Отворете сърцата си за Божествената Любов и ще промените този свят

АЗ СЪМ Присъствие на Безусловната Любов в твоя храм. Божествената Любов е твоето главно и доминиращо качество.

Ние те избрахме за наш Посланик именно заради преобладаването на качеството Любов в твоето сърце.

Твърде голямо е нарастването на силите на анти-любовта в твоя свят. Ние сме натъжени от това.

От всички Божествени качества Любовта е най-значимото. Стремежът към любов, желанието да обичаш и да бъдеш обичан е присъщо на всяко живо същество. Именно заради нарушения на Божествения Закон, вследствие на злоупотреба със свободната воля по времето на древните Лемурия и Атлантида, точно в това качество са внесени най-големи изкривявания.

Ако можехме да възстановим това качество в цялата му пълнота в душите само на няколко човека, намиращи се във въплъщение, ние много бързо бихме разпространили това качество по целия свят. Това качество, против което е невъзможно да се устои.

То е това, което дава мигновено съзвучие с Божествената Реалност.

Много често това качество се смесва с половия инстинкт. Оттук идват и всевъзможните сексуални извращения.

Способността на човека да твори се изявява посредством проявата на творческата мощ чрез Любовта. И същата тази творческа мощ, която участва при зачатието на децата, лежи в основата на всичко, което човек създава в своя живот.

В основата си човекът е подобен на Бог. Основното качество на Бог е Любовта. Затова човек не може да не твори.

А творческата мощ се проявява точно толкова, колкото тя не е ограничена от блоковете анти-любов, внедрени в съзнанието на човека отвън и поддържани от неговото несъвършено съзнание отвътре.

Съвършеният Пламък на Любовта постъпва в този свят чрез вашето АЗ СЪМ Присъствие. Но на пътя на този поток от Любов се намират филтри от вашите несъвършени чувства и мисли. И потокът се изкривява. Вие проявявате Божествената Любов постоянно. Вие не може да не проявявате това качество, тъй като то е присъщо на цялото творение. Но вие трябва просто да почистите филтрите на вашето съзнание, на вашето възприятие за Божествената Реалност.

Отворете сърцата си за Любовта, за Божествената Любов и вие ще промените този свят.

Няма сила в този свят, която може да бъде по-мощна от Любовта.

Затова тези сили, които са взели решение да се отделят от Бог, паразитстват преди всичко върху изкривяванията на Божествената Любов.

Цялата сексуална индустрия, порнографията, стереотипните взаимоотношения между половете, пропагандирани и тиражирани от средствата за масова информация, са насочени именно към това да задържат проявата у вас на Божествената Любов.

Изглежда безобидно да гледате филм, култивиращ вашия стремеж за удовлетворяване на половия инстинкт. Изглежда безобидно да гледате голо женско тяло, рекламиращо предмети, които съвсем не са необходими за вашето духовно израстване.

Но във вашето съзнание ще се всели ненавист към Божествената Любов. Вие доброволно укрепвате филтрите, вградени във вашето съзнание, които ви пречат да проявявате истинската Любов в живота си.

Съществува толкова голяма разлика между изначалното Божествено Проявление на Любовта и това разбиране за любовта, което трайно се е установило от времето на падналите цивилизации, че дори е трудно да се направи сравнение.

Това е като живота и смъртта.

Едно от качествата на светите хора е способността да получават нектар от Божествената Благодат в своето сърце. Няма такова удоволствие в този физически свят, което би могло да се сравни с получаването на Благодатта Господня.

Само чистите сърца са способни да получават тази Благодат.

Потокът на Божествената енергия, потокът на Божествената Любов преминава по всичките ви тела като ласка. Вие чувствате екстаз във всяка чакра, във всеки енергиен център.

Дори най-хубавото сексуално удоволствие, което можете да получите във физическия живот, не може да се сравни с това преживяване на Благодатта, изпратена ви от Бога.

Замислете се толкова ли е безобидно за вас, когато гледате порнографски филми, сквернословите, присъствате в обществото на хора, които си позволяват грозни мисли и постъпки по отношение на жените и взаимоотношенията между половете.

Всяка такава отрицателна вибрация способства за отделянето ви от Божествената Любов.

Съзерцавайте цветята, природата, усмивката на децата. Пазете постоянно любовта си от всякакви прояви на анти-любов. Пазете близките си, децата си. От представата, която ще получи новото поколение за Любовта, зависи бъдещето на вашата планета.

Истинската Любов започва с почитане на жената, на Майката. И тези чувства, които изпитвате към своята Майка, могат да наложат отпечатък върху целия ви живот. Най-щастливи са тези семейства, в които се е наложила традицията за уважение към Майката, като пазител на домашното огнище.

Нека никога съзнанието ви да не бъде обременено от некачествени мисли, насочени срещу Майката, срещу женското начало.

Всички вие сте майки в този свят. И мъжете, и жените. Вие сте слезли във въплъщение, за да овладеете качеството на Божествената Майка. Затова правилното отношение към жената, към Майката ще бъде залог за успешното овладяване на качеството на Божествената Майка. Без това овладяване вие не можете да достигнете Отца и Сина.

Желая ви да овладеете Божествената Любов във вашите сегашни въплъщения.


АЗ СЪМ Присъствие на Безусловната Любов и ви погалвам с лъчите на моята Любов.