Пътят на посвещенията, на който аз обучавам е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, пълно самоотдаване и саможертва

АЗ СЪМ Иисус, ваш старши брат и наставник, който дойде чрез този посланик.

АЗ СЪМ дойдох за вечния разговор, който ще бъде актуален за вас дотогава, докато не облечете сватбената одежда и не се възнесете в Светлина.

Дотогава ще бъдете постоянно заети да отделяте в съзнанието си вечното от тленното, това, което принадлежи на Висшия свят от това, което принадлежи на преходния свят.

Вашата действителност ви обвива в облак от илюзии и ви отвлича от работата, за която сте призвани. Обаче колкото и време да блуждаете в илюзорния свят, рано или късно ще настъпи край на вашето странстване. Грешка и заблуждение за много предани търсачи на Истината е да считат, че Пътят към Дома трябва да е постоянно състояние на блаженство и любов. Това е вярно, но то е вярно точно толкова, колкото нещо може да бъде вярно и истинно във вашия свят.

Състоянието на блаженство, радост, любов и умиротворение е признак, че се намирате на верния Път и че сте избрали правилната линия. Но във вашия свят няма да ви се удаде да поддържате непрекъснато хармонично състояние на духа. Моята днешна цел е да ви дам наставление и да предупредя за възможните некачествени състояния на съзнанието, които е възможно да срещнете по вашия Път. Тези състояния няма да бъдат непременно свидетелство, че сте се отклонили от пътя.

Това, което се иска от вас винаги, по целия Път, е да правите постоянен анализ и постоянно различаване на вашите състояния.

Представете си, че действително сте тръгнали на Път и отначало вървите във време, когато слънцето свети, безветрено е и всичко наоколо благоухае и цъфти. Може да разглеждате това като верен знак по вашия Път. И изведнъж неизвестно откъде се появяват облаци, вятър, гръм и мълния. Всичко това не означава непременно, че сте се отклонили от Пътя. Както и преди, вие се движите във вярното направление, независимо, че външните обстоятелства са се променили и настроението ви се е влошило със смяната на времето.

Точно така и вие може да изпитвате в живота си най-възвишени състояния на съзнанието. Може да се намирате на върха на блаженството. И изведнъж съвършено безпричинно състоянието ви може да се влоши. Неизвестно защо изпитвате безпричинна тъга, униние, чувство за безсмисленост на съществуването ви и неверие.

Не винаги, възлюбени, подобни признаци са знак за това, че сте се отклонили от Пътя. Просто минава време и започвате да преминавате тестове, изпитания. Чували сте за школата на мистериите на Господ Майтрейя, чували сте за школите за посвещения, които са съществували във всички времена.

Ако пътят към Бога бе постоянно състояние на блаженство и благодат, то за какво биха били нужни тези школи за посвещения.

И защо въобще са нужни посвещения?

Вътре във вас има двама човека. Единият човек е смъртен, а другият – безсмъртен. Тези двама човека така са се преплели за милионите години съществувания на планетата Земя, че се изисква прилагането на значителни усилия, за да отделите тези двамата един от друг. На единия от тях се полага да остане на Земята и да се върне в Земята, от която е бил взет. На другия предстои да продължи съществуването си в другия, Висш план на битието.

Когато започнете в себе си процес на отделяне на тези двама човека един от друг, процес на разделяне преди всичко във вашето съзнание, осъществяването на това разделяне става доста трудно. Налага се да се реже буквално на живо. Вие сте свикнали да се отъждествявате с индивида, когото виждате пред себе си в огледалото. На практика всички степени на посвещения, които преминавате, са насочени именно към това, да ви помогнат да се избавите от отъждествяването си с вашето изображение в огледалото. Ето защо казват, ако искате да видите врага си, идете пред огледалото и погледнете в него.

Действително всичко това, което сте възприемали в продължение на много животи като своя индивидуалност, фактически не сте вие, а е онази част от вас, от която трябва да се откажете, с която трябва да престанете да се отъждествявате.

Това във вас, което се съпротивлява на процеса на свикване с новата индивидуалност, ще се издига от глъбините на вашето същество, от вашето безсъзнателно, от вашето подсъзнание и ще протестира. Във външното си съзнание може да не разберете докрай причината за вашето униние, вашето отчаяние и вашето състояние на крайна потиснатост и безизходност.

