По-смело встъпвайте в Новата Епоха – Епохата на Водолея!

АЗ СЪМ Сен Жермен, отново дошъл при вас, дами и господа!

Аз дойдох в навечерието на новата година, за да ви съобщя, че имам намерение да взема под свой контрол ситуацията на планетата по-активно през настъпващата година!

Идвам да ви напомня, че именно аз съм Йерархът на настъпващата епоха. Затова именно аз дойдох днес, за да ви кажа, че новите енергии, енергиите на настъпващата епоха на Водолея най-накрая изцяло и напълно встъпиха в своите права!

Най-накрая човечеството почти изцяло се потопи в новите енергии!

Това ще ви се стори необичайно и ново. Вие ще бъдете учудени и обезкуражени. Защото всичко ще започне да се променя. Аз дойдох да ви известя, че насъщна потребност на момента е вашата готовност за предстоящите промени.

Тези, които успеят да удържат своето съзнание на вибрациите на Радостта, Любовта, хармонията и щастието, ще могат да се насладят на настъпващите промени в пълна степен. Онези от вас, които по старому са настроени към недоброжелателство, съмнения, страх, ще могат в най-близко време с лекота да се разделят с тези енергии от миналата епоха.

Аз дойдох да възвестя началото на Новата Епоха – Епохата на Водолея! И като Йерарх на настъпващата епоха, аз ви подготвям изненада! Тази изненада е за всеки от вас, който се докосне до енергиите, съдържащи се в моето новогодишно послание! За вас настъпва период, когато едно ваше желание, изказано наум или на глас, желанието да се разделите със старите енергии, ще бъде достатъчно, за да преминете в съзнанието си на друго вибрационно ниво.

Тази възможност е открита именно сега! Именно сега настъпи този Божествен срок, когато ще можете да промените своето съзнание и своя подход към живота. От вас се иска само да озвучите желанието си на глас или да го кажете наум.

Всички Небесни Същества са готови да ви окажат помощ! И аз, като Владика, отговарящ за настъпването на Новата Епоха, като Владика, който приема щафетата от миналото, за да се устреми към бъдещето, ще поема върху себе си грижата за вашите души. Още сега, без да се бавите, се обърнете към мен! Ще бъде оказана помощ на всички, които ясно изразят своето желание да се откажат от миналото и да получат новите енергии, енергиите на обновлението, енергиите на устремеността и радостта!

Новата епоха ще бъде характерна с това, че всеки от вас, който пожелае, ще получи възможност безболезнено и почти мигновено да повиши своите вибрации до онова ниво, което е необходимо за качествено съществуване в Новия Свят.

Пред вас се открива възможност да се разделите с миналото! Именно сега!

Сега, след като ви зарадвах с новата Божествена милост, аз съм готов да кажа още няколко радостни слова, които се отнасят до бъдещото ни сътрудничество с вас.

Не мислете, че Възнесените Същества са някъде далеч и не ви чуват. Аз чувам всеки ваш призив, отправен към мен. И когато се намирате в каквото и да е негативно, некачествено състояние на съзнанието, аз ви моля да си спомните за моето съществуване и да се обърнете към мен с пламенен призив-молба за избавянето ви от вашия негатив. Така, постепенно, ние ще можем да преодоляваме вашите некачествени състояния едно след друго.

Ще ви разкрия една голяма тайна. И тази тайна вие всички я знаете отдавна и без мен. Тайната се състои в това, че вие сами, всеки от вас сам, определя вътре в себе си: да попадне ли в негативно състояние на съзнанието, или да не попадне. Има моменти, когато вътре в себе си вие решавате: да се поддадете ли на лошо настроение или не, да започнете ли да осъждате този или онзи човек или не, да се поддадете ли на обида или не, да се поддадете ли на скръб или не.

Това решение вземате вие и никой друг. И когато решавате да се поддадете на старите енергии, вие потъвате в тях през глава и тогава дори и аз не мога да ви помогна. Затова още щом някаква негативна енергия започне да ви завладява, веднага се обръщайте за помощ към мен. Аз ще ви помогна да извисите съзнанието си! Аз ще ви изпратя моята усмивка и ще ви протегна ръка за помощ! В най-трудния момент от живота ви. Така ние ще можем да преодолеем старите енергии. И тъй като природата не търпи празно място, веднага при всяко негативно състояние на вашето съзнание призовавайте противоположното, позитивно състояние.

Страхът е най-голямото зло във вашия свят. Съвършената Любов замества всякакъв страх. Изобщо, всяко негативно качество може да бъде разтворено с този универсален разтворител. Практически всички негативни енергии около вас могат да бъдат погълнати и разтворени от енергията на Любовта.

Радостта и Любовта идват при вас тогава, когато е силна вашата вяра. Когато в съзнанието си се опирате на Бога и Възнесените Същества.

Затова ви напомням, че е необходимо постоянно да се обръщате за помощ към мен. Защото сега именно аз съм това същество, на което е възложена отговорността по прехода на съзнанието на човечеството на качествено ново ниво.

Аз и вие, ние заедно, сме способни да извършим чудото, което непременно ще се случи! И сега ще ви разкрия една тайна! Тази нова тайна касае новата Божествена милост, която получи планетата Земя.

Току-що на заседанието на Кармичното Ръководство бе взето решение да се предостави на разположение на планетата Земя допълнителна енергия. Нова порция Божествена енергия. И всички, които ще вибрират на честотите на Радостта, Любовта и Божествената Свобода ще получат през предстоящата година и в следващите години небивала подкрепа от Небесата. Всички, които отказват да приемат новите енергии, постепенно ще бъдат лишавани от своето привилегировано положение в света. Старите институции, обществените институции, основани на енергиите от миналото и вибрациите на отиващата си епоха, постепенно ще бъдат замествани с нови институции.

Аз подкрепям онези, които не се страхуват от промените, които са готови да отстояват принципите на Божествената Свобода, на колективизма в живота си. Аз подкрепям всички, които са готови за сътрудничество, основано не на принципите на личната изгода, а на принципите на Общото Благо и Добро.

Нови принципи идват във вашия свят. За тяхното проявление се искат готови сърца, сърца на хора, безстрашно предани на еволюцията. Аз много се надявам, че сред вас, които четете това мое послание, ще се намерят няколкостотин човека, чрез които аз лично ще мога да работя и да провеждам своите енергии във вашия свят!

Аз съм готов за работа и сътрудничество с еволюциите на планетата Земя!

Готови ли сте вие? Аз много се надявам, че ако днес още не сте готови и не можете да застанете в редиците на първопроходците, то утре ще можете да преодолеете остатъците от енергиите на миналото и смело ще заявите на Небесата за своята готовност да станете сътрудници на Йерархията на Силите на Светлината, сътрудници на Възнесените Същества, сътрудници на Владиците на Мъдростта!

Аз се сбогувам с вас. Но ви моля да не забравяте това мое послание и да го препрочитате всеки път, когато енергиите от миналото се стремят да проникнат във вашето съзнание.

Пазете се и се ограждайте от всякакви негативни енергии на миналото.

По-смело встъпвайте в Новата Епоха – Епохата на Водолея!


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)