Някои от целите на предаването на посланията

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, дошъл отново при вас. Радвам се на предоставената възможност за предаването на тези послания и се радвам на възможността да донеса информация на човечеството на Земята.

Възможно е да сте забелязали, че ние даваме нашите послания чрез този Посланик втори месец, всеки ден. И може би някои от вас ги навестяват мисли за това, че този цикъл от наши Послания е нещо изключително, нещо извън реда на нещата.

И това действително е така. Аз не мога все още да ви разкрия докрай всички цели, които преследваме с помощта на нашата работа по предаването на Послания във физическия свят. Но мога да отбележа част от тези цели, които вече са достигнати в една или друга степен.

Ние никога не действаме така, че да постигнем само една цел. Нашите действия винаги носят многопланов характер и с едно приложено от нас усилие достигаме понякога до десетки цели във физическия свят.

И така, вие знаете, че предаването на Послания е свързано с предаването на енергия във вашия свят. И мога да ви кажа, че в този цикъл с диктовки беше освободено безпрецедентно количество Светлина. И дори ако Великото Централно Слънце беше отказало да ни предостави енергия за балансиране на планетата Земя, ние щяхме да успеем да постигнем определен баланс само с помощта на прокарването на Светлина чрез тези Послания.

Ние избрахме момент за предаване на Посланията, който включи зимното слънцестоене, празнуването на Рождество и на новата година. И това също не беше случайно, тъй като именно по това време човечеството твори най-много карма.

А през тази година се създаде също и много неблагоприятна астрологична ситуация, тъй като лунното затъмнение практически съвпадна с празнуването на новата година, а последвалото го слънчево затъмнение започна своето активно действие също в периода на новогодишните празници. И всичко това усили неблагоприятния фон, предизвикан от неудържимото веселие на човечеството по време на празниците.

Именно затова ние се обръщахме чрез нашия Посланик с молба за молитвена помощ за планетата и предупреждавахме в нашите Послания, че не всичко е благополучно на планетата.

Малцина успяха да вникнат в нашите предупреждения. Но като цяло ние успяхме да постигнем определен баланс. И сега аз мога вече спокойно да кажа, че успяхме да предотвратим по-мощно земетресение от това, което стана в Хаити. Епицентърът на това земетресение трябваше да се намира в много по-гъсто населени райони на западното полукълбо.

Вие виждате, че ситуацията на планетата действително е много тежка. И се изискват постоянни усилия от страна на Възнесените Същества на Светлината, за да не се допусне още по-лошо протичане на събитията.

Ако се върнем към предаването на нашите Послания, то има още една много важна цел, която вече фактически е постигната от нас, затова мога да ви я кажа. Вие живеете във времето, когато става разделение сред човечеството. И всеки индивид сам прави избор да следва ли пътя, който указват Владиците и който води към вечния Живот, или да избере тленния свят и да сподели съдбата на този тленен свят, когато той бъде унищожен, както навремето прекрати съществуването си цивилизацията на Луната.

Вие навярно недоумявате какво общо имат тук Посланията. Посланията действително нямат нищо общо. Целият въпрос се заключава във вашето отношение към Посланията. Ние вече говорихме и аз ще се повторя, че всичко във вашия свят има двойствен характер. И за някои нашите Послания послужиха като чаша прохладна вода в пустинята, а други, прочитайки Посланията, използваха получената енергия, за да охулят Посланика, а заедно с него и нас. И по този начин вие бяхте принудени да проявите себе си, своята вътрешна същност. Вие извършихте действие или допуснахте мисъл, или изразихте чувство, които породиха карма.

Ние не сме никакви изверги. Ние служим на човечеството на Земята предано и вярно в продължение на милиони години. Да, Законът на тази Вселена е такъв, че Висшето служи на низшето. Но низшето трябва да се подчинява на Висшето. И да следва указанията на Висшите сили. Ако разчитате на своя човешки ум, на плътските мускули, тогава вие допускате бунт против Бог, против Йерархията на Силите на Светлината, която служи на Бог.

Забележете, че вие сами правите този избор. Никой от нас не ви заставя нито сляпо да ни се покланяте, нито изисква изпълнение на някакви действия. Ние просто даваме Учение, ние разказваме за Законите, които съществуват в тази Вселена. Но защо някои от вас изпадат в ярост от нашите Послания? Аз ще ви кажа защо става това. Защото вие направихте своя избор. И Светлината ви дразни, защото избрахте тъмата.

Аз искам онези хора, които четат нашите Послания да разберат, че този избор не беше избор в последния момент, той беше направен много по-рано. Понякога човек служи хиляди години на противоположните на нас сили. Аз ви говоря за това, че настъпи времето, когато Божественото милосърдие и състрадание отстъпват място на Божественото правосъдие. И това засяга само онези индивиди, които реално със своите деяния в миналото и в настоящето включиха в действие механизма на Божественото правосъдие.

След моите събратя, които ви предупреждаваха, че не всичко е благополучно на Земята, мога само още веднъж да ви предупредя, че за много индивиди настъпва времето за окончателния избор.

Моята днешна беседа може да ви се стори много сурова и дори жестока. Но аз мисля за онези милиони душѝ, които се нуждаят от спасение и трябва да бъдат спасени. Те са се оплели в мрежите на кармата и се налага да се прибягва до крайни мерки, за да се разрежат най-заплетените кармични възли и да се даде възможност на всеки индивид, пребиваващ на планетата Земя, свободно да поеме въздух и свободно да направи избор.

Аз искам да кажа, че ние изпълняваме своята мисия и правим всички възможни опити за спасяването на максимално количество душѝ.


АЗ СЪМ Великият Божествен Управител.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)