Послание в началото на годината

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас отново в този ден, в началото на новия годишен цикъл.

Винаги когато започва нов годишен цикъл ние идваме, за да дадем наставления, свързани с новия времеви цикъл. И днес аз дойдох, за да дам такова наставление.

Вие знаете, че годишният цикъл е подвластен на действието на Закона за кармата по такъв начин, че карма не слиза изведнъж, а се разпределя за цялата година. Всеки месец при вас слиза определено количество карма. По такъв начин вие имате възможност да отработвате вашата минала карма постепенно, година след година и месец след месец. Ако ви бе дадена възможност да отработите наведнъж всичката си карма, вашата отрицателна енергия, енергията, която сте изкривили през миналите си животи, вие не бихте издържали. Телата ви моментално биха станали на парчета. Затова Законът действа по такъв начин, че във всеки момент от живота си вие получавате възможност да отработите точно толкова негативна енергия от миналото, с колкото можете да се справите. Никога не ви се дава повече, отколкото можете да понесете. Ето защо от вас се иска просто да се смирите пред Закона на тази Вселена и със смирение да очаквате връщането на сътворената от самите вас кармична енергия, която ви се дава за отработване на цикли.

Новата година условно може да се приеме за начало на отработване на нов пласт енергия от миналото. И с всяка успешно завършена година вие отработвате своята минала карма и се приближавате до ново ниво на съзнанието. И ако не беше новата карма, която вие неуморно създавате, достатъчно биха били няколко години, за да се освободите от лъвския пай на миналата си карма.

Но не всеки от вас се разпорежда разумно със своята Божествена енергия и с времето, когато сте във въплъщение. Затова за много от вас количеството отрицателна енергия, която отработвате чрез страдания, болести и мъка, тутакси се попълва с новата карма, която без умора творите с неправилните действия и неправилните избори, които правите в живота си.

И ако не беше Божествената милост, вие щяхте да бъдете напълно лишени от възможност за по-нататъшно придвижване – такава голяма карма създават много от вас в живота си. Но благодарение на Божествената милост тази карма не ви се връща веднага, а чака благоприятна възможност, когато ще бъдете способни да понесете негативната енергия на миналото и не просто да издържите на кармичното си бреме, но и да се замислите над това, защо ви се струпват толкова нещастия едновременно. По този начин мнозина от вас могат да осъзнаят съществуването на Висшия Закон и да устремят своята същност към изпълнението на този Закон.

Много от вас са достигнали такова ниво на съзнанието, че се обръщат към Кармичното Ръководство с молби да се ускори връщането на кармата, за да имат възможност да отработят максимално количество карма в този живот и да получат възможност за Служение на ново, освободено от карма ниво на съзнанието.

Единственото, за което бих искал да ви предупредя е: след като пишете подобни писма и карма започне ускорено да ви се връща, не забравяйте това, за което сте молили и не се оплаквайте от съдбата. Работата е там, че процесът на слизане на карма, когато той се ускорява по ваша молба, може по същия начин, по ваша молба, да бъде спрян и върнат към естественото течение на слизащата карма. Не забравяйте за своите молби и ако сте се разгорещили и не сте разчели своите сили, отново напишете писмо до Кармичното Ръководство и помолете да не ускорява занапред процеса на слизане на карма.

Мнозина от вас не си дават сметка за задълженията, които са поели, докато са били във фино тяло, на ниво душа. Затова когато срещате трудности в живота си и тези трудности твърде много ви измъчват, поразмишлявайте насаме със себе си. Поговорете със своето Висше Аз, посъветвайте се. Та нали можете, по великата милост на Небесата, да регулирате процеса на слизане на карма. Особено важно е да имате блага карма, свързана с помощта към живите същества и Владиците. Защото вашата блага карма винаги може да бъде използвана, за да намалите интензивността на Кармичното си бреме.

Когато сте осъзнали действието на Закона на карма и се стремите в своя живот да действате в съответствие с този Закон, вие изпълнявате едно от най-важните условия за вашето по-нататъшно развитие и милостта на Небесата няма да закъснее да ви дойде на помощ по първия ваш призив.

Съжаление предизвикват онези индивиди, които пренебрегват Закона за карма и продължават да живеят по принципа „След мен – потоп”.

Трябва да помислите върху този израз. Може би в следващия ви живот ще попаднете точно в този потоп, който сами сте навлекли.

Помислете за това, колко много беди и проблеми можеха да бъдат избегнати, ако хората във всяка минута от своя живот се замисляха над последствията не само от своите действия, но и над последствията от своите мисли и чувства.

Една от целите на нашите послания се състои именно в това да ви приучим да си давате сметка за всяко ваше действие, за всяка ваша мисъл и чувство. Защото за Бог, за космическия Закон няма никакви тайни и всички ваши мисли се записват в хрониките на акаша по същия начин, както и вашите действия и постъпки. Вие може да лицемерничите един пред друг и да скривате вашите истински мотиви и отрицателните си мисли. Бог вижда всичко, от Него не е възможно да се скрие и най-малкото движение на вашата душа.

И не би било лошо, ако възприемете като правило постоянно да усещате присъствието на невидим свидетел редом до себе си, който наблюдава всичките ви действия и дори движенията на душата ви. Тогава ще можете с по-голяма отговорност да подходите към всички действия и избори, които правите в живота си.

И аз искам да ви дам един много важен съвет, ръководейки се от който вие можете много бързо да увеличите процента на отработена си карма. Винаги когато в живота си сте изправени пред избор как да постъпите, опитайте се да разберете мотива, който ви движи при този избор. И ако се стремите да направите нещо, за да ви е добре на вас лично, това ще бъде неправилен мотив и следствието от вашия избор ще увеличава кармичното ви бреме.

Но ако се ръководите в изборите си от мотива да правите добро на другите хора, на другите живи същества, то дори и да ви се струва, че изборът, който сте направили, ще бъде във ваша вреда и няма да ви е изгоден по всички човешки закони и от гледна точка на елементарната човешка логика – не се отчайвайте. От гледна точка на Божествената логика вие ще направите верен избор и този избор неминуемо ще доведе до това, че вашето кармично бреме ще се облекчи. Вие ще изгубите в малкото, но ще спечелите в голямото.

Например пътувате по планински път и пред вас се появява човек, които има нужда от вашата помощ. Вие губите време, за да му помогнете и закъснявате. Слънцето залязва и вие закъснявате. Но ако не се поддадете на чувството си на досада, утре пред вас ще се отвори нов път, за който не сте подозирали по-рано, този път значително ще ускори пътуването ви и вие ще попаднете на необходимото място доста по-рано, отколкото сте планирали.

Ето така действа Законът за кармата.

Никога не мислете за това каква изгода ще получите, ако вършите добри дела. Нека кармичните ви дългове и заслуги да пресмятат небесните същества, на които се полага да правят това по задължение. Просто вършете добри дела и не мислете за награда.

Радвам се да ви напомня в началото на годината за Великия Закон, съществуващ в тази Вселена и се надявам, че направих това както винаги навреме.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.