Пътешествие в бъдещето

Книга за Новата Епоха

СЪДЪРЖАНИЕ
Част 1. Новата Епоха настъпи!
Част 2. Достойно да влезем в Новата Епоха!
Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.
Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.
Част 5. Напред към Мечтата!
Част 6. Новото мислене преминава в действие.
Част 7. Краят на Стария Свят е предопределен.
Част 8. Истинската и лъжливата свобода.
Част 9. Истинската и лъжливата вяра.
Част 10. Безусловната Любов и егоистичната любов.
Част 11. Трите кита на Мирозданието. Висшият нравствен закон.
Част 12. Закон за кармата.Част 1. Новата Епоха настъпи!

Много съвременни астролози твърдят, че началото на XXI век е свързано с настъпването на Епохата на Водолея. Стихията на Водолея е въздухът. Не само, че стихията на въздуха е подвижна, променлива и възприемчива за въздействия, което води до нарушаване на установени възгледи и порядък, но и самият процес на преминаване към Новата Епоха е свързан с нестабилност и хаос. Поради това, на нас, хората, не ни е така лесно да живеем при днешните условия.

Обаче, възможно е да се отнасяме към промените по различен начин. Тези промени са неизбежни и предвидени от еволюцията. А Божественият път на развитие ВИНАГИ предполага изменения към по-добро. Да вървим против Волята на Твореца – не можем, не си струва. Затова ни остава само едно – да променим отношението си към събитията, които се случват. Висшите сили, буквално, ни подтикват към бърза пренастройка на мисленето, за да можем възможно по-скоро да излезем от старата, изживяла времето си, система и да се устремим към онези възможности, които ни се откриват в новия етап от Пътя. Прочетете повече...Част 2. Да влезем достойно в Новата Епоха!

Когато се отправяме на пътешествие, не можем точно да кажем, какво ни очаква напред. Затова се стараем предварително да се подготовим: изучаваме маршрута, четем проспекти на туристически агенции, търсим съвети от опитен водач.

А сега си представете, че ни е предложен грандиозен маршрут, наречен „Нова Епоха“! При това не е възможно да избегнем пътешествието – корабът с името „Планета Земя“ вече потегли и може да плава само в една посока – към новото и неизвестното. Вече преживяхме „точката на необратимост“, когато през 2012 г. притихнали очаквахме да настъпи краят на света. И сега ни остава само един изход – да се отдадем на воля на приключенията и поне приблизително да разберем, в какво биха могли да се изразят те. Прочетете повече...Част 3. Накъдето е насочено вниманието ви, натам тече енергията ви.

„Не се въвличайте в негативни състояния на съзнанието, постоянно поддържайте съзнанието си насочено към позитивното, премахвайте от живота си всички небожествени проявления и се ограждайте със светли, Божествени образи.
Вие ставате това, с което се храните.
Ако безразборно се подлагате под информационните потоци, вие ставате предаватели на негативните неща, които се тиражират от средствата за масова информация.
Щом като нещо негативно се настани във вашето съзнание, след не много време то се проявява на физическия план във вид на различни негативни проявления.
По този начин негативът се самовъзпроизвежда.
Но точно по същия начин може да се самовъзпроизвежда и позитивът.
Механизмът за управление на всички процеси, протичащи на земното кълбо, се намира вътре във вашето същество. Във всеки от вас присъства своего рода превключвател, вентил, който ви кара или да вземате Божествени решения, или да следвате небожествения път.
И всеки ден можете по няколко пъти да премествате вашия превключвател или в Божественото направление, или в небожествено.“
(Гаутама Будда, 24 юни 2014 г.). Прочетете повече...Част 4. Ние самите създаваме своето бъдеще.

Нашата мисъл притежава колосална мощ! Затова за нас е задължително и необходимо, колкото е възможно по-скоро, да се научим да мислим положително. Ако искаме да видим промени в околната ни действителност, ние самите трябва да се променяме всеки ден от живота си. Прочетете повече...Част 5. Напред към Мечтата!

Хайде да се откъснем от всекидневната суета. Да изключим телефона, да пуснем прекрасна музика, да заемем удобна поза, да затворим очи и да си представим желаното бъдеще. Прочетете повече...Част 6. Новото мислене преминава в действие

Нашият кораб „Планета Земя“ започна движение по маршрута на Новата Епоха. Той бавно, но уверено набира скорост. Устремени сме към прекрасното бъдеще и знаем, как да го създаваме. Ние самите сме капитани на своя живот! Всеки ден можем да изпълваме с все по-нови детайли своите мечти за светлото бъдеще. И образът, създаван от все по-големия брой единомишленици, с всеки ден се разширява и укрепва, докато се установи на физическия план.
Обаче, само мечтите не са достатъчни.
За да се изпълни мечтата, именно на физическия план е нужно да се правят конкретни стъпки към нея. Прочетете повече...Част 7. Краят на Стария Свят е предопределен

