Послание към човечеството на Земята

АЗ СЪМ Алфа, дошъл с Послание към човечеството на Земята.

АЗ СЪМ дойдох да ви дам важно Послание, което ще ви позволи да запазите фокуса на своя устрем в сегашния момент. Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце, възлюбени.

Няма нищо друго във вашия свят. В сърцето ви е разположен единственият вход към реалността на Бог.

Всичко, което ви заобикаля във физическия свят, е само за да ви помага да се развивате, да израствате, да преодолявате себе си и да разширявате своето съзнание, своите постижения.

Вие сте пътници, които се намират в постоянно и непрекъснато движение. Дори тогава, когато сте в покой, вие преодолявате огромни разстояния във вашия свят, изминавайки хиляди и милиони километри заедно с вашата планета, с вашата слънчева система и вашата галактика.

Това е външната Вселена. Но има друга, вътрешна Вселена, входът към която е разположен вътре във вас, във вашето сърце.

Следващата стъпка, която трябва да направите, е да откриете този вход към другия свят, към Божествения свят. Свят, който е неподвластен на времето и където няма пространство. Светът на всезнанието и на пълното съвършенство. Този свят, от който произлиза всичко и където всичко се завръща. Вашият свят, вашият дом, вашата истинска реалност, откъдето сте дошли във физическия свят и сте създали вашата физическа реалност.

Милиони същества на Светлината са се трудили и продължават да се трудят над създаването на проявената Вселена. На външния свят. И всеки от вас работи над неговото създаване, независимо дали го осъзнавате или не. Детето може да не осъзнава строежа на света и цялата му сложност, но то се е родило и съществува в този проявен свят.

След това детето пораства, събира знания и осъзнато участва в строителството на света и в неговата дейност.

Вие сте деца. Не можете, намирайки се на вашето ниво на съзнание, да участвате съзнателно при създаването на световете и при поддържането им в ред и чистота. Но дойде времето, когато трябва да пораснете.

Вашият зрелостен изпит, за да имате достъп до света на възрастните, е да намерите входа във вашето сърце, да намерите входа към реалния свят на Бога.

Много се надявам, че всички вие, които четете тези редове, ще можете да издържите своя зрелостен изпит, който ви дава право да станете сътворци на Бог и осъзнато да реализирате в живота плана на Бог за тази Вселена. Трябва да преминете през тясната тайна вратичка, скрита във вашето сърце в неговата тайна обител.

Който и да ви зове в примамливите простори на Космоса, към откриване на далечни светове, намиращи се извън вас, не му вярвайте. Всички светове, достъпът към далечни светове и други светове се намират във вашето сърце. Ключът за вратата, намираща се в сърцето ви, е Любовта.

А ще отворите тази врата с помощта на вашето съзнание, на вашето Божествено съзнание.

Външното ви съзнание и външният ум ще ви пречат. И ще ви изпращат нови и нови препятствия по пътя.

Но сега знаете къде е разположена тайната врата за света, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Постарайте се да не загубите ключа от тази врата при изпитанията в живота ви. И се постарайте да премахнете от вашето съзнание всичко, което ви пречи да се промъкнете през тази тясна врата.

Няма нищо във вашия свят, което да ви върши работа в реалния свят на Бог, освен вашия безценен опит, който вече сте натрупали и ще продължавате да натрупвате, докато странствате из пространството и времето.

И ако си припомните защо съм ви изпратил във вашия свят, ще разберете, че аз съм ви изпратил за съкровище. И това съкровище е вашето каузално тяло. Това е най-голямото съкровище, безценно съкровище, ваше съкровище, за което не са страшни нито ръждата, нито молците.

Мнозина от вас вече са намерили своето съкровище, за което съм ви изпратил във вашия свят. И сега трябва да се завърнете у Дома. Да си спомните кои сте вие и защо сте се отправили на странстване по вашия свят. Настана време за пробуждане за Висшата реалност. Часът приближава, часът настъпи.

Пътят ви е указан. Вие го знаете. Имате всичко необходимо, за да се върнете у Дома. Викам ви, деца мои. Тъгувам за вас. Чувате ли ме?

И ако някой от вас по време на странстването си не е намерил своето съкровище, не се отчайвайте. Ще ви приема и без вашите съкровища. Само се върнете у Дома.

Намерете вратата ,скрита във вашето сърце.

Чакам ви, деца мои.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец на Небесата.