Трудно е да се анализира какви енергии са се активизирали във вашите четири низши тела в съответствие с космическия срок, който настъпва. Но тези енергии са вашата нереална част. Задачата на всеки тест, възлюбени, се състои в това да си спомните, че вие сте само ученик, стъпил на пътеката и държите поредния изпит. Колкото и да ви се струва реално вашето състояние, трябва да помните, че това е само тест.

Колкото повече външното ви съзнание се съпротивлява на разделянето с тази енергия, която се е активизирала във вас, толкова по-продължителен и нескончаем ще бъде вашият тест.

Най-напредналите ученици винаги помнят, че Бог има право да ги изпитва и да дава сякаш най-непоносимите състояния на съзнанието. И в минутите на най-високо напрежение на своите сили, когато изглежда никога повече слънцето няма да засвети, те отиват към олтара и казват в сърцето си: „Господи, аз знам, че това мое състояние не е реално. Аз знам, Господи, че това е само тест. Аз съм готов, Господи, да издържа всички изпитания, които Ти ми изпращаш. И ще се старая да направя това. Ти си в правото си да ми даваш всякакви изпитания, Господи. И аз Ти благодаря за всички изпитания, които Ти ми изпращаш. Защото знам, че Ти ме обичаш и се грижиш за мен. Моля те, Господи, помогни ми да издържа това изпитание и да го премина докрай”.

Всички тестове се дават с една цел – да се разделите със своята нереална част преди всичко в съзнанието си.

Благодарение на безграничната милост на Небесата вие имате възможност да преминавате своите тестове, изпитания и да държите своите изпити, без да се отделяте от обикновения живот. Вие продължавате да живеете своя обикновен живот, но ако изразите на вътрешни нива желание да преминете посвещение, намирайки се в обикновения живот, такава възможност ще ви бъде предоставена. Независимо от това, дали сте осведомени за вашата молба във външното си съзнание или не. Затова аз идвам днес, за да обясня на онези от вас, които изпитват безпричинни мрачни състояния и различни психологически проблеми, каква е причината за това състояние.

Да, възлюбени, вие сте избрали да преминете обучение в училището на посвещенията, без да се откъсвате от нормалния живот. Вие сте избрали ускорен Път. Душата ви е пожелала да премине посвещения в този живот, за да не чака следващото въплъщение и подходящи условия за пребиваване в школата на мистериите някъде в тишина и отдалеченост от главните пътища на съвременната цивилизация.

Този Път на посвещенията, Розовият Път, е Пътят, който всички вие трябва да преминете. Аз не зная друг път. Отделянето на вашата реална част от вашата нереална част винаги е съпроводено с много болезнени и неприятни преживявания. Продължителността и тежестта на подобни състояния ще зависи от степента на съпротивление на нереалната ви част. Всичко ще се определя, възлюбени, доколко силно е вашето его.

Знаете, че аз успях да се разделя с нереалната си част за 40 дни, когато бях в пустинята. Но знаете, че след това последва моето Служение, и преображение, и разпятие, и възкръсване, и възнасяне.

Докато се намирате във физическия план на планетата Земя, вие постоянно ще преминавате изпитания и тестове. И ако се разделите с нереалната си част, вие няма да можете просто да махнете с ръка на цялото останало човечество и да се скриете на топло местенце някъде на Небесата.

Не се надявайте, възлюбени, че с вашето възнасяне ще завърши развитието ви, напрежението, работата и отговорността ви. Всичко едва ще започне. Колкото са по-големи способностите ви, толкова по-голямо натоварване ще вземете върху себе си и толкова по-голямо Служение ще вършите.

Трябва да заобичате напрежението. Трябва да заобичате Служението. Най-висшата форма на вашата Любов ще бъде състраданието към цялото човечество, към всички живи същества и вие ще бъдете готови да се пожертвате заради спасението на цялото човечество. Вие ще бъдете готови да принесете в жертва всичкото си време, всичките си достижения и всички свои тела.

Пътят на посвещенията, на който аз обучавам, е Път на пълно смирение пред Волята на Бога, на пълно себеотдаване и саможертва.

Няма друг Път, възлюбени, и нашата задача е да ви насочим към този Път и да ви окажем всичката необходима помощ.


АЗ СЪМ Иисус и аз говорих с най-висша Любов към всеки от вас.