Огньовете на духа, огънят на сърцето - ето какво трябва да ви безпокои преди всичко

АЗ СЪМ Вайрочана. Вие ме познавате. Аз вече съм идвал . И моето днешно идване е много важно и знаменателно.

Имам възможност да говоря с вас благодарение на Божествената възможност, която не се прекратява по милостта на Бога.

АЗ СЪМ поддържащият матрицата на съвършеното проявление за проявения свят. Аз влизам в състава на мандалата от петте дхиани Будди и представлявам най-фината част на тази мандала. Аз стоя между Реалния Свят и проявената вселена. И през мен, през моите енергийни центрове, се осъществява връзката между световете.

Благодарение на тази важна роля, аз също така присъствам на всички заседания на Кармичното Ръководство два пъти в годината, в периода на зимното и лятното слънцестоене.

Аз поддържам фокуса на съвършеното проявление и благодарение на тази моя роля, ние имаме възможност да вземаме онези решения, с които да коригираме всички несъвършени проявления, присъстващи във вашия свят.

Също така използвам тази моя възможност за общуване с човечеството на Земята, за да проявя своята реална същност и да я донеса във вашия свят, до самите дълбини на вашия свят.

Това е много важно. Благодарение на такова общуване се възстановява изгубената връзка между световете. И вие можете да погледнете по друг начин на много от нещата, които ви обкръжават.

Предстaвете си, че в центъра на някой голям ваш град внезапно е израснал белоснежен връх, подобен на връх в Хималаите. По своето ниво на съзнание аз стоя на този връх, а вие стоите в неговото подножие.

Аз имам възможност да устремя вашия поглед над обкръжаващата ви илюзия. Аз имам възможност да ви подбудя да издигнете по-високо вашето съзнание.

Много е трудно да се обясни какво се иска от човечеството, защото ние говорим на различни езици. И онова, което за вас представлява ценност, в нашия свят не може да се смята за заслужаващо дори и най-малкото внимание. Само качествата на вашия дух, само натрупаният от вас най-добър опит, който сте способни да придобиете във вашите въплъщения, имат значение и могат да представляват ценност в нашия свят.

Представете си, че случайно сте се откъснали от притеглянето на илюзията и сте се оказали в нашия свят. Тук няма нищо, към което можете да приложите вашите навици. Тук няма компютри, няма телевизори, няма развлечения.

Всичко това съществува във вашия свят. При нас само нивото на съзнанието определя степента на достъп до цялото знание и цялото съвършенство. Вселенският компютър, в който се съдържа информацията за цялото Творение, става достъпен за вас само тогава, когато имате съответните достижения на духа. На вас ви предстои да разберете, че качествата на духа не са свързани с количеството на парите, с престижна длъжност или с каквото и да е положение, което можете да заемете във вашия свят или към заемането на което вие се стремите. Качествата на духа се проявяват не сред човешката тълпа, а във вашия всекидневен живот. Вие или притежавате съвършени качества, или се стараете да ги придобиете, или живеете като животно, мислейки само за удовлетворяване на своите потребности.

Има нещо, което е присъщо на великите духове и се проявява от въплъщение във въплъщение. В една и съща житейска ситуация един човек е способен на самоотричане, подвиг, жертва. Друг човек ще се откаже от проявяването на тези качества в полза на удовлетворяване на моментните интереси и привързаности.

Първият човек проявява качества на духа и своята готовност за по-нататъшна еволюция. Вторият човек се опитва да се скрие от работата на духа, да се скрие зад моментните потребности, желания и привързаности.

По това способен ли е човекът да показва най-добрите качества на духа в малките неща от живота или не, ние съдим за неговата пригодност или непригодност за по-нататъшна еволюция.

Огньовете на духа, огънят на сърцето – ето какво трябва да ви безпокои преди всичко. Вас не трябва да ви безпокои това, което принадлежи на вашия свят. Само качествата на духа имат значение. Аз ви казвам това.

Мисля, че всичко това сте го чували много пъти. И всеки път, изслушвайки поредното послание, вие продължавате да вършите вашите дела и не вземате под внимание казаното. Какво трябва да се случи, за да разбере човечеството, че е настъпил последния срок? Вие се намирате пред вратата на последния вагон, който вече потегля от перона. Решете се! Вие или скачате във влака на еволюцията, или оставате да жънете плодовете на своята карма.

Пред вас Владиците разкриват всички тайни, които по-рано бяха достъпни само в школите за посветени. Вие получавате достъп до много неща, които по-рано бяха закрити за публичен достъп. Това само говори, че ние хвърляме последната мрежа и мятаме последното въже на Божествената възможност.

Днешните раси хора, които се намират на Земята, трябва да бъдат заменени от други раси. Въпросът се състои само в това, доколко безболезнено ще премине този процес. Когато карате кола с пълна скорост, всяко рязко завиване може да доведе до авария. Сега ние правим рязък завой в посока към еволюционния път на развитие. Бавенето ви като деца не може да продължава безкрайно дълго.

Ние сме открити за сътрудничество и помощ. Но настъпи време, когато не всички молещи ще могат да получат нашата помощ и подкрепа. Защото лимитът на отпуснатата енергия трябва да се изразходва само за онова, което е жизнеспособно и е доказало своята жизнеспособност по време на много въплъщения на Земята.


АЗ СЪМ Вайрочана. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)