Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Днес аз дойдох с необичайно послание. Даването на това послание се диктува от времето и необходимостта.

С всяка изминала година ситуацията на планетата става все по-малко и по-малко предсказуема. И ние не можем да прогнозираме ситуацията дори за половин година напред. Затова сега заседанието на Кармичното Ръководство се провеждат не два пъти в годината, както преди, а четири пъти в годината.

Макар че милостта за писане на писма до Кармичното Ръководство засега се запазва, и е два пъти в годината – в дните на зимното и лятното слънцестоене.

По време на сегашното заседание на Кармичното Ръководство разгледахме възможността за балансиране на ситуацията на планетата. В последните няколко години това е нашата непрестанна грижа – как да достигнем балансирано и устойчиво развитие на планетата Земя.

Катаклизмите, проявата на агресия под формата на терористични актове, войни и революции – всичко това е следствие от небалансираното състояние на съзнанието на хората на Земята. Вие знаете това и много пъти сте чували Учението за това, как да се избягват катаклизмите на планетата.

Има пряка и постоянна връзка между състоянието на съзнанието на хората и различните бедствия, случващи се на планетата. Когато съзнанието на хората пада, катаклизмите се увеличават. Това е част от процеса, чрез който всичко живо е свързано помежду си. Ето защо задачата на Възнесените Същества и моя задача като Богиня на Милосърдието и Състраданието, е да се сведат до минимум неизбежните следствия, които се пораждат от несъвършеното съзнание на хората.

Както можете да забележите от статистиката, количеството на катастрофите, изригванията на вулкани, земетресенията, техногенните катастрофи, аномалните климатични условия нарастват с всяка изминала година. И тъй като катаклизмите, които се случват сега, бяха създадени от онова ниво на съзнанието, което имаше човечеството преди няколко години и дори преди няколко десетки години, то не е трудно да се прогнозира, че в бъдеще ще продължава да расте броят на катаклизмите, катастрофите и другите беди, нещастия и болести.

Единственият изход от тази критична и необнадеждаваща ситуация е бързата промяна на съзнанието на въплътеното човечество. Бърз качествен положителен скок в съзнанието, преход на основната маса от човечеството на ново ниво на съзнанието.

Това е желана и напълно достижима цел. И ако се вземе предвид законът за цикличното развитие на човечеството, то рано или късно, ако махалото се е отклонило към едната страна, то ще се люшне към другата. Нашата задача е да сведем до минимум възможните последствия от прекомерното отклонение на човечеството от еволюционния път на развитие.

Целият арсенал от средства, с който разполагат Възнесените Същества, е задействан. И ако към нашите усилия биха се добавили вашите усилия, то заедно ние бихме се справили с последствията от неправилните избори на човечеството много по-бързо и по-успешно.

По-балансирано и успешно развитие, навлизане в коридора на Златния Век, се създава с векторите на съзнанието на позитивно устремените индивиди. Колкото повече са човешките индивиди, способни да балансират себе си, хората и обстоятелствата около себе си, колкото по-големи са техните усилия и устрем, толкова по-бързо човечеството ще влезе в коридора на балансираното и устойчиво развитие.

По различни пътища тази проста мисъл се довежда до съзнанието на онези индивиди, които са способни да възприемат нашето Учение. В това число и с помощта на тези послания. Надежда за влизане в коридора на устойчивото развитие има винаги, но също така има и вероятност ситуацията да излезе от контрол. Ето защо ви остава малко време за размисляне.

Това, което можете реално да направите, е да промените своя подход към всичко, което ви заобикаля. Във всички сфери на човешката дейност се наблюдават отклонения от Божествения път на развитие.

Системата на образованието не толкова дава образование, колкото лишава бъдещото поколение от желанието да се учи и да се усъвършенства в Бога.

Системата на здравеопазването отнема от хората последните остатъци от здраве.

Финансовата система не е свързана със съзидателната трудова дейност, а с менталната и емоционална нестабилност на хората, играещи на борсата и управляващи капиталите.

Политическата система е напълно откъсната от нуждите на хората и Служението на слабите и онеправдани членове на обществото е заменено от служенето на личните интереси на отделни хора.

Средствата за масова информация разпространяват всичко, което е угодно, освен информация (слухове, сплетни, скандали и криминални истории).

Всички сфери на човешката дейност трябва да бъдат преустроени в съответствие с Божествените Закони, иначе те просто няма да могат да съществуват.

Човечеството се приближи до границата на своето развитие, зад която отчетливо се вижда небитието.

Ние предприемаме опит след опит, за да променим ситуацията. И даването на нашите наставления чрез предаване на тези послания се продължава по Божията милост. Ние хвърляме спасителния пояс на онези, които все още са способни да изплуват от водите на илюзията, здраво хващайки се за тази практически последна възможност, която дават Небесата.

Единици са тези, които при съществуващото ниво на съзнанието на човечеството са способни да еволюират без физическа платформа. За да продължат еволюцията си, останалите се нуждаят от физическа платформа. Затова в сметката влизат единици, на които ние се опитваме да помогнем.

Но ако в резултат на четенето на нашите послания дори само няколко човека успеят да достигнат ново ниво на съзнанието, ние ще настояваме за възможността да даваме послания. Отново и отново да идваме с нашите наставления и беседи.

И в заключение на днешното послание, бих искала да осъзнаете цялата мяра на отговорността за положението на планетата. И ако бихте могли поне за няколко секунди да стигнете до моето ниво на съзнание и с моите очи да погледнете на своите действия, мисля, че вашето съзнание би се изменило много бързо.

Вие приличате на хора, които продължават банкета, докато в същото време планетата Земя с последни усилия се стреми да спаси физическата платформа от разрушение.

Празникът на живота свършва. Настъпва време за усилена работа над себе си. Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят. Защото всичко във вашия свят е свързано. И махът на крилете на пеперудата се чува като грохот във фините светове. Какво ли пък е въздействието на вашите постъпки, мисли и чувства?


АЗ СЪМ Гуан Ин.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)