Отговори на някои въпроси, които ви интересуват

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл чрез моя Посланик. Аз дойдох, за да ви изясня някои въпроси, отнасящи се до посланичеството и взаимоотношенията на нашия Посланик с хората, за нейното отношение към тези или онези духовни и религиозни дейци на настоящето и миналото.

Всеки посланик има определена мисия. Той идва в този свят с мисията си и се подготвя за нея понякога много стотици години.

И когато нашият представител се въплъти и започне своята работа, в този момент започват да стават разни неща, свързани със съгласуването на даваното от нас Учение с онова, което се дава чрез други хора. Всеки посланик знае само своята мисия. И в неговата задача не влиза даването на коментари на възгледите в другите учения, които идват във физическия свят чрез други хора.

Разберете, че вашият свят е кармичен свят. Това означава, че истината, светлината в него са смесени с неправилни представи. Всичко във вашия свят е относително. И никой не може да се осмели да говори, че някой от нашите сегашни или предишни представители притежава или е притежавал цялата пълнота на Божествената Истина.

Разберете, че една и съща Истина се дава в различно време за различни категории хора, намиращи се във въплъщение, и всеки път тя ще бъде пречупена по малко по-различен начин.

Ако смятате, че трябва да даваме коментари към постановките на учението, давано чрез други хора, то вие се заблуждавате. По простата причина, че е необходимо да се живее тук и сега, и да се изпълнява мисията, заради която сте дошли във въплъщение, а не да губите време в безкрайни спорове за това кой е бил прав или не е бил прав преди сто, двеста и повече години.

Можете да изучавате и да съпоставяте положенията на различните учения от миналото и настоящето. Но истината се състои в това да изпълните своето Божествено предназначение, а за тази цел трябва да запазвате постоянно вътрешно съзвучие с висшите светове.

Щом поемете по пътя на сплетните и оценките, вие понижавате своите вибрации. От Божественото ниво се спускате на нивото на плътския ум. И вече не виждате и не различавате Божествената Истина, защото Истината е състояние на вашето съзнание, степен на вашето съзвучие с висшата реалност.

Аз бих искал също така да засегна въпроса относно нашата Йерархия и различните длъжности, които заемат в Нея този или онзи известен ви Владика.

Да, ние сме давали определена представа за това как е устроена нашата Йерархия. Но тази представа е давана според нивото на вашето съзнание, намиращо се на определен етап на развитие. Разберете, постарайте се да разберете, че нашият свят не може да бъде точно съответствие на вашия свят и не се опитвайте да приписвате на нашия свят структурата на вашия свят.

Когато се опитвате да разберете структурата на нашия свят, никога не се стремете да си съставите пълно впечатление за него. Хората, които извършват преход, попадат в грижливите ръце на нашите сътрудници. И повярвайте ми, че у тях не възниква мисълта за това кой от нас каква длъжност заема в Йерархията. Те просто се опиват от излъчваната от нас Светлина и са щастливи, че са попаднали в това място, в което не чувстват недостиг на Любов, грижи и опека. Всяка ситуация от живота на Земята се явява пред тях в нова светлина. Вие сами се учите от своите грешки.

Ако Възнесените Владици в цялото си великолепие бъдат принудени да дойдат във въплъщение и да живеят в условията, които сега съществуват на Земята, вие никога няма да повярвате, че пред вас стоят Възнесени Владици. Затова времето за въплъщаване на Възнесените Владици на Земята още не е настъпило.

Но много от нас запазват своето присъствие в онези индивиди, които са наши ученици в продължение на много стотици и хиляди години.

Затова не можем да кажем, че тази или онази индивидуалност присъства напълно или дори частично в някой човек. Защото присъствието на Учителя е временно явление и се определя от степента на чистота на телата на ученика и на обстановката, която го обкръжава.

Когато можем, ние присъстваме на Земята и виждаме ситуацията с очите на нашите ученици.

Всички месии и посланици са имали в себе си присъствие на висши индивидуалности. И по време на мисията им се е променяла и степента на присъствие, и самата индивидуалност. Затова не е правилно да се говори за въплъщение на този или онзи известен ви Владика в тялото на един или друг човек. Може да се говори само за примес на висша индивидуалност и за степен на нейното присъствие.

Небезизвестните ви Владици, чиито имена знаете и произнасяте, в действителност имат понякога съвсем различни имена от тези, които знаете.

Можем много дълго да ви разказваме за устройството на нашия свят и вие ще се стремите да надникнете през процепа на завесата, която отделя нашите светове, но в този случай напразно ще губите време. Защото трябва да се съсредоточите върху текущите си задачи и да живеете в съответствие с моралните и нравствени заповеди, които ние ви даваме.

Аз бях днес малко рязък и онези от вас, които са очаквали конкретен отговор на своите въпроси, навярно нищо няма да получат. Но се опитвах да говоря с вашата Висша част и да дам наставленията, които ще ви позволят да запазите правилните ориентири в живота.

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.