението ви на света. Обаче сега вие забравихте за задълженията, които поехте. И това е печално. И особено печално е сега, когато ситуацията на планетата става все по-напрегната, когато мракът закрива очите на хората и не им дава възможност да дишат с пълни гърди и да се устремят към светлите и радостни енергии на възраждането.

Аз говоря преди всичко на жителите на моята любима Русия, но съм готова също за разговор с много от моите любими деца, разпръснати по цялото земно кълбо.

Радвам се, когато заедно обединяваме нашите усилия в обща молитва за мир и се натъжавам, когато редиците на молещите се оредяват и кратковременните увлечения ви отклоняват от главното – противопоставянето с молитва на негативните сили и проявления на вашия свят.

Заедно в нашата обща молитва ние сме способни да променим всяка ситуация, в която и да е страна на света. Заедно в нашата обща молитва ние можем да обърнем всяка трудна ситуация и да я насочим в леко и радостно, Божествено русло.

Аз съм готова да бъда с вас във вашата молитва. Готова съм да се присъединя към хората, които в искрена молитва ме призовават и се обръщат към мен за помощ.

Господ ви дава невиждани възможности. Господ е готов да дойде при всеки устремен по време на искрена молитва. И аз заедно с Него ще пребъда с всеки от вас.

Жадувам кога ще настъпи моментът на вашата искрена молитва, за да дойда и да я усиля. Понякога идвам при тези от вас, които поеха задължение да четат ежедневно моите Розарии. И какво само е моето учудване и досада, когато вместо да се молите, вие се заемате с други неща, които ви се струват по-важни. Аз идвам точно за часа на вашата молитва, за да я усиля и да се помоля с вас. И не ви намирам. И това е много тъжно.

Възлюбени, не ме огорчавайте с вашето непостоянство и ленивост. Разберете, сега единствено вашите молитви могат да спасят и поправят ситуацията, която се създаде в Русия и света. Само с вашата молитва вие сте способни да предотвратите най-страшното.

Аз ви моля и ви умолявам.

Нали не е трудно, възлюбени, дори когато нямате време за четене на Розарий, просто да се устремите към мен с цялата любов на сърцето си. Нашите погледи ще се срещнат и аз ще разбера, че ме помните, но обстоятелствата не ви позволяват да отделите време за молитва в този ден. Аз ще дойда при вас на следващия ден и ние заедно ще отдадем нашите молитвени усилия за Общото благо.

Силата на нашата обща молитва сега е увеличена както никога. И аз ви уверявам, че можем да предотвратим всякакви най-страшни последствия от неправилните действия на хората в миналото и настоящето, ако противопоставим на негативните енергии нашата вяра и сплотеност.

Представете си как мощна молитвена вълна преминава от единия до другия край на земята. Представете си как се сливат гласовете на молещите се в единен мощен глас. И този глас се чува по цялата планета.

Заедно ние можем да устоим!

Казвам ви, че ситуацията е толкова тежка, че е трудно да се повярва в това. Единственото, за което ви моля сега, е да ми дадете енергията на вашата молитва, за да мога да я използвам по свое усмотрение.

Поверете ми вашите молитвени усилия. Молете ме за помощ и аз ще изпратя моите ангели на помощ в онези ситуации, които изглеждат неразрешими.

Представете си, че аз и моите ангели влизаме в сградите на органите на вашите власти. Със своето присъствие ние ще променим ситуацията и ще създадем превес на силите, при вземането на всяко решение.

Представете си ме по време на всякакви преговори, които се водят на държавно ниво, все едно, че аз също седя на масата на преговорите, и аз ще контролирам вземането на всякакви решения във вашия свят, отнасящи се до политиката и икономиката, образованието и здравеопазването, културата и социалното осигуряване. Вашите визуализации и молитви ще дадат възможност на мен и на другите Възнесени Владици да се включат във вземането на решения на всяко държавно ниво. Благодарение на тази толкова проста практика ние ще можем да променим всяка ситуация и да насочим нейното разрешаване по Божествен начин.

Зная, че твърде много хора сега страдат от депресия, зная, че сърцата на твърде много хора са завладени от страх и омраза.

Всичко това се случва, възлюбени, поради недостатъчното присъствие на Бога във вашия живот. Божествената енергия се блокира от вас самите и чрез средствата за масова информация, които ви потапят в негативни състояния на съзнанието.

Само потоците от Божествена енергия, които призовавате по време на молитви, са способни да очистят вашите тела, вашето съзнание и подсъзнание, и да ви освободят завинаги от страха, депресията и омразата. Божествената енергия, която ще призовавате ежедневно в живота си с помощта на вашите молитви може да разтвори всякакви некачествени състояния на вашето съзнание.

Аз ще пребъда с всеки от вас във вашата молитва. Ще усиля нейното действие и ще ви помогна. Но аз не мога да направя за вас нищо, ако не ми давате нито вашата молитвена енергия, нито вашата енергия на любовта, която ми изпращате, когато медитирате върху моя образ.

Затова не упреквайте никого, ако се намирате в негативно състояние на съзнанието, ако бедите и нещастията ви закриват очите. Бог е толкова милосърден, че една молитва или пламенен призив може да бъде достатъчен, за да промени всяка ситуация.

Всички ваши молитви и призиви трябва да отправяте само в името на Бога.

Ние можем да променим всяка ситуация! Ние ще направим това! Божественото чудо е редом с вас. И то е готово да се прояви, но за осъществяването на чудото е необходима енергията на вашите молитви и вашите позитивни стремежи към щастие, Благо и Добро.

Вие получавате това, към което се стремите. И ако всеки ден ругаете всичко наред, ругаете правителството си, всичко, което ви заобикаля, дори и самия Бог, едва ли ще постигнете положителен резултат и едва ли ще бъдете някога щастливи в живота си.

Ако все пак, независимо от всичко, сте способни да съхраните вярата и любовта във вашето сърце, ако сте готови да защитите себе си и вашите близки с молитва и любов, тогава най-лошото и непоправимото ще отмине вас и вашите близки. Ако хората, които поставят на първо място Бог и Неговия Закон, с всяка година стават все повече и повече, никакви трудности, никакви катаклизми и кризи не са страшни за страната ви и за нейните хора.

Виждате, че Бог постоянно се грижи за вас.

Позволете на Бог да влезе в живота ви.


АЗ СЪМ Майка Мария.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)