Мисленето в Стария Свят се основава на човешки закони. Тези закони са огромен брой и от време на време се променят. Летвата на нравствеността в обществото постоянно се смъква и законите стават все по-аморални, все по-абсурдни, настройвайки се според нашата действителност. Човешкото законотворчество днес напомня уродливо чудовище с хиляди ръце и с много глави.
Божественият Закон, за който говорят Владиците на Мъдростта, не се променя; той е от милиони години. В него няма толкова много разпоредби.
Божественият Закон твърди, че човек, освен физическото си тяло, има и висша безсмъртна част; че животът, който сега живеем на Земята не е първият и не последният и че нашата безсмъртна част се превъплъщава много пъти в съответствие със Закона за прераждането.
И онези събития, които ни се случват днес и ще се ни се случат в бъдеще, зависят от това което сме правили по-рано – в сегашния ни живот и в миналите прераждания. Каквото посееш, това ще ожънеш – такъв е Законът на кармата или Законът за причините и следствията.
Трите кита на Божествения Закон са Висшият Нравствен Закон, Законът за кармата и Законът за прераждането. Всичко останало е следствие от тези три положения на Божественото Учение.
Прочетете повече...

 


Част 8. Истинската и фалшивата свобода

"…в действителност се намирате в робска зависимост от вещите във вашия свят. Вие се намирате в такава зависимост, че всъщност сте роб на вашите вещи и като следствие, роб на обстоятелствата във вашия свят. И пред вас рано или късно ще изникне въпросът - каква свобода да изберем? Свобода реална, Божествена, която премахва робската ви зависиммост от вещите във вашия свят или вие по старому ще предпочетете да се намирате в илюзорната свобода..." 
 

 


Част 9. Истинската и лъжливата вяра

Вярата е лекарство срещу страха. Тя ни дава мъжество, преданост на идеалите ни, на Бога.
Вярата е щит. Тя ни дарява с неуязвимост – защитава ни от разрушителните прояви в света в най-критични ситуации.
Вярата ни дава радост, любов, увереност, спокойствие, чувството на благодат от съприкосновението с Висшия свят.
Вярата ни дава сили да действаме. Дава смисъл на живота ни.
прочетете повече...  
 

 


 

Част 10. Безусловната Любов и егоистичната любов

Любовта…
В Новия Завет е казано: „Бог е любов“.
Обаче в понятието любов хората влагат съвсем различен смисъл. И онова, което сега повечето хора разбират под любов, някак си няма нищо общо с Бога. В това свято понятие са внесени много изкривявания.
Нашият свят е двойствен. Във всяко качество са внесени изкривявания. Любовта не прави изключение. Когато обичаме някого – нашите родители, мъже и жени, деца или нашите питомци, ние правим това преди всичко заради себе си. Ние очакваме от тях в отговор такова чувство и определени действия. Опитваме се да контролираме живота на любимите си, затова често нашите взаимоотношения напомнят теглене на въже. Поставяме условия и изисквания в любовта, с което потискаме близките си. И когато разберем, че ни обичат не така, както ни се иска, тогава се разстройваме. Но кой е виновен за това? Ние самите. Нека се обърнем за разяснение към Владиците.
прочетете повече...  
 

 


 

Част 11. Трите кита на Мирозданието. Висшият нравствен закон

Трите основополагащи Божествени Закона, на които се крепи нашата Вселена са:
– Висшият Нравствен Закон,
– Законът за Кармата, или Законът за причините и следствията
– и Законът за прераждането, или Законът за развитие на душите.
Осъзнаването на тези Закони ни позволява да направим крачка напред в своето еволюцион-но развитие, буквално да влетим в Новата Епоха. Мъчителното търсене на смисъла на живота ще се превърне в разбиране на нашата истинска природа, в осмисляне на това, откъде и за какво сме дошли в този свят и към какво трябва да се стремим, за да станем творци на съдбата си и да възс-тановим нашето единство с Бога вътре в нас.
Без осъзнаването на тези основополагащи Закони ние няма да напреднем в развитието си.
прочетете повече...  
 

 


 

Част 12. Закон за Кармата.

Нашите Наставници потвърждават, че познаването на Закона за Кармата е първата стъпка, необходима на човек, за да живее според съвестта си. Ако от малки ни учеха да познаваме този Закон, не бихме извършили много от онези постъпки, за които се разкайваме сега.

Източната дума “карма“ се използва широко по цял свят обикновено в словосъчетанието „застигна ме кармата“. Какво е карма и защо ни застига? Карма означава „действие“ или „дейност“. Всяко действие има свой резултат - последствие. Затова Законът за Кармата се тълкува и като Закон за причините и следствията. Народната мъдрост е запазила смисъла на този Закон в пословицата „каквото посееш, това ще пожънеш“.
прочетете повече...  
 

 


 

Част 13. Закон за реинкарнацията.

През целия си живот ние се учим на нещо, опознаваме света, развиваме се професионално, усъвършенстваме се духовно. Ако целта на живота е в усъвършенстването, то един живот е малко, за да се постигне някакъв идеал или да се опознаят всички тайни на Мирозданието.

Нима Бог се е разпоредил с живота на човека толкова нерационално, че той да дойде в света, да придобие някаква мъничка частичка знание и опит, а после да отиде в небитието?

Защо въобще да се самоусъвършенстваме, ако всички ще умрем? Случва ли се нещо с нас след смъртта? В какво е смисълът на живота? На тези и на много други въпроси отговаря Законът за реинкарнацията (той е и Законът за превъпъщаването) заедно със Закона за Кармата.