Покажете на Небесата своята Вяра и преданост

АЗ СЪМ Шива!

АЗ СЪМ тук и сега!

Пространството и времето послушно ми дадоха възможност да говоря. Аз дадох много послания чрез този Посланик. И твърде много съм работил с човечеството на Земята. Особено обичам да бъда в Индия, моята любима страна, където ме почитат, където към мен се отнасят като към Бог.

Вътрешното почитание на Бог е необходимо за вас като въздуха. Ако не успеете да отгледате в себе си това чувство за Божественото, вие няма да можете да се придвижвате по-нататък. Вашето придвижване по пътя на еволюцията е неразривно свързано с това, доколко ще успеете да допуснете в съзнанието си Божествеността.

Аз идвам, за да ви напомня най-простите истини, без които вие няма да можете да се придвижвате по-нататък. Цялата тъма, която обгръща Земята, може да се разтвори само от един мой поглед. Обаче, за да погледна, вие трябва да заслужите това.

Къде е вашата преданост? Къде е вашето усърдие? Къде е вашето желание да се покланяте на Бог във всичко?

Казвам много прости истини. И тези прости истини трябва да бъдат написани на всеки ъгъл, на онези места, където се кипри вашата реклама.

Колко ниско падна обществото само за 5000 години на кали-юга.

За много кратко време в рамките на космическата история деградацията на обществото достигна своя апогей. Затова аз идвам, за да напомня за необходимостта от почитание на Бог.

Това чувство за Божественото няма нищо общо с ходенето по храмове, джамии и църкви. За да стигнете до вашия Бог е необходимо просто да допуснете това чувство за Божественото във вашето сърце. Когато пребивавате в това чувство, настъпва неочаквана тишина, дори ако се намирате в центъра на голям град. Вие получавате наслаждение от вътрешното съзерцание на Бог и това позволява на Бог да усили своето присъствие във вас. Чувството на Любов, най-възвишеното чувство на Любов, което сте способни да изпитвате, много прилича на Божественото чувство.

Сега, когато ви дадох основното направление, над което си заслужава да работите във вашия живот, аз бих искал да се спра на още един въпрос, който не търпи отлагане.

И този въпрос е как можа да се случи така, че нашето присъствие на територията на Ашрама на нашия Посланик да бъде блокирано? Вие не си давате сметка какво правите. Всяко действие, насочено срещу нашия Посланик, се възприема като ваше нежелание да се развивате. Вие творите карма с всяко свое осъзнато или неосъзнато действие, насочено срещу нашия Посланик. И ние неведнъж сме казвали, че кармата с нашия Посланик е равносилна на карма с Бог.

Какво искате да постигнете? Ситуацията на планетата става все по-лоша и по-лоша. И съществува пряка връзка между действията, предприемани срещу нашия Посланик, и влошаването на ситуацията на Земята. Как можа да се случи така, че нашият Посланик е подсъдим? Как можа да се случи така, че човешкото съзнание съди Божествения представител?

О, горко на вас, които не знаете какво вършите. О, горко на всички останали, които не осъзнават последствията от всякакви действия, насочени срещу нашия Посланик.

Аз не мога със своето съзнание да осъзная вашите постъпки. Вие приличате на хора, танцуващи на кораб, който потъва, защото има пробойни. Вие се опитвате да изнамирате все нови и нови играчки и развлечения, вие не се вслушвате в нашите слова.

Аз не мога да разбера това. То се намира извън границите на моето разбиране. Как може така да се мрази всичко наоколо, че да се причиняват вреди безразборно? Как може така да се откъснеш от Божествения свят, че да изгубиш основните нишки на различаването?

Аз не съм измислил ситуацията, в която се намира човечеството. Вие сами със своите ръце създадохте цялата тази ситуация, в която се намирате.

Аз ви казвам, че има друг, по-лек и възвишен път. Казвам ви какво трябва да правите, за да се открие този път вътре в самите вас. Защо вие не ме чувате и не ме разбирате?

Отпуснатото време може да бъде увеличено, а може да бъде и съкратено. Ние търсим и буквално по трохички събираме позитивните примери, които говорят за това, че все пак има душѝ, които са способни да се развиват.

Вие може да не ми повярвате, но понякога един пример, един подвиг на душата в името на Бог е достатъчен, за да бъде позволено на цяла цивилизация да се развива. И по същия начин едно действие, насочено против нашия представител, е достатъчно Небесата да се отвърнат и да оставят човечеството да се лута самò в тъмнината.

Блюдото на везните все повече и повече се накланя към страната на неблагоразумието и нежеланието да се следва Божествения Закон. Къде са онези исполини на духа, които сега се намират във въплъщение и трябва да балансират ситуацията на Земята?

Аз познавам много от тях, които подтичваха след илюзорните знаци на величие, или изпаднаха в депресия, или си въобразиха, че са много велики особи, за които е грешно да общуват със сегашното човечество.

Илюзията е много силна и от времето на последния цикъл диктовки, които давахме чрез нашия Посланик, тя още повече укрепи своите позиции. В тази ситуация се изисква грандиозно проявление на Вяра. Демонстриране на Вяра. Покажете на Небесата своята Вяра и преданост! За това не е необходимо да ходите до края на света. Ние виждаме всеки човек, който запламтява с пламъка на предаността и Служението, където и да се намира на земното кълбо. И ние използваме всеки човек, който е подготвил своя храм за Служение.

Аз познавам мнозина, които са готови. Обаче на тях не им достига смелост и храброст, за да се изправят в цял ръст и да излязат от окопа на безделието и излежаването.

Достатъчно е казано.

Аз дойдох с нерадостно чувство, но подчинявайки се на необходимостта, ви съобщих горчивите истини.

АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)