Пожелавам ви да постигнете онази степен на осъзнатост, която ще ви позволи да се устремите по висшия Път

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл при вас отново.

Световете, звездите, Небесата ликуват пред небивалата възможност, която се отвори отново благодарение на Милостта на Бога.

Аз дойдох при вас в този ден на лятното слънцестоене, за да усиля своите енергии и за да можете да почувствате нашето Единство. Единството на всяка частица живот с Единния и неделим наш Отец на Небесата.

Безпрецедентна космическа възможност се появи след решението на днешното заседание на Кармичното Ръководство и последвалото го след това утвърждаване на Великото Централно Слънце, звездата Сириус.

Аз дойдох, не за да имате възможност да прочетете поредното Послание. Аз дойдох, за да осъзнаете своето Божествено предназначение. Съвсем недостатъчно е на вашия етап на еволюционно развитие просто да четете нашите Послания. Вие трябва да прилагате всичките си усилия, за да стане вашето съзнание способно да вмести Божествените Истини. Една от тези Истини е тази, че вашата планета променя своите вибрации. И тази промяна открива за вас възможност да вървите по Божествения Път на развитие.

Вие пораснахте. Вие се подготвихте да направите следващата крачка във вашето еволюционно развитие. Буквално до вчера Кармичното Ръководство и Висшият Съвет на тази Вселена се съмняваха: да дадат или да не дадат нова възможност? Да продължат ли тази Божествена милост или не? И ето днес решението е взето! Трябва да кажа, че на космическите везни внимателно се проверяваше буквално всяко движение на вашите души, а не само вашите постъпки и действия в тези сложни изминали месеци.

Принудени сме да констатираме огромното съпротивление от страна на противоположните сили. Но сме длъжни да отчетем и усилията, които прилагат малкото на брой души´. Блюдата на везните бяха изравнени. И трябваше съвсем малко, за да се продължи Божествената възможност. Аз се наех да ви помогна. И благодарение на моя потенциал от достижения, който заложих в космическата банка, аз и другите Владици получихме възможност отново да идваме и да даваме Послания на човечеството на Земята.

Тази възможност не е заслужена от човечеството. И тя ви се дава сега като аванс. Затова трябва постоянно да помните, че всяко ваше действие, всяка ваша мисъл или чувство в най-близко време могат да определят по-нататъшната съдба на света.

Когато вземате кредит от банката, има риск да не можете да върнете парите. Аз гарантирах за вас, че можете да изпълните задълженията, които поехте върху себе си преди да се въплътите. Пожелавам ви да постигнете онази степен на осъзнатост, която ще ви позволи да се устремите по най-висшия Път.

Възлюбени, достатъчно е само няколко индивида да демонстрират новото съзнание и новото мислене. Това е много сложно, но трябва да се направи. Защото още щом малцина успеят да демонстрират новия тип отношения, основани на новото съзнание и новото мислене, милиони други хора ще могат да използват тяхното общо достижение. Колективното безсъзнателно на човечеството е способно да акумулира както негативните проявления на човешкото съзнание, така и позитивните стремежи на отделни личности. Затова всеки човек, способен да демонстрира в тези сложни условия необходимото ниво на съзнание, полага своите постижения върху олтара на Служението на човечеството. И цялото човечество получава възможност за по-нататъшна еволюция.

В това се състои принципът и в това се състои Пътят. Всеки от онези, които са достигали до определено ниво на съзнание в миналото, е подготвял пътя на човечеството за стотици и хиляди години напред. Изминаха две хиляди години от въплъщението на Иисус, още повече време измина от въплъщението на Гаутама Буда, но и до сега човечеството използва потенциала на техните достижения.

Всеки от вас е способен да демонстрира новото съзнание. Всеки от вас е способен да се изкачи на следващото еволюционно стъпало и да даде пример. Характерно за новата епоха е, че всички ваши постижения много бързо ще се разпространяват по земното кълбо. Всяка ваша крачка във вярното направление ще среща небивала подкрепа от Небесата.

Но справедливо е също така, че онези индивиди, избрали да се отделят от Бога, много бързо ще пожънат плодовете на своята негативна карма. Това, което не съответства на новия етап от еволюционното развитие, ще деградира и ще изчезва от лицето на Земята. Онова, което съответства на новия етап, ще процъфтява благодарение на Милостта на Небесата.

Вие виждате около себе си и едните, и другите проявления. И всеки от вас има възможност да избере смъртта или безсмъртието, живот за себе си или живот за Общото Благо, тленния или вечния Живот.

По-ясно и определено никога досега не е говорено. В това се състои повелята на времето.

Бих искал да подкрепя казаното с един пример. И този пример е даден от самия живот. Сега, когато времето на моето присъствие изтича, аз трябва да кажа, че вечният живот и безсмъртието са за вас такава близка възможност, която е постижима още сега. Никога преди това в миналото не е имало такава възможност. Колкото е по-голяма мръсотията от занемарението около вас, толкова по-голяма ценност в очите на Бога имат вашите достижения.

Вижте лотосите, които цъфтят в блатото. Независимо от царящата около тях тленност и процеси на разложение, Бог явява чудото на цвета на Живота.

Всеки от вас е чудо в ръцете на Бога. Всичко се определя само от вашето съзнание и вашия устрем към Божественото.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)