Пояснения към ситуацията на планетата

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас в този ден.

Аз дойдох отдалече, от далечните простори на вселената. И беше необходимо определено време, за да се адаптирам и настроя към вибрациите на планетата Земя.

Много неща се промениха на планетата от времето на моето последно Послание и аз трябва с удоволствие да констатирам факта, че се извършиха неизбежните промени към по-добро. За мнозина от вас тези мои слова изглеждат най-малкото странни, защото вие не чувствате, че около вас е станало по-леко. Напротив, изглежда, че здрачът продължава да се сгъстява и ситуацията се усложнява.

Струва ви се, че няма изход и недоумявате защо Възнесените Същества ликуват.

Трябва да заявя, че вашето и нашето разбиране на ситуацията се различават. Вие възприемате света чрез житейския си опит и чрез своите физически сетива. И ви се струва, че ситуацията се нагнетява и се влошава повече.

От наша гледна точка, напротив, всичко се подобрява.

Целият въпрос е в разликата на вибрациите. Когато вибрациите на физическия план се повишават, вие може да възприемате това като влошаване, може да чувствате различни физически неразположения и тягостни състояния на съзнанието си, да ви обхващат негативни мисли и чувства.

Възлюбени, това е естествено. Винаги, когато човечеството е преминавало на друго ниво на съзнанието, отначало е изглеждало, че всичко наоколо се влошава. Това е така, защото вашите вибрации не съответстват на онова ниво на съзнанието, което сега идва на планетата.

Точно затова вие имате чувството, че всичко става по-зле. В същото време, от наша гледна точка, най-накрая успяхме да постигнем необратими изменения и устойчиви темпове на повишаването на вибрационния фон на планетата Земя.

Сега е въпрос на време колко бързо човечеството ще успее да се освободи от остарелите си болежки и стереотипи на поведение.

Индивидите, които вътре в себе си са ориентирани към Висшата реалност, които с цялото си същество възприеха нашето Учение и с трепет очакват всяко ново Послание от нашия свят, за тях тягостното усещане от окръжаващия свят много скоро ще се смени с усещане за лекота и подем. Техните чувствителни натури просто улавят вибрациите от околното пространство и тези вибрации дотолкова не съответстват на техните собствени вибрации, че предизвикват у тях различни неразположения и душевна тъга. Това по-скоро е състрадание към света и приемане върху себе си на част от бремето на световната карма, отколкото негативно състояние на вашето съзнание.

Другите индивиди, които за съжаление съставляват по-голямата част от човечеството на Земята, както и преди са ориентирани към старите ценности и съзнанието им засега не е готово да приеме Бога. Именно затова тези хора не се чувстват в свои води. И се стараят с помощта на изпитани методи отново да занижат своите вибрации и да попаднат на естественото за тях вибрационно ниво. Но това вече е невъзможно, тъй като вибрационният фон на планетата се е повишил.

Вие не може да не следвате курса на кораба, на който се намирате. Вие плавате към бъдещето на кораб, който се нарича планета Земя. И колкото и да сте възмутени от новия курс, към който се насочва планетата, ще ви се наложи да се примирите с него. Защото този курс е начертан за човечеството на Земята по волята на Твореца на тази Велена.

Ако все пак не искате да следвате този курс, остава ви един изход – да скочите зад борда и да останете зад борда на човешката история, да попълните сметището на неуспешните цивилизации от миналото.

Разбира се, на всеки ще бъде отредено още малко време от космическата възможност. Космическите същества ще работят много внимателно с вашата душа и ще се опитат да ви дадат всички необходими наставления и обучение.

Обаче ако някои от вас все пак предпочетат да следват своя курс, след определено време ние ще ви оставим на мира и ще позволим на закона за Кармата да завърши своята работа по възстановяване на космическата законност.

Космическото милосърдие е безкрайно, но не е безгранично. Ние можем да направим за вашите души дори невъзможното, но само ако следвате Закона на тази Вселена.

Ако все пак упорито продължавате да следвате своя курс, ще ви се наложи да се разделите с надеждата за помощ и подкрепа от нас.

Няма да изразходваме повече нито един ерг космическа енергия, за да подкрепяме това, което доброволно се е подчинило на силите на смъртта и ада.

Затова изглежда толкова неугледна и неуютна планетата сега. Защото по времето на преход, когато Светлината още повече се е премесила с мрака, е много трудно да се живее. И затова ние идваме и даваме своите пояснения за ситуацията на планетата. Ако знаете какво се случва, ще можете да действате с по-голяма сигурност и разбиране.

Ние ви въоръжаваме със знание за протичащите процеси. И тези знания, и нашата ръка за помощ, протегната между световете, ще окажат неоценима помощ на душите на онези хора, които са в съзвучие с еволюцията.

Ако пък отдръпвате ръката си, не искате да хванете протегната ви ръка за помощ, ние ще се опитваме да идваме отново и отново и да даваме нашето Учение дотогава, докато прозорецът на Божествената възможност не се затвори.

Кога ще стане това, аз няма да ви кажа. Но вие трябва постоянно да осъзнавате, че Божествената възможност може да бъде прекратена всеки момент и да използвате всеки миг от пребиваването си на Земята за благото на вашата душа.

Аз много се надявам, че моето днешно Послание ще ви послужи за верен ориентир във все още бушуващото море на живота на планетата Земя.

И ние заедно ще можем да преживеем това преходно време и да дочакаме радостните времена, когато ще стихнат всички бури и урагани и ласкавото слънце ще се покаже иззад облаците.

Аз искам вие постоянно да поддържате в себе си само положителна нагласа. Не позволявайте на нищо, което ще се случва във вашия свят, да ви изведе от състоянието на равновесие и вътрешен покой.

По такъв начин ще окажете неоценима помощ не само на своята душа, но и на много еволюции на планетата Земя.


АЗ СЪМ Сурия.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)