Дайте ни възможност да ходим заедно с вас по планетата Земя!

АЗ СЪМ Сурия, отново дошъл при вас от дълбините на Космоса, от Великото Централно Слънце. Радвам се на нашата нова среща! Вие радвате ли се?

Иска ми се днес да насоча вашето внимание към промените, които стават на физическия план, на вашата планета. Ако внимателно прочетете отново посланията, които дадохме чрез нашия Посланик ще забележите, че през целия период на предаване на посланията ние ви обръщахме внимание върху факта, че на Земята стават промени. И тези промени са свързани с преминаването на вашия свят на по-фино ниво.

Колко много хора се оплакват от различни неразположения и лошо самочувствие. Колко много хора се опитват да намерят причините за болестите на своите физически тела, посещавайки лекари и лечители. А защо не си спомните за знанията, които ви даваме?

Вибрациите на планетата се повишават. И ако вибрациите на вашето физическо тяло останат на предишното ниво, вие отпадате от общото вибрационно поле на планетата Земя. Много пъти ви е давано това Учение. Не дойде ли време да преминете от напразното поглъщане на информация към прилагане на даваните знания на практика?

Вие можете да повишите своите вибрации. Можете да изчистите своите проводници, своите четири низши тела. И затова не е нужно да ходите по лекари и по екстрасенси. Нужно е просто внимателно да прочетете отново даваните от нас послания и да действате в живота си в съответствие с даваното Учение.

Кога се повишават вашите вибрации? Тогава, когато сте съсредоточени върху Висшите светове. Тогава, когато престанете да се безпокоите за себе си и насочвате вектора на своите стремежи към Общото Благо, към благото на всички живи същества. Какво ви пречи да запазвате вектора на своите стремежи постоянно насочен към Висшите светове, към Общото Благо?

Анализирайте внимателно всичко, което ви пречи в живота и постепенно направете необходимите промени във вашия живот. Ние се стараем да подхождаме с максимално внимание към въпроса за вашето възпитание, към възпитанието на вашите душѝ, за да можете да се приспособите към новите вибрации и да извършите прехода на новото еволюционно ниво с минимални загуби.

Вярвате ли, че се грижим за вас? Тогава защо не следвате нашите съвети и препоръки? Всичко е много просто. Необходимо е постепенно да се откажете от неправилните образци и проявления и да се обкръжавате с правилни, Божествени образци и проявления. И вие трябва да направите това сами. Ние можем да се опитаме да спуснем във вашия физически план нашите образци. Но не можем да направим това без вашата помощ. Разберете, необходимо е да прилагате последователни усилия в нужната посока и тогава всичко постепенно ще започне да се променя.

Трудно ли ви е да живеете в градските условия? Какво ви пречи да се преместите да живеете сред природата! В момента, в който се появи правилният стремеж и помолите Бог за помощ, Бог ви изпраща и възможност, и средства, необходими за осъществяване на тази възможност. Но ако вие като хлебарки сте се натъпкали в пролуките, изпокрили сте се по тъмните ъгли и не искате да излезете на слънце, не искате да изложите своите тела на свежия вятър на промените, тогава как можем ние да ви накараме да направите това?

Разберете, вие самите сте онзи механизъм, който управлява вашето положение във физическия свят. Вие сами създавате своето бъдеще. Правите това всеки ден, всяка минута, всяка секунда. Вие сами управлявате Божествената енергия, която постъпва във вашите тела. И когато успеете да насочите тази енергия в съответствие с Божествения Закон, вие променяте обстоятелствата на своя живот в посока към Божественото. И когато се отдавате на удоволствията и насладите, отнасяте се снизходително към своите навици и не желаете да се откажете от тях, тогава вие сами се натиквате в ъгъла, защото за вас няма бъдеще в Новия Свят, който ние създаваме за вас на планетата Земя.

Всичко ви се казва пределно просто и ясно. Няма никакви тайни. Цялата тайна е заключена във вашето съзнание, което с неимоверна скорост преиначава цялата информация, която постъпва към вас и я интерпретира така, както е угодно на вашия плътски ум.

Вие самите се явявате генератори, които плодят несъвършенство във вашия свят. Следвайте Божествения Закон и обстоятелствата в живота ви ще се променят!

Много неща предстои да се променят на планетата. Ние пристъпваме към процес на активни промени на планетата Земя. Затова трябва да съпоставите своите планове с нашите планове и да направите избор. Толкова ли ви е необходимо да се държите за своите навици и привързаности?

Не се страхувайте да се откажете от всичко и да следвате Бог. Бог ще се погрижи за вас. Нима мислите, че ще ви оставят без грижи и закрила, ако вие искрено и предано се устремите по пътя към Бог?

Не се страхувайте от промените. Не се страхувайте от смъртта. Смъртта не съществува! Има само вечен живот, който променя своите форми. И вие умирате, само за да се родите отново, да получите ново тяло и да служите на Бог и на целия Живот с нови сили.

За съжаление, щом получите ново тяло, вие понякога отново се захващате за старите образци и се упоявате с различни зловредни вещества или насищате своите тела със сурогатна храна. Вашите тела са ви дадени от Бог. И вие сте длъжни да се отнасяте към своите физически тела като към Бог в проявление.

Помислете дали това как се отнасяте към своите тела, може да се хареса на Бог? Погледнете на себе си, на своите действия отстрани. Съответства ли всичко във вашия живот на Божествените образци? Какво е нужно да поправите в себе си, за да се промени животът ви?

Ако по-често се замисляте за цялостна промяна в устройването на своя живот, то в близко време ще постигнете реални промени на обстоятелствата във вашия живот. Само вашето несъвършено съзнание ви кара да се свирате на няколко квадратни метра площ в огромните градове, докато в същото време планетата има огромни пространства, в които вашите аури могат да се разгърнат и вие ще можете да възприемате нашия свят.

Измъкнете се от джунглите на големите градове и излезте на слънчевия простор! Ние не можем насила да ви изселим от зловонните места, които обитавате. Вибрациите на тези места са толкова ужасни, че нито един Възнесен Владика не може да се промъкне през плътните слоеве, с които сами сте се оградили. Дайте ни възможност да ходим заедно с вас по планетата Земя! И ние заедно ще превърнем планетата Земя в най-прекрасната планета в тази Вселена!

АЗ СЪМ Сурия, стоя пред вас в ослепителното слънчево сияние на Новия Ден!


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.