Нужно е обединяване на всички усилия, нужни са конкретни действия, нужни са вашата помощ и участие

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл отново. Както винаги, тема на нашата днешна беседа ще бъде вечното Учение, което вие постигате според придвижването си по Пътя.

Всяко ново слово ви се дава така, че да не наруши хармонията на вашето вътрешно пространство. Когато сте готови да приемете нашето Учение, ние идваме, за да го дадем. Но не винаги ни се удава да дойдем при вас в онова време, когато проявявате своята готовност. Защото суетата на вашия свят ви обременява и не ни дава възможност да достигнем до вашето сърце. Затова се опитваме много постепенно да насочим вашето съзнание към осъзнаване на древните Истини.

Всяко ново поколение хора идва и само малка част от тях търсят древната Истина по рафтовете на библиотеките. Повечето се устремяват след тълпите от хора, там, където е привидното веселие и илюзията за празника на живота.

Ние ви зовем в съвсем друга посока. Но рядко някой е способен да спре и да се вслуша в нашите думи.

И колко малко са онези наши ученици, които при всякакви житейски обстоятелства са готови да следват веднъж избраната посока. Те вървят и никакви прегради и препятствия по техния Път не могат да спрат нашите най-предани ученици.

На мнозина им се струва, че са постигнали всички тайни на Божествената наука. Но когато се сблъскат с първото препятствие по Пътя, те мигновено забравят за своите Божествени заслуги и проклинат целия свят, задето са срещнали тази пречка.

Затова ние идваме отново и отново, за да открием онези от нашите ученици, които няма да се смутят от никакви препятствия по Пътя, онези, които ще изпълняват поетите задължения, независимо от каквито и да са външни обстоятелства.

Когато срещнем онези, които действително са готови да ни следват по нашия Път, ние облекчено въздъхваме, защото да се срещне действително предан ученик е такава рядкост, като да падне сняг посред лято.

Ние очакваме, че ще успеете да приемете със смирение всички препятствия, които сега се появяват във вашия живот. Всичко отминава и всяко препятствие се дава, само за да укрепи мускулите на вашата душа.

Когато постигате способността да ни служите при всякакви външни обстоятелства, вие се издигате на онази степен във вашето съзнание, когато ставате независими от външните обстоятелства.

Да не зависиш от външните обстоятелства и мнението на другите хора означава да се издигнеш на онази степен на посвещения, от която се открива върхът на Божественото съзнание. Когато нашите ученици достигнат подобна степен в своето развитие, за тях се разкрива възможност за Служение под непосредственото ръководство на Възнесените Владици. Много от тях просто знаят какво трябва да правят, други разглеждат появяващото се в тях желание да вършат нашите дела като пряко указание от своето Висше Аз, а има и такива, които познават своя Учител на финия план и поддържат непрекъсната връзка с него не само в продължение на един живот, но и от живот в живот, от въплъщение във въплъщение.

Такива ученици са голяма ценност за нас. Когато подобен индивид се подготвя за въплъщение, ние знаем, че можем да разчитаме на него, защото той придобива навик да действа в съответствие с нашите указания и указанията на своята Висша част, независимо от обкръжаващите го във въплъщението условия.

Задачата ни сега е да съберем нашите предани служители, за да могат на физическия план да обединят своите усилия за съвместни действия. Затова изпращаме своя зов чрез нашия Посланик.

Нужно е обединяване на силите на всички светлоносци, дошли в света в това сложно време. Нужно е обединяване на усилията за осъществяване на конкретни планове на физическо ниво. Нужно е да се премине от разговори и обсъждания към изпълнение на плановете за физическото ниво на планетата Земя, които отдавна съществуват на фино ниво, но които все още не могат да бъдат осъществени на физическо ниво поради разединението на нашите ученици.

Само тези, които са подготвени от нас и са готови да противостоят на най-сложните препятствия, могат да бъдат първопроходците, след които ще е по-лесно да се устремят онези, които все още са изпълнени със съмнения и не са преминали съответните посвещения. Ние обявяваме нашите планове и потребности колкото е възможно по-широко, за да могат всички наши ученици да откликнат и да започнат новото дело, което сме замислили да осъществим на Земята с помощта на нашия Посланик.

Предприемат се първите крачки в нужната посока. Затова много е важно да не се скършат филизите на новите отношения и правилно да се зададат ориентирите от самото начало на движението.

Няма нужда да се спирате задълго на противоречията. Защото когато действате, движите се и решавате в ход текущите задачи, отпада необходимостта от много болезнени спорове. Реалните действия, насочени към Общото Благо, Доброто, са способни сами по себе си да служат за верен ориентир в света на хаоса. Истината се намира само там, където на физическия план се създава нов образец. Там, където има празни и дълги разсъждения и дискусии, няма Истина.

Затова се казва, че времето се ускори и е скъпа всяка минута от вашето пребиваване във въплъщение. Всяка минута е необходимо да се изпълни с реален смисъл и да се насочи енергията за създаване на образци на физическия план, които да могат да се тиражират и разпространяват по целия свят.

Нужно е обединяване на всички сили, нужни са конкретни дела, нужни са вашата помощ и участие!

Аз не зная какви думи да намеря и какво да ви кажа, за да се събудите най-после от сладкия сън и да решите да насочите своите усилия към конкретни дела за създаване на Божествени образци на физическия план.

Отново и отново ви повтарям, че вашите разногласия нямат значение. Няма време за разсъждения, когато около вас бушува пожарът на човешките страсти. Необходими са сплотени и точни действия. Всичко, което може да бъде спасено и пренесено в Новия Свят, трябва да бъде спасено сега.

АЗ СЪМ Ел Мория.

 


Звукозапис на диктовката на руски. Текста чете Т.Н. Микушина.

 

 


 

[1]Посланието е дадено от Възлюбения Ел Мория в присъствието на Санат Кумара и Гаутама Буда.