Вашата планета навлиза в цикъл, водещ до свиване на илюзията

АЗ СЪМ Серапис, АЗ СЪМ дошлият.

Създаването на тази Вселена и нейното развитие е свързано с преодоляването на хиляди препятствия. Тези препятствия се пораждат от взаимодействието на две основни сили, действащи в тази Вселена. При започване на диференциацията, на проявлението, изначално чистият Божествен Замисъл  изпитва съпротивление от страна на силите, пребиваващи в покоя на вечното блаженство. Тези сили препятстват началото на проявлението на Вселената. Те не бързат да излязат от първичния покой на блаженството. По същия начин вие не бързате да се пробудите сутрин от сън, особено ако сънят ви е бил сладък, както в детството.

Минава време и Вселената започва да изпитва съпротива от страна на силите, които не искат да се завърнат към първоначалния покой. Също като човек, който се е задълбочил твърде много в проблемите на деня и не бърза да заспи. Но също както неизбежно се редуват денят и нощта, периодът на бодърстване и периодът на сън, така и тази Вселена си има своя ден, своето бодърстване и своя покой, отдих.

Всичко се подчинява на своите цикли. И на циклите вътре в циклите.

Вашата планета навлиза в цикъл, водещ до свиване на илюзията. Но човешките същества така са потънали в тази проявена илюзия, че се съпротивляват на установения порядък.

Вие имате своя безсмъртна част, вашата Висша част. Имате и тленна част – вашите четири низши тела. Вашата Висша част се подчинява на Божествения закон, защото по време на цялото ви странстване като индивидуалности в този проявен свят тя никога не е губила връзка с Твореца. Вашата низша част на определен етап от еволюционното развитие е изгубила своето чувство за единство с Твореца на Вселената и чувството си за единство с цялото мироздание.

Тя е пожелала да живее свой отделен живот и се е заблудила в джунглите на илюзията. Колкото и дълго да продължава странстването на душата из просторите на космоса, настъпва моментът, когато трябва да се завърне от илюзорния свят в Реалния Свят на Бога. Ето сега този етап настъпи. Етапът на отказване от илюзията и етапът на завръщане в Реалния Свят.

Затова ви е даден водач, вашият Ангел Хранител, вашето Свято Христово Аз. Този водач трябва да ви изведе на верния Път, Пътят на завръщане в Царството на Отеца.

Цялото външно учение, което даваме чрез този Посланик или чрез който и да е наш Посланик, има за цел да установи връзка с тази ваша част, която помни кои сте вие. Колкото по-здрава бъде връзката с реалната ви част, толкова по-бърз ще бъде пътят на завръщане на вашата индивидуалност  у Дома.

Всички истински посвещения, които давам на моите ученици и които дават на своите ученици другите Владици, са насочени именно към това, да преодолеете съпротивата на вашата илюзорна част и да осъществите контакт с вашата безсмъртна част.

Онези от вас, които са посещавали моята Обител, моя Храм в Луксор, трябва да си спомнят сега за знанията, които получиха там.

Аз съм строг учител и изисквам изключителна дисциплина от моите ученици. Защото ако ученикът не се подчинява на избрания от самия него Учител, такъв ученик няма право да премине обучение под наше ръководство.

Повелята на времето е такава, че вашето обучение и вашите посвещения преминават в обичайния живот. На вас не ви е нужно да пътувате до края на света при задморски учител, за да получите необходимите знания. Повелята на времето е такава, че вие получавате всички необходими знания на мястото, където живеете. Вие преминавате през посвещение в обичайния си живот. Ние използваме обстоятелствата в живота ви, за да дадем на вашата душа именно тези посвещения, от които тя се нуждае най-много.

Вие получавате знания по време на нощния сън, несъзнателно или напълно съзнателно посещавайки нашите обители и преминавайки обучение по време на сън.

Вашите души наистина се трудят ден и нощ, без да спират.

Аз не говоря тук за тези души, които ги мързи да учат и предпочитат да губят времето на нощния си сън не за собствено просвещение, а да посещават нивата на астралния план и да продължават и в съня си да получават същите илюзорни удоволствия и наслаждения, към които се стремят, когато са във физическия свят.

Аз не искам да плаша тези немарливи индивиди, но всичко, което не се вмества в плановете на Бог, няма да може да продължи съществуването си в Новия Свят. Не защото Бог е жесток и се стреми да ви накаже. Не, вие самите се обричате на небитието, тъй като няма да можете да съществувате в по-финия свят, какъвто с времето трябва да стане вашата планета, както и другите планети във Вселената. Животът постепенно ще бъде пренесен на по-фин план. Разбира се, за това ще са необходими милиони години. Тези, които няма да могат да се приспособят към живота на по-финия план, ще бъдат пометени от вятъра на космическите промени.

Затова в тези диктовки ви се дава импулс, който ви насочва да преместите центъра на вашето същество към по-финия план.

Издигайки се в своето съзнание на по-фино ниво, повишавайки своите вибрации, вие сякаш издърпвате планетата на своето ниво.

Давам ви образа на алпинист, който се катери по стръмен връх, представляващ Върха на Божественото Съзнание, и дърпа с въжето след себе си цялата планета. Колкото повече са такива алпинисти, които щурмуват Върха на Божественото Съзнание, толкова по-бързо и безболезнено ще премине процесът на повишаване нивото на вибрации на планетата, процесът на преминаване на ново ниво на развитие.

Трябва да ви кажа за такова явление като пробив в язовирна стена. Ако Божествената Енергия, която се дава за преобразуването на този свят, срещне съпротива от страна на преобладаващото мнозинство от индивидите, населяващи тази планета, съзнанието на които в дадения случай може да бъде оприличено на язовирна стена, която прегражда пътя на водите на Божественото обновление и преобразуване, то рано или късно прииждащата вода ще скъса стената и водата ще помете по своя път всичко, което ѝ се съпротивлява. Защото само вашето съзнание е това, което препятства Божественото обновление. Колкото по-бързо промените своето съзнание, толкова по-малко катаклизми очакват вашата планета в бъдеще.

Всеки път, когато не можете да се справите с някакво блокиране в съзнанието си, всеки път, когато ви мързи да изпълнявате изискванията, които ние поставяме пред своите ученици, трябва да си спомните за тази грамада вода, която всеки момент може да се сгромоляса върху Земята и да помете всичко, което се съпротивлява на Божествения Закон.

Разказах ви за потребностите на настоящия момент.

Искам в заключение да ви дам наставление за това, как да преодолеете съпротивлението на своето собствено съзнание максимално ефективно.

Когато си лягате да спите, спомнете си, че трябва да посетите Свещените Обители, разположени в ефирните Октави на Светлината. Последната ви мисъл преди да заспите, преди съзнанието да ви напусне, трябва да бъде мисълта да посетите нашите свещени обители и желанието полученото там от вас знание да достигне до външното ви съзнание през следващия ден.

Не пренебрегвайте тази наша помощ и тази възможност, предоставена ви от Възнесените Учители.

А сега се прощавам с вас, но се надявам на среща с всеки от вас в моята свещена обител над Луксор.

АЗ СЪМ Серапис Бей.