Поемете нашата ръка и не я пускайте, докато Вярата не се върне във вас и съмненията ви не се разсеят като есенна мъгла

АЗ СЪМ Серапис Бей, дошъл отново, за да дам поредното послание, което ще ви помогне и което ви е необходимо. Защото всяко наше послание става все по-необходимо за вас. Вие най-после започвате да усвоявате нашите правила на игра. И тези правила се състоят в това, редовно да поемате порция Божествена енергия. И щом се подчините на процеса на извайването ви като нови хора, вие започвате да се изменяте в съответствие с нашите Божествени образци. И всеки път, когато идваме, ние се стремим да влеем във вашето съзнание нова порция от живителния балсам. И вие придобивате способността да се променяте.

В действителност в процеса на изменение на вашето съзнание няма нищо, което би отличавало обучението под наше ръководство от което и да е друго обучение. И вие сами правите избор и решавате: да попаднете под наше влияние или под влиянието на средствата за масова информация, или под влиянието на хора, които не ни представляват, но считат за свой дълг да ви дадат свое учение.

Разликата между обучението, което даваме чрез нашия Посланик, и многото други обучения чрез хора, които смятат за свой дълг да ви дават учение, е в чистотата на източника. Само когато имаме възможност да се убедим в предаността и искреността на нашия представител, ние започваме систематично да даваме чрез него нашето Учение. И всеки път когато идваме, ние сме принудени да ви припомняме преминатия материал и да даваме малка част от новия. Тъй като вашето съзнание е много ограничено и всичко, което е свързано с нашия Божествен свят, е толкова необичайно за вашето човешко съзнание, че предизвиква понякога неприемане и дори отхвърляне.

Но ние не бързаме за никъде. За нас е много по-важно да усвоите макар и малки истини, отколкото с ускорени темпове да се впуснете по неизучени и неизследвани пътища, които се предлагат в изобилие. Имам предвид многото лъжливи учения и секти. И вие може с учудване да отбележите в съзнанието си, че ето пак се говори за единствено вярното и истинско Учение и се отхвърля всичко останало, с което се сблъсквате в живота си. Позволете ми да не се съглася с вас. Тъй като истината е разхвърляна почти във всички учения и присъства в различни източници. Но тук цялата работа е в съотношението между Истината и лъжата и възможността да се различи къде е Истината и къде е лъжата. Ние ви учим да различавате. Ние не ви казваме да възприемате всичко на доверие. Вие можете да анализирате даваното Учение с външното си съзнание и да опитате вкуса му, да го сравнявате с другите учения и да стигнете до определени изводи. Обаче рано или късно все пак ще ви се наложи да направите избор и да изберете Пътя, на който ние ви обучаваме. Защото този Път е най-краткият и е предназначен за вас от самия ход на еволюционното ви развитие.

Ние сме Владиците на Мъдростта, коитов далечни времена ви дарихме с нашето съзнание. Вие имате в себе си частица от нас. И дали искате, или не, трябва да ни отдадете това, което сме ви заели, за да можете да се развивате. Настъпи времето, когато трябва да отгледате в себе си Божествения разум и да ни върнете патериците, които сме ви дали. Сега вие се поправихте, вашето съзнание придобива отново Божествена чистота и можете да вървите по-нататък, като се ръководите от нашето Учение и нашите принципи. Но не всички от вас са достигнали необходимото ниво на развитие. Затова ние сме принудени да идваме отново и да даваме нашето Учение, което е предвидено за достатъчно широка аудитория и е разбираемо за мнозина. Ние хвърляме широко мрежите си и се стремим колкото е възможно по-голям брой душѝ да намерят колкото е възможно по-бързо истинския Път и да се върнат у Дома. Ние не ви заставяме да следвате нашия Път, ние само казваме и предупреждаваме, че този Път е най-краткият. А вие избирате дали да вървите по този Път или не, и вървите по него сами.

Всеки път не спирам да се учудвам как много хора, зажаднели за истинското Учение, идват в нашите класове за обучение и всеки път се намират хиляди и милиони причини и оправдания, които постепенно отклоняват от Пътя нашите ученици. Когато се върнат между въплъщенията в нашите ефирни небесни учебни класове, много се чудят на своята слепота и на това, че са правили един след друг неправилни избори, че са виждали съвсем не това, което се е разкривало пред очите им, а това, което сами са искали да видят. Какво пък, имате право на грешка.

Вие можете да се опитвате да вървите, да падате, да ставате и да вървите отново. Аз просто искам да ви дам в ръцете въжето на увереността. Аз искам да ви предам цялата си Вяра, моята устременост и всичките си достижения. Аз много искам да ви помогна. Искам онези от вас, които изпитват отрицателни състояния на съзнанието и чести съмнения в правилността на избрания път, по-често да се обръщат към мен и да разговарят с мен. Ще ме намерите в моята обител над Луксор. Визуализирайте преди да заспите фотографията на моята обител и се опитайте да формулирате въпроси и това, което предизвиква вашето съмнение. Аз ще поработя с вас по време на нощния ви сън и сутринта вие ще почувствате облекчение, защото ще намеря онези единствени правилни думи и аргументи, които ще ви помогнат на вашата част от Пътя. Аз ще ви протегна ръка и през деня вие ще си спомняте колко здраво сте я държали в ръцете си, без да искате да я пуснете.

Аз ще ви окажа цялата помощ, която може да ви бъде оказана, само помолете за нея. Защото когато в своята гордост не можете дори да молите за нашата помощ, ние не можем да ви помогнем. Не се притеснявайте и премахвайте от съзнанието си всичко, което може да ви попречи да молите за нашата помощ и подкрепа. Вие знаете, че Законът на тази Вселена ви е дарил със свободна воля и ние не можем да нарушаваме вашата свободна воля и да ви оказваме помощ без вашата молба и без вашия зов. Но след като зовът е произнесен, ние сме длъжни да отговорим. И ще ви окажем цялата възможна помощ и подкрепа. Най-вече не пренебрегвайте нашата помощ сега, в края на годината, когато старите негативни енергии са се активирали и мнозина от вас преживяват тежки депресивни и безизходни състояния.

Ние ви протягаме ръка за помощ. Ние искаме и можем да ви помогнем. Поемете нашата ръка и не я изпускайте, докато Вярата не се върне във вас и съмненията ви не се разсеят като есенна мъгла.

Сега съм готов да ви дам още едно важно наставление, което несъмнено ще ви помогне. И това наставление се отнася до вашата преданост и Любов. Моля ви, възпитавайте в себе си преданост и Любов. Не се бойте да ни благодарите в миговете, когато изпитвате безпричинен подем на настроението и сте готови да обичате и да прегърнете целия свят. Изпращайте ни своята Любов. И когато някой от вашите събратя има нужда от нашата помощ, ние ще насочим вашата Любов и благодарност към нуждаещото се сърце. По този начин вие ще можете да си помагате един на друг. И така ние ще можем да умножаваме Радостта и Любовта във вашия свят.

Аз ви изпращам моята Любов и подкрепа.

АЗ СЪМ Серапис!