Никого не заставяме да тръгне, но ние ви зовем на Път

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново при вас!

Дойдох в този ден, за да ви напомня още веднъж за задълженията, които вашите души са поели преди въплъщението. Вие може да не си спомняте тези задължения, защото завесата е все още много плътна и вашето външно съзнание забравя всичко, което сте чули и на което сте били обучавани между преражданията. Но във вас се съдържа нещо по-голямо и това по-голямо е вашата Висшата част. Тази ваша част винаги е помнила и продължава да помни какво е вашето предназначение, вашия Божествен план.

Една от целите на тези диктовки е да пробуди паметта на вашата душа. Вие си спомняте за вашето предназначение в минутите, когато усещате безпричинна тъга и отчаяние. В живота ви всичко преминава сякаш без видими неприятности, но вашите души са разтревожени от това, че времето минава, а те не могат да изпълнят поетите задължения. Затова главната ви задача е да установите връзка с вашата Висша част и да си спомните вашето предназначение. Когато в живота си срещнете нещо, което ви припомня вашето предназначение, вие изпитвате трепет и това усещане е близко до нежното чувство на първата любов. Това е много нежно, призивно чувство. Не може да не обърнете внимание на това състояние. Може да свържете това чувство с човека, донесъл на душата ви радостната вест, която ви е напомнила за вашето пребиваване в ефирните октави. След като сте изпитали това нежно чувство, вие ще се стремите отново и отново да получите това преживяване. И тъй като това чувство не е свързано с вашия физически свят, това ваше състояние може да ви заблуди. О, да, това може да се сравни с първата любов! Действително, това е вашата първа любов, която е била с вас още преди раждането ви. Ще минат доста години и ще разберете, че това чувство не е свързано с конкретен човек, намиращ се във въплъщение. Това е по-възвишено чувство. Това е Любов към цялото Творение, към Живота въобще.

Тези от вас, които разбират за какво говоря, се намират на прага на новия живот. Физическият живот продължава да съществува около вас, но в същото време вие сякаш преминавате в друг свят, който съществува едновременно с вашия и в същото време се отличава от всичко, което ви заобикаля. Трябва да различите в съзнанието си това ваше състояние на пребиваване едновременно сред познати хора и обстоятелства, като в същото време разбирате, че вече не сте привързани към тези хора и обстоятелства. Продължавате да съществувате във вашия свят и в същото време разбирате, че вие не сте от този свят. Защото в своето съзнание вие сте преминали в друг, Висш свят. И започвате да осъзнавате, че вътре във вас се съединяват два свята. Благодарение на вас, Висшият свят слиза на вашия физически план.

Отначало тези усещания са толкова необичайни, че изпълват цялото ви същество. Вие се наслаждавате и същевременно се удивлявате на това състояние.

Тъй като вие продължавате да съществувате във вашия физически свят и имате физическо тяло, то обстоятелствата във вашия свят продължават да ви оказват влияние. Но вашите вибрации са се повишили и сетивата ви са в състояние да възприемат вибрациите на Висшите светове, затова някои проявления и обстоятелства на този свят твърде болезнено се отразяват на вашата чувствителна натура.

Чувствате разликата между вас и заобикалящите ви хора. Много ви наранява това, че най-близките до вас хора не ви разбират. Те чуват думите ви, виждат промените, които са настъпили с вас, но тяхното ниво на съзнание не им позволява да ви разберат и да ви последват.

Това е много трудно изпитание. Губите връзката с най-близките си хора и сте принудени да направите избор. Или оставате в предишната обстановка и принасяте в жертва духовното си развитие, или продължавате да следвате Пътя и жертвате връзката с вашите близки и роднини.

Повярвайте ми, и едното, и другото е много сложно. Във всяка конкретна ситуация изборът ще бъде различен. Само вие самите и вашата душа знае, какъв избор трябва да направите. Ако целта на вашето прераждане е да пожертвате себе си, своите достижения заради благото на хората, които обичате и с които сте свързани кармично, то ще направите своя избор и ще останете с близките ви хора. Ако целта на вашето въплъщение е да помогнете на много хора, а обвързаността с вашето обкръжение ви пречи, вие ще скъсате всички връзки и като птица, отскубнала се от клетката, ще се издигнете нагоре, в небето, при облаците и планинските върхове.

Но трябва да ви предупредя, че ако не изпълните кармичните си задължения и не върнете всичките си дългове, много е възможно да натрупате голяма карма, макар че наглед сте избрали светлия и висш път. Не можете да заминете на далечно пътешествие, без да се погрижите за тези, с които сте кармично свързани. И никаква висока цел не може да послужи за оправдание, ако изоставите тези, които са около вас и се нуждаят от вашата помощ.

Затова се стараем да не даваме конкретни препоръки. Защото е невъзможно да се дадат изчерпателни и универсални напътствия за всякакви случаи в живота. Животът е твърде разнообразен, а кармата е доста оплетена.

Понякога едно осъдително от човешка гледна точка решение е единствено вярното от Божествена гледна точка. А понякога вярното от всички човешки позиции решение противоречи на Божествения закон. Божествената наука е най-сложна от всички науки, с които се сблъсквате в живота. Може и да не изучавате другите науки и спокойно да минавате покрай рафтовете с книги, посветени на тези науки, но Божествената наука трябва да изучите всички вие. Разликата е само в сроковете, когато ще я изучите.

За мнозина от вас е дошъл срокът да изучите Божествената наука. И вие не можете да не тръгнете по Пътя на Посвещенията, защото това е планирано от самите вас преди раждането ви. Някои други могат спокойно да пребивават във водовъртежа на живота и да продължават да играят своите роли и със своите играчки още много прераждания напред. Тяхното съзнание не е готово да се раздели с физическия свят и да се издигне към планинските върхове на постигането на Божествената Истина. Мога да ви кажа само едно: тези от вас, които с цялото си сърце са приели диктовките, които даваме чрез нашия Посланик, които с надежда и трепет очакват всяка диктовка, най-вероятно са готови да тръгнат по Пътя и да го следват.

Затова проверявайте с вашите сърца усещанията си от тази моя диктовка. Никого не можем да заставим да тръгне, но ние ви зовем на Път!

АЗ СЪМ Санат Кумара, винаги с вас!