Пожелавам ви да издържите с успех всички изпитания

АЗ СЪМ Майтрейя.

Вие, много от вас, ме очаквахте. И продължавате да ме чакате като бъдещият Будда, който е заповядан за народите на Земята.

Аз сам подготвям човечеството за моето идване. Сам се занимавам с онези, които са готови да дойдат в моята Школа на Мистериите.

Много от вас получиха моята покана. На мнозина дадох своето благословение чрез този посланик. И моят елмазен лъч беше готов да пробуди вашата Божественост.

Някои от взелите решение да рискуват и да преминат посвещение под моето ръководство, се осмелиха да направят първите крачки.

Но никой не продължи по-нататък. Твърде трудни се оказаха тестовете за това човечество, което сега се намира във въплъщение на планетата Земя.

Дойдох да ви кажа, че дори при всички наши съмнения в способностите на сегашното човечество за ускорен път на еволюция – Пътят на Посвещенията, дори ние бяхме обезкуражени.

Привличането на майя се оказа за вас по-силно от зова на Възнесените Същества. Никога до сега не сме провеждали толкова мащабен експеримент, в който хиляди хора да имат възможност да се докоснат до вечните Истини и директно да пият амрита на Вечния Живот чрез нашите послания.

И се излъгахме. Защото колкото е по-достъпно знанието, толкова по-малко се цени то от сегашното поколение. Ако бяхме действали по-скрито, навярно интересът би бил по-голям. Но ние постигнахме своята цел. Ние имахме възможност да наблюдаваме всеки, който се докосна до нашите послания. Имахме възможност да наблюдаваме вашите реакции. И онова, което може да се скрие зад непроницаема набожност и лелейна усмивка, ни се показа на финия план в цялата си красота.

И така, в крайна сметка, аз съм удовлетворен. А вашето фамилиарничене с Владиците и пренебрежителното разсъждаване за това, доколко написаното в нашите послания съответства или не съответства на вашите представи за истината, ни казаха много повече, отколкото ако бяхте прекарали по-голямата част от живота си в реалната Школа на Мистериите.

Преди всичко, аз ценя предаността и искреността. А също така Вярата и Любовта, която моите ученици изпитват към мен. Тогава мога да им обърна внимание и да се усмихвам в отговор на техния неуморен труд. И за истинските ученици тази моя усмивка е достатъчна, за да се въодушевят за много години вдъхновен труд.

Така че, много са званите, но малко са избраните. И подобно на семената на растенията, само малка част от които има възможност да даде начало на нов живот, само малка част от сега живеещите хора ще бъде способна да продължи еволюцията.

На едното блюдо на везната лежи вашият стремеж да удовлетворите желанията си, да наситите чувствата си, на другото блюдо лежи Вечният Живот и възможността да продължите еволюцията.

И повечето избират миража, докато истинският източник остава настрана.

Разбира се, това не е резултат от този ваш живот. В продължение на стотици хиляди години, още в третата и четвъртата коренни раси вие правехте избор в полза на вашето его.

Затова сега даваме практически последния шанс на душите на много хора поне да погледнат към нас с дължимото уважение. Но – не …

Нерадостно послание ви давам в края на отиваща си година. Обаче в действителност, според уверението на Кармичното Ръководство, всичко изглежда още по-лошо.

Единствената надежда, която остава, това са онези малцина, които се намират във въплъщение и поддържат баланса за греховете на света.

Законът е такъв, че именно във физическия план трябва да се намира индивидът, за да се удържа балансът на световната карма.

С какво може да помогне останалото човечество? Аз мисля със същото, както винаги: необходимо е да обърнете своите погледи към Небесата и да се стараете да не създавате нова карма.

Създаването на условия за бъдещите раси засега се отлага. Необходимо е първо да се въведе порядък в умовете на онези, които твърде са се увлекли от илюзията. Вие трябва да вкусите всички плодове на създадената от вас карма.

Илюзията се оказа по-силна на сегашния етап. Но това е временно преимущество. Но разбира се за онези, които са във въплъщение сега, това временно преимущество може да продължи до края на текущото им въплъщение.

Божественото чудо може да се прояви и илюзията може да обърне другата си страна. За това е необходимо поне един процент от населението на земното кълбо да насочи своя устрем към Вечния Живот и да се откаже от обкръжаващата го илюзия.

Съгласете се, че това е напълно изпълнимо изискване. Обаче досега не се намери не само един процент от населението на земното кълбо, но няма и няколко хилядни от процента, които биха тръгнали по начертания от нас Път.

Има лесен път. И той е винаги отворен, стига само да поискате да вървите по него. И има по-труден път: път на страданията, бедите, болестите, войните, катаклизмите... И във всички повратни моменти на астрологичните цикли, човечеството със завидно постоянство избира този от наша гледна точка най-труден път. Навярно човечеството не търси по-лесни пътища и онези, които издържат до край на всички изпитания, мисля, че ще могат да ме надминат по степен на постиженията.

Затова ви пожелавам да издържите с успех всички изпитания и да победите своето невежество, страсти и желания колкото може по-бързо!


АЗ СЪМ Майтрейя.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)