Ние ви указваме пътя, който е призван да измени ситуацията на планетата

АЗ СЪМ Атина Палада.

Колко бързо отлетя времето от нашата последна среща. И ето отново настъпи времето за заседанието на Кармичното Ръководство.

Това заседание се провежда два пъти в годината и се насрочва в дните на лятното и зимното слънцестоене. По това време ние обобщаваме какво от набелязаното на предишното заседание е направено и определяме плановете за бъдещето.

Този път не бързаме да ви съобщим нашите планове. Защото както и да се опитвахме по-рано да приобщим човечеството към процеса на взаимодействие, нищо не се получи. Затова днес ще пазя мълчание за всичко, което се отнася до нашите планове.

Много скоро вие сами ще видите всичко. И аз се надявам, че Великото Централно Слънце ще ни покровителства в осъществяването на нашите планове.

Ние разчитахме на бързо развитие на събитията и на мълниеносен ръст на съзнанието. И това беше възможно. Сега астрологическата възможност се промени. И нашите действия ще бъдат съгласувани в точно съответствие с нея.

А сега бих искала да премина към неща, които са по-насъщни и разбираеми за вас. А именно: бих искала да обсъдя с вас процеса на нашето взаимодействие във връзка с грижата за природната среда, която ви обкръжава. Необходимо е срочно да се промени курсът на човечеството, свързан с безконтролното и хищническо отношение към природата. Хармонизирането на отношенията с природата ще изведе живота на хората на ново ниво. Защото енергията, която вземате по хищнически начини, в действителност се намира навсякъде. Тя протича през вас. И единствено нивото на вашето съзнание ви пречи да се възползвате от тези видове енергии.

Когато се хармонизирате и влезете в синхрон със силите на природата, тези сили започват да ви слушат и вие можете да ги управлявате.

Възлюбеният Иисус демонстрираше управление на енергията в материята. И чудесата, които той показваше, бяха възможни благодарение на неговите вътрешни достижения.

Разбира се, вашият начин на живот е далеч от съвършенството и вие няма да можете да овладеете четирите космически сили дотогава, докато не приведете в порядък себе си и всичко, което ви обкръжава.

Повярвайте ми, че на вас не ви трябват толкова механизми и машини, за да съществувате разумно в света. Всичко трябва да бъде организирано много по-разумно, хармонично и просто.

Kогато не насилвате природата, а влизате във взаимодействие с нея, тогава тази енергия, която се изразходва от вас за преодоляване на естествените процеси, ще ви бъде върната във вид на много открития, които ще ви облекчат живота.

Необходимо е да бъдете по-чувствителни. По-внимателни към живота, който съществува заедно с вас на Земята и на който вие не обръщате внимание. Говоря за елементалния живот, за духовете на природата.

С всичко, което правите, вие постоянно пречите на тяхната работа. А е необходимо да си сътрудничите с тях. И тогава хиляди същества от невидимия свят ще бъдат способни да ви оказват помощ и да се грижат за вас. А сега те се разбягват в паника, щом зърнат хора.

Вашата вътрешна хармония и съзвучие с Божествения свят могат да поправят създалото се положение.

Аз не съм уверена, че всички човешки индивиди са способни на такова сътрудничество с елементалния живот. Но е необходимо да помагате на младото поколение да се учи да чува природата и да наблюдава невидимия живот.

Когато се отдалечите на значително разстояние от населените места, няма значение дали сте в планината, на полето или в гората, навсякъде, от всеки храст ви наблюдават невидими същества. И онези от тях, които никога не са виждали хора, са много любопитни и могат да приближат до вас и дори да ви докоснат. Изисква се особена чувствителност, за да почувствате присъствието на елементалите. Тези същества са различни за различните стихии и благодарение на тяхното посредничество вие можете да управлявате стихиите на огъня, въздуха, водата и земята. Само не мислете, че тези същества ще ви строят бентове или вятърни мелници. Управлението на природните сили се намира в доста по-фина сфера. И тази сетивност на човечеството, към която призоваваме, ще позволи да се установят връзките с елементалния живот и да се използва тази енергия, която се намира навсякъде около вас. Всичко е енергия. Но вие ще можете да се възползвате от тази енергия само тогава, когато достигнете онова ниво на съзнание, което ще ви позволи да взаимодействате с царствата на природата.

А сега елементалният живот панически се разбягва, щом види човек. Елементалният живот страда много силно от неразбирането, което проявявате към него. Те приличат на малки деца, които не разбират защо възрастните хора се държат така, нарушавайки естествените закони и погазвайки Божествените принципи и ценности.

Повишаването на сетивността, за което говоря, е възможно тогава, когато човечеството достигне следващата степен на своето еволюционно развитие. А засега вие само буксувате в илюзията, местейки се от едно зрелище към друго, от едно удоволствие към друго.

Никакви зрелища и удоволствия на вашия свят няма да успеят да заменят на вашата душа сътворчеството с природата, с елемeнталите, с Бога. Човекът е роден за творчество и в това той е подобен на Бога. А не в непрекъснатото получаване на безброй удоволствия от живота.

Ситуацията се усложнява от това, че голямата част от човечеството не е способно да възприеме дори тези прости слова, които казваме ние. Обаче ще се наложи. Ще се наложи отново да се учите на новите принципи на взаимодействие във всичко. Нима за вас не е очевидно, че вашата цивилизация е навлязла в задънена улица?

Вие буксувате и не се движите наникъде вече второ столетие.

Ние ви показваме пътя, който е призван да измени ситуацията на планетата. Но за да може човечеството да се движи по този път, вие трябва да измените своята вътрешна природа. Да преодолеете най-крещящите проявления на вашето его: агресията, нетърпимостта, завистта, алчността, омразата. Тогава ще бъдете способни да проявявате Божествените качества Любов, Състрадание, Милосърдие, Взаимопомощ и взаимна подкрепа.

Целта на моята беседа днес беше да насоча вашето мислене по онзи позитивен път, по който ви предстои да вървите, ако желаете да се развивате, а не да изчезнете безследно в дебрите на илюзията.


АЗ СЪМ Атина Палада.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)