Обръщам се към тези от вас, които чувстват особена близост с мен

АЗ СЪМ Иисус. Дойдох чрез този Божи Посланик.

От времето на моето въплъщение на Земята изминаха около 2000 години. Аз съм щастлив, че мога да се възползвам от тази възможност, за да дам кратко Учение чрез този Посланик.

Вие знаете, че по време на моето въплъщение много хора идваха да видят чудесата, които правех, много по-малко хора идваха да чуят моите учения и само 12 човека най-близки ученици бяха способни да възприемат в една или друга степен тайните знания, които давах.

Тези знания се различаваха твърде много от религиозните убеждения на онова време. Но аз учех, защото трябваше да посея семената на Истината в сърцата поне на малцината свои последователи.

Какво стана след това? Тези, които най-пълно възприеха моето учение, започнаха да ги преследват, да ги убиват. Намериха се други хора, по-ловки, които успяха да приспособят моите учения към своите користни интереси и да използват тези учения за собствено благо, без да ги е грижа за това, че изкривяват Божествената Истина.

Съществува голяма пропаст между това учение, което донесох в света по време на моето въплъщение и учението, което се дава сега в християнските църкви. Макар че най-извисените души през тези 2000 години разбираха разликата и се ръководеха от това разбиране на моето учение, което излизаше от техните сърца, а не от мъртвата буква на изопачените писания.

Тези сподвижници на духа имаха в една или друга степен контакт с мен.

И аз винаги отговарях на техните искрени и устремени сърца и им оказвах цялата възможна помощ в наставленията, които те получаваха като Дух.

И сега аз поддържам вътрешна връзка с много индивиди, намиращи се във въплъщение.

За вас, които усещате тази особена вътрешна връзка с мен, поддържана живот след живот, давам тази диктовка.

На вас не ви е необходимо никакво външно учение, за да усетите сладостта на нашето общуване, моята Любов. Външните учения дават само тласък на вашето съзнание, насочват го. За съжаление, съществуващата официална църква не поощрява особено вашия стремеж да получите непосредствено общуване с мен.

Затова се обръщам към тези от вас, които чувстват особена близост с мен – знайте, че аз съм отворен за контакт с вас във вашите сърца.

Аз идвам при всеки, който ме покани и който е приготвил своя храм за моето посрещане.

Не се плашете и не се отчайвайте, ако нашето общуване не се състои веднага. На мен ми е необходимо вашите вибрации да достигнат определена степен на чистота, тогава ще мога да присъствам във вас и да общувам с вас.

Вашият устрем за общуване между нас ще създаде определен магнит на устрема и аз ще получа възможност да сляза във вашето сърце за вътрешно общуване.

Ако внимателно препрочетете дори този вариант на Евангелието, който е достъпен сега за четене, ще видите, че аз никога не съм призовавал за съблюдаване на външния ритуал. Призовавал съм да следвате Пътя, лежащ във вашите сърца. И ви учех, че трябва да подготвите своя храм за пристигането на жениха. Вашият жених е вашето Христово Аз.

Когато достигнете определена степен на чистота на вашите низши тела, на вашата душа, получавате възможност да общувате с вашето Христово Аз, със своята висша част, а чрез Христовото Аз получавате възможност за общуване с всички Възнесени Същества.

В действителност не ви е нужен никакъв външен Посланик, за да се състои нашето общуване.

Аз ще ви дам своята подкрепа, и отдих, и утешение. Всичко това ще намерите в себе си, в своето сърце.

Аз ще дойда при всеки, който ме чака, който тъгува без мен. Обещавам ви, че ще дойда при всеки от вас и ще ви дам именно това, за което най-много жадува вашето сърце. Ще ви дам знанието за вашия Произход, за света, откъдето сте дошли и където се стремите да се върнете. Ще ви напомня вашата първа любов, ще ви дам знание за Пътя, който ще ви доведе у Дома при вашия Отец в Небесата.

Не вярвайте на този, който ви казва, че това царство е тук или че това царство е там. Не вярвайте на тези, които ще ви уговарят да строите това Царство във външния свят, както и да се казва това царство – Царство Божие на Земята или комунизъм.

Не е нужно да отивате на края на Земята – в Индия, Америка или Тибет, за да намерите това царство.

Царството Божие е състояние на вашето съзнание. И когато достигнете до определено ниво на развитие на вашето съзнание, вие получавате достъп до това Царство Божие.

Трудно ви е да го разберете и затова ви моля да ми повярвате.

Вземете моята ръка. Дръжте я здраво, аз ще ви покажа пътя към това Царство, входа към което се намира вътре във вашето сърце.

Само че отначало трябва сами, по своя воля да се разделите с онези качества, които обременяват вашите сърца и ви пречат да ме видите дори тогава, когато идвам при вас и стоя точно пред очите ви. Вие няма да ме виждате дотогава, докато не се освободите от товара, който лежи на плещите ви. Товар, състоящ се от вашите привързаности към заобикалящия ви свят.

Ще ви дам упражнение, което ми обещайте да изпълнявате всеки ден.

Всеки ден си представяйте право пред себе си сияеща ослепителна Светлина. Вие изпитвате желание да се слеете с тази Светлина, да станете едно с нея. Но тази Светлина ви изгаря и не можете да се приближите до нея. Защото във вас има нещо, което не е от Светлината, нещо, което ви пречи да преминете в състоянието, присъщо на вашата истинска природа – Светлината, Огъня, Пламъка.

Помислете какво ви пречи? Какво във вас не е от Светлината? Не трябва да се опитвате да се избавите наведнъж от всички свои несъвършенства. Намерете едно качество в себе си, което по ваше мнение ви пречи най-много да проявите истинската си природа. Ако не знаете кое е това качество, медитирайте, помолете ме и аз ще ви подскажа кое е това качество. То ще се прояви в живота ви и вие ще пожелаете да се избавите от него.

Вие трябва да искате да се избавите от това качество или вреден навик така страстно, че постоянно в своите молитви да ме молите да ви избавя от него, да ви помогна да преодолеете това свое несъвършенство.

Вие можете просто да поискате, можете да се молите. И ще настъпи ден, когато напълно ще се избавите от това качество или навик. Тогава се захващайте за следващото несъвършенство.

Отдайте ми всичките си несъвършенства. Помолете ме и аз ще ги взема всичките. И във вас вече няма да има нищо, което да ви пречи да ме видите, когато стоя пред вас. Ще ми остане само да ви хвана за ръка и да ви преведа през този таен вход в Царството Божие, който е скрит в тайната обител на вашето сърце.

Дотогава ние ще се срещаме с вас. Аз ще идвам отново и отново дотогава, докато не успеете да ме чуете и да почувствате моята Любов.

АЗ СЪМ Иисус, ваш приятел и брат по Пътя.