Послание в началото на годината

АЗ СЪМ Гаутама Буда. Аз дойдох при вас в този ден.

Радвам се, че имам възможност да ви дам своето послание в началото на годината.

И не защото тази година е особена, а защото стана традиция да давам послания в началото на годината.

Както можете да почувствате, сега енергиите в обкръжаващата ви реалност се промениха. И новите енергии са готови да донесат обновлението във вашия свят. И аз, като Господ на Света, съм длъжен да ви уведомя, че вие навлизате в отговорен етап от еволюционното си развитие. Настъпи моментът, когато от всеки ваш избор ще зависи доколко безопасно ще се развива и ще напредва човечеството по стъпалата на еволюционното развитие. И в този смисъл настъпващата година се явява много значителна и откриваща ново пространство. Пространството на бъдещето.

В този момент аз обхващам с поглед финия план на планетата Земя. Не всички области на планетата проявяват готовност за предстоящите промени. Обаче с удовлетворение отбелязвам, че съзнанието на твърде много хора започна да се променя към по-добро: към грижа за околната среда, към по-голям стремеж за благото на всички живи същества.

Разбирането за глобалните промени, които стават на планетата, започва да прониква в съзнанието на най-добрите представители на човечеството и чрез тях да завладява умовете на авангарда на обществото.

Идва време, когато фокусирането върху своите тесни лични интереси влиза в противоречие с повелята на времето. Настъпва времето, когато само колективното съзнание, съзнанието съсредоточено върху грижата за ближните, за Общото Благо на планетата и всяко живо същество на планетата ще има перспектива за своето развитие.

И в бъдеще този поврат в съзнанието на човечеството неминуемо ще заеме водещо положение. Именно съзнанието, съсредоточено върху грижата за ближния, в помощ на всичко живо, което съществува на планетата, ще има възможност да продължи еволюцията.

Следователно настъпил е отговорен етап от вашата еволюцията, като еволюция на същества, населяващи планетата Земя и отговорни за планетата Земя.

Всяка вашa следваща крачка, всеки ваш следващ избор, който ще предпочетете да направите, или ще ви придвижва по пътя на еволюцията, или ще ви изпрати в задния двор на историята. И този избор ще правите сами. Всеки от вас самостоятелно.

Да, ние идваме, предупреждаваме, даваме Учение, но вие по своята свободна воля имате възможност да се вслушате или да не се вслушвате в нашите съвети. Да следвате нашите препоръки или да се ръководите от вашите моменти желания и стремежи.

Всичко е много просто, възлюбени. Когато разширявате полезрението си, когато издигате съзнанието си до определено ниво, тогава пред вас се отваря възможност да получите Божествено виждане за перспективите за развитие на човечеството.

Когато се криете в тъмните ъгли на своето съзнание и не искате да излезете на светлина от удобните коптори и обичайните прашни и задушни места, където сте се сврели от страх пред настъпващите промени, тогава вашият кръгозор се стеснява и освен преобладаващото чувство на страх, вие не сте способни да изпитвате никакви други чувства.

Цялата работа, възлюбени, е в избора, който правите в своето съзнание. Можете да посветите живота си на Служение на еволюциите на планетата Земя и пред вас ще се открият хоризонтите на Божественото съзнание. Или можете да посветите живота си да служите на своето его и да удовлетворявате неговите ненаситни желания. И в този случай за вас целият свят се смалява и се свежда до вашия миниатюрен свят, който сте създали за себе си.

В бъдещия свят няма място за съзнание, съсредоточено върху себе си и върху прищевките на своето его. Само тези съзнания, които са способни да разширят обхвата на своето внимание до Божествените хоризонти, само за тях се открива Път в еволюцията. Точно такова е положението в света сега.

Някога възлюбеният Иисус говореше за времето на отделяне на зърното от плевелите. И сега аз ви повтарям, че настъпи този момент, когато всеки от вас ще бъде длъжен да направи своя избор – дали да следва пътя на еволюцията, или да остане да вегетира в задния двор на историята.

Всеки от вас ще е принуден да направи този избор, защото времето дойде и защото новото пространство е отворено само за онези, които направят избор в полза на еволюционния Път на развитие.

Всичко е много просто. И изборът е много лесен. Вие избирате Бог или избирате своето смъртно съзнание, своето его.

На каквото отдадете предпочитание, с това и ще си останете в крайна сметка.

Ако искате да останете с вашата нереална смъртна част, ако се отъждествявате с вашето тяло и сте привързани към него, то вие ще си останете привързани към смъртното си тяло и ще пожънете смърт.

Ако можете с човешкото си съзнание да се извисите до Божественото ниво, вие ще получите като награда безсмъртие и вечен живот.

Със своя избор вие сами определяте по-нататъшния си път.

Аз мога само да ви указвам посоката на движение. Но аз не мога да вървя вместо вас.

Така, целта на моето идване днес беше още веднъж да напомня на човечеството за настъпващите срокове.

И също така бих желал да ви придам увереност в това, че всяко ваше движение, дори движението на вашата мисъл в полза на еволюционния път, ще срещне небивала подкрепа от Небесата.

Ние осъзнаваме цялата трудност при преодоляването на илюзията, която сега се намира в най-големия си разцвет. Ето защо всеки ваш устрем към Висшите светове ще бъде усилен многократно и подкрепян от всички Възнесени Същества.

Затова няма от какво да се страхувате. Грижливи ръце ще ви подхванат на най-трудните участъци от пътя. Само помислете за нас, Владиците на Мъдростта, само помолете за нашата помощ и помощта ще дойде!


АЗ СЪМ Гаутама Буда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)