Опитът, натрупан от вашият Дух е това, което ще остане с вас

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. АЗ СЪМ в теб и АЗ СЪМ навсякъде. АЗ СЪМ във всичко.

АЗ СЪМ във всяко живо същество. АЗ СЪМ ТОВА, от което е създадена цялата Вселена. АЗ СЪМ всичко това.

Когато твоето съзнание стане способно да се откъсне от земните мерки, ще можеш да побереш знанието, което обхваща всичко проявено. Затова сега, докато твоето съзнание е ограничено, АЗ СЪМ ти давам само това, което може да подпомогне израстването на твоето съзнание и преодоляването на ограниченията.

Създаването на тази Вселена никога не е било подчинено на ограничения разум, но само ограниченият разум може да сътвори част от Вселената, която е ограничена по пространство и време.

Ако се опитате да закачите роза във въздуха, тя ще падне. Ако поставите розата на земята, тя ще лежи там.

Затова всяка стихия си има своето предназначение. И всяка вещ се използва по предназначение.

Плътният свят има своите закони. Към физическия свят не могат да се приложат законите на Висшия Свят. Това ще е подобно на опита ви да закрепите розата във въздуха.

Обаче низшите светове се подчиняват на законите на Висшите Светове. И ако розата е разцъфнала, тя трябва да увехне. Вашият свят е подобен на тази роза.

Вие създавате вашия свят и пак вие ще го унищожавате. Отначало създавате това, което съответства на вашето неразвито съзнание, след това унищожавате илюзията чрез вашето съзнание. И достигайки все нови и нови степени на знанието за света, вие все повече и повече се приближавате към познаването на Истината и вашият свят постепенно се доближава по вибрациите си все по-близо и по-близо до Божествения свят.

Всеки път, когато настъпва съответният етап, се създават искри. Всяка от тези искри или монади служи за зародиш на бъдещо същество. Всяко същество в своето развитие преминава през множество стадии, като постепенно се уплътнява и се усъвършенства.

Отначало сте били непроявен минерал, след това сте станали камък. Станали сте растение, станали сте низше животно.

Вие сте сменяли своите низши тела, но е оставала вашата безсмъртна частица.

Преминали са еони, преди да получите своите човешки тела, малко напомнящи на сегашните ви тела.

След това сте получили физическо тяло, разум. И сега сте на този стадий от своята еволюция, когато трябва да се откажете от физическото си тяло, благодарение на издигането на съзнанието ви.

Вие сте били всичко, преминали сте през всички стадии на развитие, преди да достигнете до човешкия стадий. И на всеки стадий от развитието си сте имали в себе си частица от мен.

АЗ СЪМ винаги с вас по цялото протежение на вашия път.

Аз съм като кристал, който е разтвор и постепенно взема от него  всичко, което му е необходимо, за да расте.

Отначало сте били просто Божествена искра и сте нямали форма. Необходими са били милиарди, милиарди години, преди да достигнете до човешкия стадий на еволюция. И ще бъдат необходими още милиарди, милиарди години, преди да достигнете до стадия на развитие на най-висшите същества на тази Вселена.

Колко често в своя живот сте се замисляли над тези неща?

Вашият живот е толкова наситен със събития, че няма кога да се спрете и да се замислите. И докато не започнете да размишлявате над въпросите за устройството на света, няма да можете да получите тези знания.

Трябва да се стремите, за да получите. Ако нямате устрем вътре във вас, няма да можете да привлечете от пространството необходимите знания.

Процесът на развитие на съзнанието е много постепенен. Вие сте като децата, имате нужда от грижа и получавате тази грижа от невидимите Същества на Светлината, които наричате Ангели, или Възнесени Владици, или Богове. Винаги в своето съзнание знаете, че има някой, който се грижи за вас и наблюдава вашето развитие. Но както е при всички деца, на вас ви е присъщо да се заигравате. Играете и дори не чувате, как вашите родители ви викат, защото е дошло време да се прибирате  в къщи.

