Пътеводител за Епохата на Водолея

Пред очите ни се случват глобални събития, става смяна на епохите. На смяна на епохата на Рибите идва епохата на Водолея. Това е обективно събитие, то не зависи от нас, действително настъпи промяна на времето(в което живеем), промениха се енергиите, промениха се енергиите на пространството, което ни обкръжава. Съвременните учени стигнаха до извода, че най-слабите въздействия оказват по-голямо влияние върху това, което се случва на планетата, отколкото всякакви груби, силни въздействия на физическия план. С други думи, това че се промениха космическите енергии, това, че Земята влиза в нов космически цикъл, оказва много по-голямо въздействие върху всички събития, които се случват на Земята, отколкото всякакви политици, всякакви държави, всякакви личности. Защото това е изцяло глобално събитие, което засяга всеки човек, който живее на планетата Земя.

Какво означава това за нас?

Знаем, че в епохата на Рибите всичко се решаваше чрез силата, индивидуализма, войните, агресията, насилието. Новата епоха, доколкото ще оказват въздействие други енергии, енергиите на Водолея, е епоха на колективизма, на сътрудничеството, творчеството, радостта. Фактически това е епоха на общината, на новото общинно съзнание, което предстои всички ние да усвоим в най-близко време. Тъй като повечето от хората са свикнали да живеят по старому, те продължават да налагат своето мнение със сила, с помощта на интриги, с помощта на различни провокации, терористични актове. Но това са все стари методи на управление. На тяхна смяна ще дойдат нови методи. Ние много пъти сме чели в посланията на Владиците за това, че се повишават вибрациите на физическия план т.е. става нагнетяване на нови енергии, които идват на планетата Земя. Когато идват нови енергии, а старите енергии се съпротивляват  и продължават да действат предишните методи, рано или късно ще се получи взрив и победа, искаме или не искаме това, ще удържат новите енергии, енергиите на новата епоха, епохата на колективизма, творчеството, радостта, общината.

Владиците на Мъдростта не изоставиха човечеството в това сложно време - защото това действително е много сложно преходно време - и ни дадоха Учение във вид на Послания от Небесата. С Божията помощ ние издадохме това Учение във вид на книги, в частност книгата „Книга на Мъдростта“, която съдържа всички Послания. Това Учение представлява своеобразно ръководство или пътеводител за прехода в Новата епоха. Владика Сен Жермен нарече тази книга Библия за Новата Епоха. Така, хората, които откриха това Учение имат неоспоримо предимство пред всички останали хора, защото те разбират какво се случва, те съвсем точно знаят направлението на движението, какво трябва да правят, как трябва да живеят. Това Учение няма да бъде разбираемо за всички от първия път. За някои то ще представлява просто нежен лъч на Любов, който подобно на слънчев лъч, докосва пъпките  на разцъфряващото цвете. За други това ще бъде подсказване, ръка за помощ в трудни житейски ситуациия. Трети ще намерят отговори на въпросите за устройството на мирозданието, за неговите Закони. Всеки ще намери в тази книга това, за което е готова неговата душа. Това беше съвършено безпрецедентно предаване на знания, енергия, осъществено от Владиците. От всеки от нас зависи дали ще се възползва от протегнатата ръка за помощ, дали ще използва тези знания в живота си или не. Но онези първопроходци, онези истински търсачи на Истината, които успеят да приложат това Учение, които успеят да овладеят това Учение, ще имат неоспоримо предимство пред всички останали хора на планетата Земя. Аз се надявам, че те ще използват това предимство, за да създадат образец на физическия план за да могат всички други хора също да се възползват от това Учение и да осигурят на душата си безопасен преход в Новата епоха.

Благодаря много за вниманието!