Нивото на вашето съзнание се определя от Божествените качества, които придобивате по вашия Път

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик. АЗ СЪМ дойдох, за да предложа на вниманието ви текуща информация във връзка със заседанието на Кармичното Ръководство, което току-що завърши. Този път ние участвахме в заседанието с приповдигнато настроение, защото измененията, които очаквахме, започнаха да се случват. И темповете на тези изменения дори надхвърлиха нашите очаквания. Не всички, съвсем не всички приеха нашия Посланик и посланията, които даваме чрез нея, но броят на индивидите, които четат нашите послания и работят над себе си, над своите мисли и чувства е достатъчен, за да започнат измененията в съзнанието на хората. А вие знаете, че всичко в този свят се определя от вашето съзнание, от нивото на вашето съзнание, което сте способни да достигнете и да поддържате ежедневно с усърден труд.

Наша задача като Възнесени Същества е да направляваме вашето развитие и да спомагаме да не излезете от рамките на определения ви еволюционен коридор. Сега ние с радост констатираме, че вие се отдалечихте от онази граница на този коридор, след която, при още малко отклонение от зададения еволюционен курс, можеше да последва катастрофа. Ние постигнахме устойчиво, равновесно състояние. И в това състояние човечеството е готово да продължи своята еволюция, а ние можем да го направляваме и да координираме съзидателните усилия на най-напредналите индивиди. За щастие тези индивиди стават все повече и повече. Мнозина от вас, които отново намериха Пътя и Учението, са способни на велики дела. Вие сами не осъзнавате работата и отговорността, които лежат на вашите рамене. Но не се изисква чак толкова много от вас. Просто трябва ежедневно да помните, че не сте само физическото тяло, което виждате отразено в огледалото. И че вашият живот не свършва със смъртта на физическото тяло, а продължава. И когато започнете постоянно да се отъждествявате не с физическото си тяло, а с вашата безсмъртна част и започнете постоянно да се замисляте над това, как вашите сегашни действия влияят на бъдещето ви и на обстоятелствата в следващия ви живот, тогава ще можете да еволюирате все по-успешно. За съжаление голямата част от човечеството все още не вярва в прераждането и живее така, като че ли го очаква единствено смъртта. Когато мислите по подобен начин, вие ограничавате възможностите си и губите възможността за връзка с висшите октави и с нас, Възнесените Същества. Вашият свят само послушно следва вашето съзнание. Ето защо се говореше и се говори за разширяване на съзнанието, за увеличаване на способността за възприемане и за излизане от обичайните рамки на отделна религия, на отделна страна.

Ето защо ние се стремим нашият Посланик да има възможност да общува с представители на различни религиозни убеждения и на различни страни. Защото от това, доколко е широк диапазонът на нейното съзнание зависи и информацията, която можем да дадем чрез нея. Много рядко може да се срещне толкова разностранно развит проводник, който при това ни е безусловно предан, за да можем да дадем чрез него обема информация, от който човечеството има нужда на сегашния етап. Но най-често ни се налага да използваме проводник, с какъвто можем да разполагаме. Затова аз се обръщам към вас и ви моля да окажете на нашия Посланик цялата помощ, на която сте способни, защото не можем да получим в близко време друг проводник, когото да възпитаваме и да доведем до ниво на осъзната работа с Братството. Затова приемайте с благодарност нашите послания. Нивото на вашето съзнание не се определя от количеството на менталната информация, която можете да поберете в своя ум. Нивото на вашето съзнание се определя от Божествените качества, които придобивате по вашия Път. И сред тях най-важни са предаността, искреността, безкористността и смирението.

Без тези качества никакви ментални постижения няма да ви позволят да преминете на ново ниво на съзнанието.

Затова никога не се уморяваме да повтаряме за нуждата да развивате у себе си Божествените качества. Вашата устременост ви дава това, което е необходимо за вашето развитие. Затова устремът и постоянството са следващите качества, които ще са ви необходими.

Помислете внимателно над това, което казах. Над изискванията, които предявяваме към нашите ученици. Колко от вас са готови да поддържат в съзнанието си верните ориентири всеки ден? Не ви ли отвличат от Служението ежедневната суета и целите, които си поставяте във вашия свят? Всеки от вас сам определя цената на жертвата, която е способен да принесе. Но мога да ви уверя, че най-висшата жертва, която можете да принесете, това е да се отречете напълно от всичко, което ви привързва към физическия свят и да постигнете това състояние на свобода от оковите на материята, което ще ви позволи никога повече да не се въплъщавате във физическо тяло.

Такъв е еволюционният път на развитие, на който ние учим чрез нашия Посланик, точно така, както учихме на този Път чрез много други посланици и пророци от древни и не толкова древни времена. Вие можете винаги да уловите общото в многото Учения, които давахме. И независимо от изкривяванията, които внесоха последователите, не докрай уловили същността на Ученията или от преднамерено изкривилите Учението, все пак същността може да бъде разпозната в много религии, вярвания и учения от тези, които са с открит разум и любознателен ум. Няма противоречие между Учението, което даваме чрез нашия Посланик сега и основите, давани от всички основоположници на всички световни религии. Опитайте се в съзнанието си да уловите общото и ще разберете, че зад многото догми и правила се крие точно това Учение, което даваме сега. Няма в света друго Учение, което ние бихме дали. Но има много хора, които се опитват да завладеят вниманието на масите и измислят доста странни практики и учения и, което е най-обидното, намират свои последователи. Затова е много важно за вас да извисите съзнанието си до нивото, при което ще паднат капаците от очите ви и ще видите същността на всеки лъжовен гуру и ще можете да различите кое в неговото учение е истина и кое – нагла лъжа. Затова ние не се притесняваме отново и отново да ви повтаряме, че главният инструмент, от който трябва да се ръководите в действията си във вашия свят, това са вашето сърце и искреността на мотивите ви. Ако сте честни, безкористни и с любознателен ум, вие ще получите достъп до чистите извори и ще можете да утолите жаждата си за знания, долепяйки устни към чашата с прохладна живителна влага на Учението, което винаги даваме на вас, хората на Земята.

Сложността на съществуването във вашето време е предизвикана от това, че информационните потоци са така наситени и замърсени с различни сурогати, че за да се оправите в тях са необходими цялото ви внимание и интуиция. Никога не се стремете да опитате всичко. Така може да получите разстройство на стомаха. Поемайте само проверена, качествена храна, която ние даваме чрез нашите посланици и пророци. Сега, след като сте предупредени, цялата отговорност за избора на литературата, която четете и източника, който ползвате, е ваша. Това е ваш избор и ваша карма от неправилния избор, която сами ще понесете.

Една от задачите, която изпълнява Кармичното Ръководство, е да облекчи бремето на кармата от неправилния избор на учението, което сте избрали да следвате. За да облекчите кармата от следване на неправилен път, вие може да се обърнете към Кармичното Ръководство и лично към мен и да помолите да се създадат такива обстоятелства в живота ви, които да ви помогнат да разберете и да осъзнаете всичките си заблуждения и да можете осъзнато да преодолеете кармата от погрешния избор в живота си.

Днес беседвахме с вас за много неща и аз се надявам, че тази беседа ще ви бъде полезна.

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, винаги с вас!