Постарайте се да се приспособите към новите условия.
Променете съзнанието си

АЗ СЪМ Вселенският Будда. Така се нарича моята длъжност в Божествената Йерархия, съществуваща в тази Вселена.

АЗ СЪМ Будда и благодарение на свойството вездесъщност, което ми е присъщо и представлява моята природа, мога да присъствам във всяка точка на тази Вселена и също така във всички живи същества.

Единственото място, където не мога да присъствам, е вашият свят и другите плътни светове, чиито вибрации са прекалено ниски за моето присъствие.

Затова мога да бъда само в онези живи същества, които в съзнанието си са достигнали нивото на Будда и са пожелали да приемат въплъщение на Земята в това сложно преходно време като акт на Служение на човечеството на Земята.

Планът на Бог за човечеството на Земята предвижда всички животопотоци, населяващи сега планетата Земя, да станат Будди. Това ниво на съзнание може да бъде наречено също Божествено съзнание. Този етап в развитието на човечеството съответства на Божествения замисъл, според който човекът в своето развитие може да се издигне на следващото стъпало на еволюционното развитие и да стане богочовек.

Не е тайна, че нивото на съзнание, на което се намира сега човечеството, твърде малко ви отличава от животните. И няма да бъде никаква тайна, ако кажа, че много живи същества, които вие смятате за животни, са достигнали къде по-високи нива в развитието на съзнанието си, отколкото много хора.

Имам предвид някои видове китове и делфини. По нивото на развитието си тези същества много са изпреварили събратята си, ходещи по Земята. Тяхната енергийна система, техните чакри им позволяват да се включват към световната и вселенската банка данни. Ние използваме физическите форми на тези същества, за да получим представа за ситуацията на Земята. Намирайки се в трудно достъпни и безлюдни райони на океаните, нашите предани сътрудници запазват и поддържат баланса за планетата Земя.

Надявам се, че човечеството на Земята все пак ще достигне онова ниво на съзнание, наричано понякога будхическо съзнание, което ще му позволи да премине на следващия етап от еволюционното развитие.

Със своето неразвито съзнание вие поддържате технократичната цивилизация, която съществува на вашата планета.

И аз дойдох да ви кажа, че в замисъла на Бог за планетата Земя не влиза поддържане на вашата технократична цивилизация.

Всичко, което не съответства на замисъла на Бог, ще бъде сметено от лицето на Земята.

Освен вашата планета във Вселената има много цивилизации, които са поели пътя на технократичното развитие. И за всички тези цивилизации е характерно откъсване от вселенската информационна база.

Принуден съм да използвам тези технически термини, за да ви дам на вашия език информацията, от която сега имате нужда.

Вие се включвате към вселенската информационна база на онзи етап от развитието на вашето съзнание, който съответства на нивото на Будда съзнанието. На това ниво на съзнанието вие ставате богочовек. Чакрите ви се отварят и това ви позволява свободно да обменяте информация с целия космос, с всяко същество в тази вселена, което е достигнало ниво на развитие на съзнанието, аналогично на вашето .

За вас престават да съществуват каквито и да било пространствени и времеви граници. Имате достъп до всяка информация, която съществува в библиотеките и хранилищата на тази вселена.

Разбира се, съществуват различни нива на развитие на будхическото съзнание. На първия етап може да не притежавате всички способности и информационният ви обхват няма да излиза извън рамките на вашата планета. Но постепенно ще разширявате съзнанието си и отначало ще излезете на нивото на вашата слънчева система, после на нивото на вашата галактика, после на нивото на системата от вашите галактики.

Възможностите за израстване на съзнанието ви са безгранични и когато в съзнанието си надраснете тази Вселена, ще получите раждане в нова Вселена, съответстваща на нивото на развитие на съзнанието ви, или ще приемете по свое желание длъжността на Будди в низшите вселени, за да пазите баланса за развиващите се живи същества в тези Вселени.

Целта на днешното ми посещение е да ви предам информация за следващия етап от вашето развитие.

Този етап не е свързан с вашата технократична цивилизация. Затова всичко, което не съответства на замисъла на Бог и представлява насаждане на несъответстващи на Волята на Бог идеи и концепции за развитие, постепенно ще бъде заменено с еволюционни, съответстващи на Волята на Бог концепции и насоки за развитие.

Всичко, което прекалено много се съпротивлява, ще бъде иззето от физическия план или чрез серия катаклизми, или ще бъде притеглено от вибрациите си към онези технократични островчета, които още съществуват в тази Вселена, но чиито дни също са преброени.

Сега ви описах плана, който трябва да следва планетата Земя. Но ви моля да не прилагате този план според вашите земни мерки за летоброене. Всичко това ще стане, но в течение на цикли от време, които са несъпоставими с циклите на вашия живот като животински човек.

Вашата система за изчисляване на времето не е пригодена да ви даде правилни ориентири и срокове. Но за да се стремите, за да пазите в съзнанието си ориентир, по който следва да вървите, не са нужни конкретни срокове.

Още малко за болезнените неща.

Вие виждате около себе си примери как много видове животни, не успели да се приспособят към новите условия за съществуване, измират.

Винаги е тежко да се гледа такава картина на измиране. Но онова, което не е жизнеспособно в новите условия, си отива или се видоизменя. Същата е аналогията с човека-животно и вида, към който в дадения момент вие принадлежите. Трябва или да се приспособите към новите условия засъществуване на вашата планета, или този вид ще подлежи на отмиране.

Разберете, не е по силите ви да промените условията за съществуване. Има нещо в тази Вселена, което не се поддава на регулиране, както водата от крана или температурата в жилището ви.

Има вселенски Закон, който регулира условията за съществуване на вашата планета. И сега ние просто повдигнахме вибрациите на вашия план. Не може да не усещате това.

Затова моля, постарайте се да се приспособите към новите условия. Променяйте съзнанието си. Дава ви се ключ как да го променяте.

Дадох ви перспективите на вашето развитие и ви предупредих за грозящите ви опасности. Сега млъквам и ви оставям. Беше ми много приятно да беседвам днес с вас чрез този Посланик.

Благодаря.


АЗ СЪМ Вселенският Будда.