Зовът на Божествения свят не се чува с физическия слух. Пролетното Слънце, когато изпраща своите лъчи на Земята, не вика на тревата да започне да расте от земята. Но идва съответният момент и се появяват листата, разцъфтяват цветята.

Подобно на лъчите на Слънцето, вие получавате невидими лъчи, които будят вашето съзнание и го карат да разцъфне, както цветята през пролетта. Това е зовът на онзи свят, в който трябва да израстете. Да израсте вашето съзнание.

А сега сте като зародиши на бъдещо същество. И както пеперудата не прилича на какавидата, така и вие във вашето ново качество няма да приличате на това, което сте днес.

Съзнанието ви има способност да се разширява и да придобива възможност да побира в себе си нови знания и нови представи. Но ако не се стремите към нови знания и се затворите за фините енергии, пронизващи Земята, тогава няма да израстете.

Много семена загиват, дори без да покълнат от земята. Но животът продължава и енергията на тези семена продължава да участва в построяването на света.

Вашата вечна част не може да бъде унищожена, но тя може да загуби своята индивидуалност – вашия опит, който сте натрупали за милиони и милиарди години, когато сте били камък и сте станали растение, низше животно, висше животно и накрая сте станали хора.

Вашето съзнание и вашият индивидуален опит са за вас най-важното. Това е, което остава, след като завърши вашата човешка еволюция и това е, което ще премине заедно с вас във Висшите Светове и ще ви помогне да съществувате в тези светове. Когато съзнанието ви надрасте този свят и тази форма, в която временно пребивавате, грижливи ръце ви пресаждат в други тела, които ще обитават други светове. Също както грижливия стопанин пресажда цветето, надрастло своята предишна саксия, в по-просторна, за да продължи то своя растеж.

Със своето съзнание вие пребивавате във все нови и нови светове. И всеки път имате възможност да получите именно този свят, който съответства на нивото на вашето съзнание.

Сега се намирате във вашия свят. И още дълго ще се намирате в него, докато не го надрастете и не се устремите в своето съзнание към Висшите Светове.

Обаче няма да бъде правилно да изпитвате угнетение от безкрайната върволица от светове, които ви предстои да посетите. Трябва да се научите да изпитвате радост от пребиваването във всеки свят. И тази радост не прилича на радостта от удовлетворяването на вашите желания и страсти. Има друга радост. Божествена Радост, безпричинна Радост. Радост от това, че свети Слънцето, Радост от това, че живеете, че дишате. Радост от ромоленето на ручея, от шумоленето на тревата, от вида на облаците.

Вие сте много повече от формата, която имате сега. И ще дойде време, когато ще смените тази форма. Но вашата Радост и другите чувства, които са вечни, ще преминат заедно с вас в нови светове и ще живеят вътре във вас постоянно. И едно от най-важните чувства е чувството Любов, което получава по-фини свойства и прояви заедно с извисяването на съзнанието ви.

Има качества и свойства, които са присъщи на всички светове. Едно от тези качества е Любовта, чувството Любов.

Това, което е скрито от вас зад предметите, които ви заобикалят, което не се вижда от тази точка на времето и пространството, в която се намирате сега, ще се разкрие с нова сила според това доколко ще успеете да се откъснете от вашия свят.

Мир. Хармония. Красота. Много качества, които сега не ви се струват ценни, но които имат също такава ценност във Висшите Светове, каквато имат във вашия свят златото и диамантите.

Качеството на Духа, натрупаният опит на вашия Дух е това, което ще остане с вас.

Вие ще забравите своята професия, тя няма да ви трябва в другия свят. Ще забравите за своите навици, те ще ви се сторят ненужни. Но ще запазите качествата, които имат непреходна стойност във всички светове.

Затова намерете време и помислете какви качества могат да ви бъдат полезни във Висшите Светове. Развивайте тези качества в себе си и не позволявайте на заобикалящата ви суета да ги заглуши.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ.