Оставете празничните грижи. Заемете се с реална работа по балансиране на планетата

АЗ СЪМ Маха Чохан, дошъл при вас чрез нашия Посланик.

АЗ СЪМ този, когото вие познавате като Владиката, работил с много посланици.

Дойдох при вас чрез този Посланик, за да свърша своята част от работата и да ви дам Посланието, което трябва да дам днес.

Опитвах се да разбера, с какво трябва да започна. Преди всичко, трябва да приветствам онези представители на човечеството на Земята, които четат нашите послания не само от любопитство, но и възприемат тези послания като задължително ръководство за действие. Защото да се четат нашите послания от човешко любопитство и да не се изпълняват исканията и молбите, съдържащи се в тях, представлява във висша степен проява на човешкото неблагоразумие.

Колко е странно да се наблюдава и да се види, че хората възприемат обръщенията на Владиците така, като че ли получават информация от чисто човешки източници. Като че ли за тях няма никаква разлика дали с тях говорят обикновени хора или такива, които са поели върху себе си ръководството на планетата в това сложно време.

Това неразумно отношение към нашите послания е характерно за неразвитото човешко съзнание. Детето, когато е в детската градина, също не може да различи информацията, която достига до него от различните източници. И то възприема приказката и това, което вижда реално около себе си като събития от един и същи порядък. Така се случва и с вас. Само че вие възприемате събитията в живота около вас като реални, а това, което ние ви говорим, възприемате като приказка.

Вие ще пораснете тогава, когато се научите да отличавате в своето съзнание Божествената реалност от приказната илюзия на вашия свят. При това вашият свят прилича на страшна приказка.

Аз идвам в навечерието на смяната на годишния цикъл, която се отбелязва по това време на годината в по-голямата част от страните на света, за да ви напомня още веднъж за отговорността, която лежи върху вас в това най-сложно време.

Няма да скрия, че събитията на планетата не се развиват по най-добрия начин. И ако сте забравили за онзи страшен катаклизъм, който се случи преди една година в Южна Азия и който не засегна останалите страни от света, то аз дойдох да ви напомня за вероятността от нов такъв катаклизъм.

Не искам да ви плаша. Но след като веднъж сте свикнали да слушате страшни приказки, тогава чуйте още една.

Да има или да няма пореден катаклизъм, се определя не само от Небесата. Небесата винаги могат да предотвратят всякакъв катаклизъм. Но енергията, която се изразходва за неговото предотвратяване, трябва да бъде оправдана и компенсирана.

Затова ние идваме и се обръщаме към вас отново и отново, и ви напомняме за вашите отговорности и задължения, които трябва да изпълнявате – да съхранявате баланса вътре в себе си, като по този начин поддържате баланса на цялата планета Земя.

Решение за това, да се допусне или не поредния катаклизъм, все още не е прието. Ние очакваме вашата реакция на нашите предупреждения и усилията, които сте готови да предприемете за предотвратяване на бедствието.

Разберете, че вие не можете повече да бъдете безотговорни.

Вие не можете повече да си давате вид, че нищо не се случва на планетата и че дори ако нещо се случи, това никак не ви засяга. Защото рано или късно трябва да излезете от детската възраст и да приемете върху себе си пълната отговорност за вашата родна планета.

Аз идвам при вас не с молба, а с изискване. Оставете вашите празнични приготовления. Заемете се с реална работа по балансиране на планетата. Ако се намирах заедно с вас във въплъщение, бих насочил всичките си сили в дните, оставащи до края на годината, за да се моля за баланса на планетата и за вразумяване на тези недобросъвестни чеда, които по никакъв начин не искат да излязат от състоянието на безотговорност и неразумност.

Ние сме в правото си да се надяваме, че хората на Земята, на прага на идването на следващите земни раси, трябва най-накрая да пораснат и да се разделят с онези прояви на своето его, които застрашават по-нататъшното съществуване на целокупния живот на Земята.

Вие знаете, че в миналото е имало много такива периоди, когато ситуацията на планетата е била критична. И всеки път на помощ на планетата са идвали Космически Същества или Владици, които са жертвали своите каузални тела и са спасявали планетата.

Сега ситуацията е променена и спасяването на планетата трябва да бъде извършено с вашите усилия.

Дойде време за изпита по зрелост за всички души, които са въплътени на планетата сега.

Затова аз идвам и се обръщам към вас дори не с молба, а с изискване.

Вие можете да не следвате моите препоръки и съвети. Обаче аз все пак се надявам, че ще се намерят достатъчен брой души на планетата Земя, намиращи се във въплъщение, които ще осъзнаят своята отговорност за планетата и ще изпълнят своя дълг. С каквато и духовна практика да се занимавате и към каквато и религия да принадлежите, аз ви моля в оставащото време до края на годината да отделяте толкова време, колкото можете, за да изпълнявате молитвените си практики. Четете повели, молитви, Розарии. Правете това толкова, колкото няма да бъде обременително за вашето семейство и за изпълнение на вашите текущи задължения на работа и у дома.

Ние не можем да ви заставим да се молите, но ние не можем да спрем да искаме и да ви молим да правите това, използвайки всяка предоставена ни възможност.

Дойде вашият ред да действате.

Дайте си труда да разкажете за тревогата, която ние ви предаваме, на всички онези хора, които са готови да възприемат дадената информация и които са готови да употребят всичкото си лично време за осъществяване баланса на Земята.

Старайте се да правите всичко зависещо от вас и аз се надявам, че ние ще можем да се срещнем с вас в началото на следващата година и да обобщим резултатите от вашите усилия.

АЗ СЪМ Маха Чохан и бях с вас днес по молба на Небесата.