Послание за моите ученици

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл отново при вас, за да дам поредното послание. Степента на важност на едно или друго послание за вас, въплътените на Земята, е субективна. Вие не можете, на вашето човешко ниво на съзнание, да оцените значимостта на ставащото явление, нито неговата важност за по-нататъшното развитие на човечеството.

Затова като правило ние не искаме от вас нито вземането на незабавни, прибързани решения, нито незабавни действия.

Макар че, ако бъда напълно откровен, работата, която извършваме непрекъснато с човечеството на Земята, би могла да даде много по-големи резултати. Защото усилията, които полагаме, понякога надхвърлят всички отпуснати космически резерви. Ние ясно разбираме, че ви е много трудно да се издигнете над рутината и суетата, в която се намирате всекидневно. Затова идваме неуморно и даваме послания, в които няма много нови неща, но пък ви раздвижват и понякога някоя фраза или израз в нашето послание ви кара да се пробудите дотам, че ставате способни да осъществявате действията на физически план, които са необходими и за които ние постоянно ви молим.

И така, всеки път с голямо търпение и постоянство аз ви моля да започнете да действате. Не просто да четете диктовки, молитви, Розарии или повели. Аз ви моля да започнете реално да действате на физически план! Възможно е да не разбирате напълно за какви действия говоря. Аз не ви моля да сваляте строя, който съществува във вашата държава, не ви моля да правите революция или митинги. Аз ви моля да вършите обикновените си човешки дела, които повечето от вас и без това вършат. Но ви моля да правите това осъзнато, като разглеждате всяко извършено от вас действие през призмата на нравствения Закон, на Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена. Аз моля всекидневно да се замисляте за последствията от своите действия и да размишлявате над всяка своя стъпка.

Помислете колко бихте могли да облекчите съществуването си в материята, ако всяка ваша стъпка е в пълно съответствие с Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена?

Вие не бихте създавали нова карма и бихте могли с ускорени темпове да отработвате миналата си карма, като правите верни избори.

Колко е просто! Гениално просто! Ние идваме и постоянно говорим за едно и също нещо. Но защо, защо не ни чувате!?

Защо четете нашите послания и след пет минути напълно забравяте това, което сте прочели!? Защо не можете дори само в рамките на деня да останете под въздействието на правилните мисловни образи, които ви изпращаме?

Боже, колко непоносимо трудно е понякога да се работи с въплътеното човечество! Но аз съм оптимист по натура и съм уверен, че след сто мои диктовки или след хиляда мои диктовки най-накрая ще имам на разположение няколко стотици предани ученици, способни внимателно да слушат моето ръководство и да изпълняват моите разпореждания. Повярвайте ми, от моето възнесено състояние на съзнанието много по-добре се вижда какво трябва да правите и как да се държите.

Ситуацията на Земята се движи в добра посока. Тя не е толкова тъжна, колкото беше само преди няколко години, но ние бихме желали да постигнем големи темпове на развитие на вашето съзнание. Намерено е разумно решение, благодарение на което темповете на вашето развитие ще бъдат ускорени. Ние ще се погрижим процесът на разпределение на енергиите да протича по-равномерно по повърхността на Земята, за да може Тя да издържи и да не се подлага на разрушителен катаклизъм. Ние също така се научихме да локализираме натрупванията на отрицателна енергия, които възникват в човешките мегаполиси. И ако преди подобни натрупвания блуждаеха по повърхността на Земята и носеха непредвидени промени в отдалечени точки, сега цялата отрицателна карма се съсредоточава в източника на нейното създаване и хората от свой опит ще могат да преценяват колко „лошо мирише” това, което са създали.

По такъв начин сами ускорено отработвате чрез своите състояния това, което сте породили.

И това не е всичко! Ние мислим да създадем на земното кълбо места населени с хора, освободени от влиянието на масовото съзнание. В тези селища биха могли да бъдат създадени условия за по-нататъшното развитие на човешката цивилизация. Това, което не иска да се развива, трябва в крайна сметка да бъде изолирано и след време отсечено като сух клон при почистване на градината.

Всичко, което е способно да расте и да дава плод, трябва да бъде пресадено на свежа, наторена почва и да цъфти за благото на еволюциите на планетата Земя.

Такива са нашите планове и аз споделям тези планове с вас с надеждата, че ще се намерят хора, които ще се обърнат към мен с лични писма и ще ме помолят да ръководя техните действия за преобразуването на физическия план на планетата Земя.

Но трябва веднага малко да ви охладя. Аз съм много строг и взискателен Владика. Моите ученици са способни да вършат много чудеса на физически план, но аз искам от тях в замяна пълна и безусловна преданост, послушание и дисциплина. Вие, които не се смущавате от моите повишени изисквания, моля заповядaйте в моите класове на финия план, в моята обител, където ще мога да се запозная с вас и да ръководя вашето развитие.

Щом разбера, че сте напълно готови да станете наши сътрудници, аз ще ви дам задача на физическия план, която трябва да изпълните. Като правило много мои ученици отпадат веднага след като получат моето конкретно поръчение.

Защото те много се вълнуват от въпроса какво ще получат в замяна? И когато им обяснявам, че вече са получили всичко, което може да се получи – възможност за Служение на Великото Бяло Братство – този отговор ги привежда в недоумение и те се връщат към лутането си в илюзията в търсене на награди, слава, пари и други неща, които представляват ценност в техните очи.

Зная, че за мнозина моето послание ще бъде неразбираемо. Но аз не се стремя да бъда разбран от милиони. На мен са ми достатъчни няколко стотици предани ученици и ние ще променим този свят за броени десетилетия.

И така, който не се смущава от моите изисквания, моля да заповяда при мен за ученик.

Аз чувам всяко искрено обръщение към мен, което произнасяте в своето сърце. И ако не чувате отговор, то е само защото не сте много внимателни и много се увличате в илюзиите си.

Аз дойдох при вас в този ден, за да дам надеждни ориентири за вашето развитие.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.