От това, доколко ще успеете да развиете в себе си качеството Божествена Любов, зависи колко успешно ще продължите еволюцията на вашата прекрасна планета

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново при вас в този ден. АЗ СЪМ пристигнах при вас от Великото Централно Слънце, за да ви открия още една страница от вечното Учение за Вечния Живот и липсата на смърт. Струва ви се, че се изразявам твърде високопарно, но така е прието да се говори в кръговете и октавите, откъдето идвам. Нашият език не прилича на вашия. Ние говорим на езика на мисълта и даже не толкова на мисълта, колкото на енергията. Ние си обменяме енергия, така както вие обменяте помежду си чувството на Любовта. Аз ви казах една от великите тайни на Космоса. В основата на всичко в тази Вселена е великата сила на Любовта. И всичко, което съществува в нея, съществува само благодарение на силата на Любовта.

Любовта е основата на тази вселена. Затова вашите вибрации, ако са максимално близки до вибрациите на Вселената, са изключително вибрации на Любовта. И колкото повече проявявате качеството Любов в своето сърце, толкова повече се приближавате до истинската реалност и се отдалечавате от вашата физическа илюзия. Но качеството Любов има съвършено различни оттенъци във вашия и в нашия свят. И това, което много от вас приемат за Любов, в действителност не е никаква Любов. Чувството, което вие понякога наричате любов, по своето значение е сродно с половия инстинкт. И това чувство с нищо не се различава от чувството, което изпитват едни към други животните или птиците. Затова преди всичко трябва да се замислите какво е качеството на Любовта, която изпитвате. Истинската Любов не е привързана нито към определен пол, нито въобще към предмета на Любовта. Това е вътрешно чувство, което не е свързано с определено същество или предмет, това е Любов към всичко, към цялото творение, към целия Живот, към цялата Вселена. И много от вас, когато се намират сред природата, са в състояние да извисят своите вибрации до това чувство на истинска Любов. Но силата и пълнотата на тази Любов могат да бъдат още по-наситени. Вашите физически тела просто не са способни да изпитват още по-възвишените и фини проявления на това удивително качество Любов. Всеки от вас обича по своему и на всеки от вас е присъщо свое индивидуално, лично разбиране за качеството Любов. В началото на творението Бог е разделил своята Любов на безброй части и всеки от вас, представлявайки частица от Бог, е получил своето късче Любов. И сега вие имате възможност да изпитвате тази Любов и да я усъвършенствате. Затова трябва да премахнете от живота си всичко, което пречи на чувството Любов във вас да расте. Наблюдавайте внимателно живота си и се опитайте да проследите, в какви състояния най-често се намирате? Ще се учудите, че чувството вие не изпитвате почти никога Любов, истинското чувство Любов, което е изначално присъщо на цялото творение. И дори когато идва първата ви любов, много рядко това чувство не е оцветено от собственически инстинкт и желание да притежавате предмета на вашата Любов. Ето защо от това, доколко ще успеете да развиете в себе си качеството Божествена Любов, зависи колко успешно ще продължите еволюцията на вашата прекрасна планета.

Затова аз дойдох днес да ви дам това послание, в основата на което е чувството на най-великата Любов към човечеството на Земята.

И ако аз и другите Владици не носехме в себе си това чувство на безусловна, съвършена Любов, едва ли бихме идвали в продължение на целия цикъл на развитие на материалната Вселена, за да ви бъдем бавачки, да се грижим за вас и да ви даваме нaставления и поучения.

Ние твърде добре знаем, че колкото и да упорствате, вие нямате избор и рано или късно ще последвате пътя, определен за вас от плана на великия Творец на тази Вселена.

И това е пътят на най-висшата Любов и най-висшето блаженство. Всичко, което ви отделя от това състояние, подлежи на постепенно отричане и трябва да напусне вашето съзнание и вашия живот. Защото такъв е Законът. И вие сами трябва да направите своя избор и да последвате този Закон. Закона на най-висшата и безусловна Любов.

Сега ви е трудно да повярвате, че всичко, което ви заобикаля, просто е проявление на небожественото чувство анти-любов. Да, всичко създадено от вас, което не е основано на великото чувство Любов, с течение на времето ще изчезне и ще престане да съществува. Ще остане само това, което е съвършено в Бог и преди всичко това чувство на Божествена, безусловна, не помрачена от човешкото съзнание Любов.

Аз много се радвам да ви дам днес това Учение. Много е приятно да говоря за Любовта и да изпитвам Любов към вас, деца на Земята. Вие дори не можете да си представите, колко съм щастлив.

Сега бих искал да кажа няколко думи за нашите по-нататъшни планове. Те с нищо не се различават от това, което вече чухте. Ние продължаваме да теглим човечеството на Земята към нивото на еволюция, на което трябва да бъде, но засега упорства. Струва ви се, че имате големи достижения, но те са насочени към умножаване на илюзията, а на сегашния етап от вас се изискват други достижения. Достижения в развитието на Божествените качества във вас, главното от които е Божествената Любов. Но има и други качества, които е необходимо да развивате в себе си. И за да се съсредоточите върху истинските вътрешни достижения, е необходимо да навлезете вътре в себе си. И именно това е пътят, на който учим ние, пътят на мистиците – път, водещ към вашия източник.

Но за да тръгнете по този път, трябва да се откажете от привързаностите към вашия свят и от постигането на всякакви цели, свързани с този свят. Това е много сложно. Защото за да достигнете вътрешна връзка с нас и вашата Висша част, на вас ви е необходима безрезервна и безусловна Вяра. Вярата и Любовта са две сестри, две любящи сестри, които са неразделни във вечността. Съществува още и Надеждата. Надеждата, която е в състояние да разгърне вашето съзнание тогава, когато вече ви се струва, че няма изход от задънената улица на житейските несгоди и бури.

Затова ние идваме, за да ви държим постоянно в съзвучие с висшата реалност и да ви дарим Надежда за утрешния ден, който несъмнено ще бъде по-добър. Защото такъв е Законът на тази Вселена. И с всеки следващ еволюционен цикъл вие ще стигате все по-близо и по-близо до Божествената Реалност и ще ви става все по-леко и по-леко. И с времето ще дойде осъзнаването на тази реалност и ще ви изпълни чувство на щастие, което никога вече няма да ви напусне. Мракът във вашето съзнание свършва. Пред вас е утрото и пробуждането в новата реалност.

Аз съм щастлив да ви съобщя за идването на новата реалност, на слънцето на новата реалност във вашия свят.

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас с чувство на огромна Любов!