Ние ясно ви указваме Пътя

АЗ СЪМ Ел Мория!

Ето че настъпи времето за нашето последно Послание от този цикъл.

Жалко, че се разделяме, но времето на Божествената възможност изтече.

Ние със съжаление стигаме до неутешителния извод, че по-голямата част от нашите енергии и усилия, вложени при предаването на нашите Послания в продължение на 10 години не бяха усвоени от нашите чѐла, намиращи се във въплъщение.

Твърде слаб е нашият глас, едва различим е на фона на какафонията, която непрекъснато се излива във вашия свят от екраните на телевизорите и от радиоприемниците.

И това е само половин беда. Главната трудност се състои в това, че вашето съзнание е надеждно блокирано за нашите вибрации от вас самите.

Ние идваме и неуморно изпращаме нашите лъчи, пробуждащи вашето спящо съзнание.

И ето, най-накрая, когато благодарение на неимоверните усилия и огромната Божествена милост успяхме да прокараме във вашия свят нашето безценно Учение, след десет години къртовска работа какво наблюдаваме?

Наблюдаваме само слаби проблясъци на Божествено съзнание, разхвърляни тук и там по земното кълбо.

Твърде неубедителен е за Кармичното Ръководство и Висшия Съвет на тази Вселена толкова слаб отзвук на нашите усилия, за да получим допълнителна възможност и допълнителен резерв от енергия.

Възлюбени, за Бога няма никакви ограничения.

За Бога е възможно абсолютно всичко!

Обаче ние сме принудени да се съобразяваме с вашата свободна воля. И не можем насила да ви накараме да вървите по еволюционния път на развитие.

Ние можем да влагаме своите усилия и да ви убеждаваме, но не можем да ви принуждаваме. В това се състои нашата разлика от многото други учители и техните представители, които се появяват тук и там на планетата.

Вие знаете, че ние като Учители на човечеството постоянно оказваме помощ и постоянно даваме нашето Учение в продължение на безброй хилядолетия.

Но вие също така знаете, че вашият свят е двойствен свят. В него присъстват както Доброто, така и Злото, както Светлината, така и мракът. И всеки от вас може да се убеди в това, ако се огледа внимателно около себе си.

Действително, този свят представлява смес от различни противоположни проявления. И само благодарение на даваното от нас Учение за различаването, Учението за Доброто и Злото и Учението за Пътя на Посвещенията, онези душѝ, които избират еволюционния път на развитие, са способни буквално за едно въплъщение да се измъкнат от оковите на илюзията.

Ние ясно посочваме Пътя. Ние помагаме на всички, които ни молят за помощ и подкрепа.

Но не можем да ви помагаме против вашата воля и когато ни критикувате, критикувате и нашия Посланик.

Възлюбени, цялото Учение се дава с чувство на дълбока Любов и Състрадание към човечеството на Земята. А да усвоите това Учение можете само с чувство на безусловна Любов към Бога и Владиците.

Ето защо, когато сърцата ви са пълни с омраза и търсите виновните за вашето бедствено положение извън себе си, ние не можем да ви помогнем.

Съгласете се, че много по-лесно е да намерите виновните някъде извън вас – в някоя страна, класа или съсловие, раса или народност, вяра или религия, отколкото да се доберете до истинската причина за всичко, което се случва с вас в живота.

Законът гласи, че всичко, което ви се случва, причината за всичко, което се случва с вас в живота, сте вие самите, вашите минали избори и постъпки.

„Каквото посееш, това и ще пожънеш“.

Затова всички мъдреци във всички времена са водили борба единствено със своите недостатъци и несъвършенства. Те много добре разбирали, че на по-съвършеното съзнание съответства по-съвършен обкръжаващ свят.

Така че този свят, в който се намирате сега, е отражение на вашето несъвършено съзнание.

И няма смисъл да търсите виновните извън вас за това, че сте обградени от несправедливост.

Ако разглеждате живота си от гледна точка на едно въплъщение, рядко можете да проследите как се променя всичко, което ви заобикаля, когато съзнанието ви се променя. Трябва да бъдете много откъснат от суетата мъдрец, за да разберете онези понякога неуловими промени, които се случват около вас.

Обаче ако вярвате в Бога и в Мъдростта на Неговия Закон, тогава разбирате, че раждането ви в определени условия вече съответства на натрупаните от вас духовни постижения за цяла поредица от ваши предишни въплъщения.

Ако твърдо сте решили да следвате Божествения Път, независимо от всякакви външни условия, въпреки всичко, което съществува във вашия свят, тогава вашите всекидневни усилия в 100 процента от случаите ще окажат на душата ви неоценима помощ.

Не е задължително тази помощ да бъде проявена под формата на богатство, здраве и дълголетие. Но състоянието на вътрешно щастие, покой, хармония и Любов, понякога има много по-голяма стойност във вашия свят, отколкото богатствата на света, и във ваше време се среща доста рядко.

Ние насочваме всичките си усилия към това да бъдете щастливи и постоянно да пребивавате в Бога.

Аз се разделям с вас с голямата надежда, че в една или друга степен ще можем да продължим работата си с нашите предани чѐла.


АЗ СЪМ Владика Мория!