Някои резултати от отиващата си година

АЗ СЪМ Серапис Бей.

Денят, в който дойдох при вас, е един от последните дни на отиващата си година. Затова естествено би било да се обобщят някои резултати в края на годината.

И макар че за нас новата година не е празник, който отбелязваме, все пак заседанието на Кармичното Ръководство е в ход, и то обобщава резултатите и набелязва плановете за следващото полугодие. Защо и ние с вас да не се заемем със същото, макар и в частта за обобщаване на резултатите?

И така, какво бе характерно за отиващата си година, какво бих искал да си спомним и да отбележим. За съжаление радостните събития не бяха толкова много. А от нерадостните събития бих искал да отбележа, че страната, в която физически се намира нашият посланик, не издържа тестовете за правото да стане духовен водач.

Навярно за много от вас това мое твърдение не е ново. Интуитивно вие и сами отдавна вече сте почувствали, че резултатът е точно такъв. Затова на мен ми остава само да констатирам този факт.

И все пак, какво следва? Та нали не може всичко да свърши заради това, че някои индивиди, които се намират във въплъщение, не успяха или не искаха да изпълнят своята мисия?

Действително, животът ще продължи, но трудностите, с които ще се сблъска човечеството в близко време, ще покажат, че колективният избор на определено количество индивиди не е бил в посока на еволюционното развитие. И така, всичко свърши. Изборът е направен. И сега остава само да се минимизират последствията, които могат да се изсипят върху човечеството.

Какво е необходимо да се направи за това? Да работите над себе си. Вие навярно сте забелязали, че всички най-добри човешки качества идват отвътре: Любов, Милосърдие, Състрадание, грижа за ближните, Радост. Всички тези качества идват от вашите сърца. Затова е съвсем естествено да се работи за преодоляването на онези вътрешни препятствия, които пречат за проявлението на Божествените качества, идващи отвътре.

За съжаление състоянието на света е такова, че проявлението на най-добрите Божествени качества се приема от хората около вас като нещо, което ги заставя да бъдат нащрек. Опитайте да направите експеримент и въодушевени след четенето на молитви и провеждането на духовни практики, да излезете навън и да изразите най-добри чувства към вашите съседи, колеги, просто към непознати хора. Мисля, че резултатът от експеримента може да се предвиди: по-скоро ще ви вземат за не съвсем адекватен човек, или за човек, на който му трябва нещо от околните, дори може да ви заподозрат в лоши намерения.

Учудващо е как обществото се е обърнало наопаки. Най-добрите човешки качества пораждат подозрителност, а простащината и мрачното настроение са просто най-обичайни атрибути.

Учудващо! И разбира се при такава ситуация е много трудно да се съхранява вътрешен покой и хармония. Налага се да се нагласяте към обкръжението, за да не привличате излишно вниманието. Но вие не можете да скриете вашите вибрации. Всяка ваша клетка вибрира с Божествена честота. И дори да си давате суров вид, и да се мръщите, това няма да помогне. Веднага ще ви разпознаят като човек, не от този свят.

Какъв е изходът? Изходът е такъв, какъвто е бил винаги: да се обединявате и да изливате Светлина, независимо от всичко. Не се бойте, че ще ви вземат за чудаци, странни, и не от този свят.

Настъпва още по-сурово време. И поради неверните избори само на няколко десетки човека, цялото човечество е принудено да върви по не най-добрия път.

В това се крие тайната, защо възобновихме даването на диктовки чрез нашия посланик. Дотогава, докато във въплъщение се намират светлоносци, ние ще им оказваме цялата възможна помощ, в това число и духовна подкрепа, чрез нашите послания.

Сред намиращите се във въплъщение има много такива, които и не подозират, че са светлоносци. Те просто правят добро и не чакат за това награда. Те просто правят добри дела и през ум не им минава, че това е нещо, което трябва публично да се отбелязва.

Но има и други, които ревностно се обявяват за светлоносци и провъзгласяват своята привързаност към Йерархията на Светлината. Обаче в основната си част тези хора представляват точно силите, които ни противостоят. Истинските светлоносци, притежаващи духовни постижения, се отличават със скромност. И колкото по-големи са духовните постижения на човека, толкова по-малко говори той за себе си. Защото разбира, че неговите постижения са малки в сравнение с тези, които имат неговите старши братя и сестри по Пътя – Възнесените Владици.

Настъпва времето, когато ще се наложи добрите дела да се вършат скрито, за да не се издавате. И ние подготвяхме нашите ученици преди въплъщението за това. Обществото трябва напълно „да се наслади” на ниските и бездарни образци, тогава след определено време по закона на махалото, хората отново ще се устремят към светлите и прекрасни образци.

Сега махалото се люшна не към страната на Божествените образци. Обаче вие трябва да разбирате, че това е временно явление и Възнесените Същества няма да ви изоставят при никакви обстоятелства.

Трябва да издържите. И ще е необходимо да напрегнете всичките си сили за това.

Аз дойдох с не много радостно послание за края на годината. Обаче подадох въжето на Божествената възможност на онези, които ще поискат да се възползват от него в най-близко време.


АЗ СЪМ Серапис Бей.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)