Няма смисъл да се дава Учение, ако то не се прилага на практика

АЗ СЪМ Серапис Бей. Дойдох при вас в този ден, за да изнеса беседа. И тази беседа ще се отнася за вашето духовно развитие. Струва ви се естествено, когато Възнесените Владици ей така просто идват и разговарят с вас. Но вие не можете да си представите каква огромна работа се извършва от Възнесените Същества на Светлината за предаването на всяко послание.

Между нашите светове съществува непроницаема енергийна бариера. И за да бъде преодоляна тази бариера се изисква прилагането на много енергия. Готовността на Посланика трябва да се съчетае с нашата готовност. И настъпва мигът, когато световете влизат в съзвучие един с друг. И настъпва мигът, когато посланието идва във вашия свят. Тихо, като ромоленето на ручея. Тихо, като шумоленето на тревата. Тихо, като разтварящите се венчелистчета на розата.

Нашето послание идва във вашия свят. И когато вземате даденото, преглеждате го с бегъл поглед, оценявате го от гледна точка на вашата човешка логика и го отхвърляте като нещо, което според вас не съдържа нищо полезно за вашето духовно развитие, можете ли тогава да си представите на колко крачки се отдалечавате от Божествената възможност, изливаща се във вашия свят.

О, ако можехте да изпълните с вътрешен смисъл всяка минута на нашето общуване. Ако можехте да оставите настрана всички свои дела и да отделите само няколко минути за нашето общуване. И ако много хора можеха да правят това всеки ден, можете ли да си представите как би се променил вашият свят за броени години. Защото именно поради това, че не можете да намерите във вашето съзнание достойно място за нашите послания, за нашия Посланик и за работата, която извършваме за вас, световете не могат да се приближат един към друг.

Нашият свят и вашият свят. Ние сме едни до други. Съвсем фина завеса разделя нашите светове. И тази завеса става като фин воал за онези, които са способни да се настроят към нас, към нашите вибрации. И тази завеса е като непроницаема броня за онези, които в своето съзнание постоянно са съсредоточени върху физическия, външния свят и върху своите желания, своите проблеми, своите страсти.

Помислете над моите думи. Помислете върху това, какво място отделяте в своя живот на нашето общуване. Колко често изобщо си давате сметка във външното си съзнание за ставащото чудо на нашето общуване?

Умейте зад суетата на вашия живот да виждате трохичките Истина, които разхвърляме тук и там. Ние се надяваме, че ще се намерят хора, способни в суетата и суматохата на живота да спрат и да се огледат наоколо с очите на своята душа.

Колко от вас могат да разберат до каква степен всичко, което ви обкръжава се различава от Божествения идеал? Колко от вас са готови да следват Божествените образци в своя живот? И могат ли да се намерят във вашите градове поне по десет праведника?

Как мислите, че трябва да се развива вашата цивилизация, ако в нейните недра не възникнат правилни Божествени образци за подражание. Няма ли да я постигне участта на библейските Содом и Гомор[1]?

Помислете върху моите думи. И приемете като правило в своя живот постоянно да правите различаване между Божествените и небожествените проявления във всичко, което ви заобикаля. Умението ви да различавате ще позволи да се постави преден пост, наш преден пост във вашия свят. И благодарение на вас и на постигнатия от вас дар за различаване ние ще можем да преместваме границите на нашия свят и да разпростираме влиянието на нашия свят във вашия свят.

Постепенно върху земното кълбо ще се образуват зони, освободени от рок-музиката и всякакви проявления на масовото съзнание. Постепенно тези кътчета ще станат все повече и повече. С течение на времето самите вибрации на тези места ще отпъждат всякакви небожествени прояви. А сега помислете над това, как да създадете във вашия материален свят подобни островчета на Божествените проявления. Помислете какво вие лично можете да направите, за да създадете подобно кътче, подобно селище.

Ще ви кажа още едно важно нещо. За да придобиете представа как трябва да изглежда селището на бъдещето, вие трябва да се ориентирате по Учението, което даваме чрез нашия Посланик. Във вашия свят има много хора, които чуват гласа на Възнесените Владици. И има още повече хора, които мислят, че чуват гласа на Възнесените Владици. Но само единици, сред които е нашият Посланик, чрез когото даваме това Учение, са способни да ви дадат правилните образци и правилните ориентири. Защото такава е тяхната мисия на планетата и с тази мисия те са дошли във въплъщение.

Няма смисъл да се дава Учение, ако то не се приложи на практика. Щом се появи човек, който носи учение, но не го прилага в своя живот и в живота на своите последователи, той заприличва на безплоден цвят, защото няма плод на физическия план, служещ за образец, от който могат да се възползват милиони хора.

Аз дойдох при вас в този ден, за да насоча съзнанието ви към необходимостта от конкретни стъпки, които следва да се предприемат във вашия свят. Защото вашият свят е физически и всяко знание или Учение, което съществува в него, трябва да бъде проявено на физическия план на планетата Земя. Всяко учение, което не дава добри плодове на физическия план не е истинско учение. Затова трябва да подхождате с цялото си внимание към всичко, което ви се дава. И да прилагате в своя живот всичко, което получавате, под формата на постъпки и действия.

Когато не извършвате никакви действия, а само поглъщате все повече и повече информация, тогава вие паразитирате и създавате карма на бездействието. Вие получавате Божествена енергия за изпълнение на определени действия на физическия план и не извършвате тези действия, а вместо това изразходвате предаваната с такъв труд от нас енергия за сплетни, одумки и осъждане. И ви се струва, че всичко се случва така, както трябва да бъде, защото имате в главата си неправилни образци на това, как трябва да бъде.

Принуден съм отново и отново да ви напомня да се отнасяте с внимание към всяка информация, която идва при вас чрез нашия Посланик. Тази информация ви се дава по специална милост и тази информация ви се дава като спасително въже в бушуващия океан на вашия свят. Можете да се възползвате от предоставената ви възможност и да се измъкнете от бурните води и страсти, бушуващи във вашия свят. А можете и да си давате вид, че нищо не се случва и нищо не трябва да правите и към нищо да не се стремите.

Вие правите своя избор. Но поредицата на вашите избори рано или късно ще се прекъсне. Защото всеки ваш избор ви приближава към Бог или ви отдалечава от Върховете на Божественото съзнание и ви отвежда в дебрите на невежеството.

Бих желал да продължа нашата беседа, но преди това искам да разбера колко измежду вас са готови да възприемат информацията на новото ниво, на което я даваме ние сега.

АЗ СЪМ Серапис Бей, с надежда във вас.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.

 

 


 

[1]Содом и Гомор са два града, чието упоменаване в Библията е свързано преди всичко с изключителната порочност на техните жители. Господ разрушил Содом и Гомор, след като Авраам не успял да намери в Содом дори десет праведника.