Някои пояснения към Закона за Кармата и Закона за Реинкарнацията

АЗ СЪМ Кутхуми.

Тема на нашата днешна беседа отново ще бъде вашето съзнание. Защото няма в днешно време нищо по-важно за вас. Вашето съзнание е това, което ви приближава към Бога или ви отдалечава от Бога. И така, всичко в живота ви се определя от нивото на вашето съзнание.

Затова без да бързаме, нека да поразмишляваме върху вечните теми.

Преди да дойда при вас, аз имах беседа с Посланика в моята обител. И в тази беседа се опитвах да разбера как по-добре да ви предам задачите, които стоят на дневен ред пред въплътеното човечество. И знаете ли, аз с учудване открих, че цялото знание и разбиранията, които е необходимо да се сведат до вас, ние вече сме ги дали по време на диктовките, които периодично и размерно давахме чрез нашия Посланик през последните осем години.

Аз нямам какво да добавя към казаното.

И само за да проведем днешната беседа и за да използвам Божествената възможност, ще повторя някои истини за вас, онези, които дойдохте да се запознаете с днешното Послание.

Аз идвам отново и отново, и нашите беседи приличат на това, сякаш аз с помощта на най-фини инструменти – пинсета и четчица – се опитвам да намеря и да ви покажа фините процеси, които протичат във вашето съзнание. Аз ви показвам стъпка по стъпка как е необходимо да постъпвате в една или друга ситуация, за да опазите частицата от Бога във вас и да установите с нея непосредствен контакт.

И какво е моето учудване, когато след нашите беседи вие подлагате своето същество под цял самосвал от човешки несъвършенства, включвайки телевизора или като участвате в някое масово увеселение.

Можете ли да си представите каква огромна купчина боклук от масовото съзнание приемате в своето подсъзнание на всяко масово мероприятие, заедно с некачествената музика и ниските вибрации, които проникват във вас едновременно с миризмата на печено месо и алкохол.

Нашите беседи с вас и вашите развлечения в свободното време пред телевизора и сред масата хора, имат различни тегловни категории. И вие трябва веднъж и завинаги да решите за себе си и да определите накъде имате намерение да вървите: към върха на Божественото съзнание или към сметището на историята.

Не, аз не мога да ви забраня и не мога да ви лиша от нито едно от вашите развлечения и от нито една от вашите мили привързаности. Единствено вие сами можете да вземете решение и да действате в съответствие с него. Моята задача е просто да ви дам знания и разбиране какво ще стане с вас в единия и в другия случай.

Забележете, аз не ви плаша и не прилагам никакво насилие. Ние просто мило беседваме и аз ви обяснявам последствията от вашите постъпки.

Едни от главните и крайъгълни камъни на даваното обучение са Законът за Кармата и Законът за Реинкарнацията. Всичко останало е следствие от тези две основни положения на Учението.

Например никой няма да дойде и да ви забрани да се разпореждате свободно с вашата сексуална енергия. Вие можете да си позволите всякакви злоупотреби. Обаче трябва да разбирате, че колкото по-безконтролно изразходвате вашия сексуален потенциал, толкова по-малко жизнена енергия ви остава за продължаване на еволюцията. Толкова по-слабо ще бъде вашето потомство, ако изобщо го има, и с толкова повече болести натоварвате себе си и всички ваши най-близки роднини.

До какво води това? Това довежда до деградация и израждане. И само след няколко поколения от здрава клетка на вашето общество, семейството ви и вашият род ще се превърнат в нещастни и болни хора, които не са способни на по-нататъшна еволюция.

Ако искате вашият род да процъфтява, а вие до края на живота си да имате прекрасно здраве, тогава сте обречени на целомъдрие и въздържание. Както виждате, аз нищо не измислям, а просто логично ви изяснявам действието на Закона за Кармата или въздаянието.

А ако разгледаме по-подробно Закона за Реинкарнацията, то с голяма доза вероятност вие ще се въплътите в същия този род, в който сте въплътени сега. И ако не се грижите за нравствеността във вашето семейство, след няколко десетки години вие ще се въплътите в същото семейство, но това семейство ще бъде обременено със значително количество болести, много от които са несъвместими с продължаването на живота. Така става измирането и израждането на онези, които не следват Божествения Закон, а следват закона на масовото съзнание, който сега е приет във вашето общество.

Повярвайте ми, няма да мине чак толкова много време по земните мерки и всички останки на масовото съзнание ще бъдат принудени да влачат жалко съществуване някъде в резервати за непълноценни хора, подобни на местата, които обитават диваците в Австралия.

Ако все пак не искате да се окажете извън пътя на еволюцията, ще ви се наложи да започнете да следвате препоръките, които даваме, в това число и чрез тези наши Послания.

Днес проведох много важна беседа. И тази беседа е толкова по- навременна, колкото по-малко време остава на човечеството като цяло, за да определи по кой път да върви: по този, на който Възнесените Владици учат човечеството, или по този, който усилено се натрапва чрез средствата за масова информация.

Аз много разчитам на това, че поне една десета част от хората, които ще се запознаят с това мое Послание, сериозно ще се замислят за последствията върху своето съзнание от въздействието на голяма част от онова, което се пропагандира в обществото, но не е толкова полезно за вашето същество, колкото нашите Послания.


АЗ СЪМ Кутхуми.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)