Ние ви молим да съсредоточите всичките си сили върху поддържането на вътрешен баланс

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Аз дойдох днес с ново Послание. Важно Послание.

Вие знаете, че сега Земята преживява много труден период от своята еволюция. За сравнение може да се приведе пример за рязка промяна, например, във вашия живот.

Вие ходите на училище, но идва време да го завършите и да навлезете в зрялата възраст.

Навлезли сте в зрялата възраст и идва времето да встъпите в брак.

Всеки път, когато в живота ви настъпи промяна, вие сте принудени да се адаптирате към новия начин на живот, да променяте живота си в съответствие с него.

Ето това се случва сега на планетата Земя. Ние много пъти казвахме за настъпващите промени, казвахме за повишаването на вибрациите, предупреждавахме, че е необходимо да промените себе си, своето съзнание, да го пренастроите към Божествения свят.

Ние повтаряхме много пъти всичко това в нашите Послания. Вие знаете също така, че да продължат еволюцията на планетата Земя ще могат само тези души, които са настроени към Бога, настроени са да вървят в живота по Висшия Път.

Сега планетата като цяло навлиза в последния стадий от процеса на промяна.

За някои този стадий ще бъде огромна Божествена възможност да ускорят своята еволюция.

Но за други, обратно, ще настъпят много трудни времена. Към този момент всеки вече е направил своя избор – тленното или нетленното.

Вие или сте свързали живота си с физическия план на планетата, или сте избрали вечния живот.

Към сегашния момент всички души, намиращи се във въплъщение на планетата Земя, са направили този избор.

И този избор може да не е стигнал до вашето външно съзнание, но вие можете косвено да съдите за него по плодовете, които се проявяват на физическия план.

Погледнете на живота си отстрани и го анализирайте. Ако до сега не сте успели да подчините живота си на Висшия Закон, съществуващ в тази Вселена, това неминуемо се проявява в живота ви като стремеж на всяка цена да получите благата на вашата цивилизация. Вие се стремите, понякога за сметка на ближния и въпреки здравия разум, да получите нещо допълнително, няма значение какво – колбаси, парцел до морето, престижна длъжност, удоволствия.

Вие може да сте богат или беден, здрав или болен. Целият въпрос е единствено в това, готови ли сте да пожертвате принципите на високия морал и нравствеността, за да получите нещо за себе си във вашия свят, или сте готови да пожертвате много, за да добрува светът, за да може Земята да продължи своята еволюция, за да бъдат щастливи всички живи същества, живеещи на планетата.

Толкова малко е необходимо на човек, за да бъде щастлив. Нужно е просто да бъде в съзвучие с Висшето, да живее заради благото на ближния си.

Мнозина мислят, че бедните хора, хората, които нямат нищо, са по-близо до Бога, а там, където има богатство, са събрани всички пороци и злоупотреби.

Не, възлюбени. Вашето време е характерно с това, че всичко се е смесило. И сред богатите и сред бедните има хора, които са избрали Бога, а има и такива, които служат на своите ненаситни желания.

Мнозина мислят, че болните хора затова са и болни, защото са се откъснали от Бога.

Не, възлюбени, и сред болните, и сред здравите хора има такива, които са направили напълно противоположни избори.

Именно затова казваме, че е много трудно да се живее във вашето време. И именно затова вашето време дава огромни възможности за развитие на някои души и предоставя последен шанс за други.

И този период от време е характерен с това, че мнозина от вас ще могат да прозрат, минавайки през голямо страдание.

Ние много пъти ви предлагахме да вървите по лекия път, пътя на промяна на съзнанието си. Вие, повечето от вас, избрахте трудния път – пътя на лишенията и мъките, на страданията и загубите.

Е, Бог и Възнесените Владици уважават избора на всеки от вас.

Ние ще бъдем до вас, каквито и лишения и страдания да ви сполетят в най-близко време.

Необходимо е само да помолите за нашата помощ и помощ ще бъде оказана на всички, които искат и се молят. Обаче моля ви да обърнете внимание, че тази помощ ще бъде оказана на вашата душа. На физическия план ще стане грандиозно слизане на кармата на човечеството.

За съжаление твърде малко е това, което още може да се промени…

И затова е необходимо пълно самоотричане и саможертва на онези от вас, които напълно осъзнават случващото се, за да се погрижат в най-близко бъдеще не само за себе си и своите близки, но и за колкото е възможно повече души – понякога съвсем непознати за вас хора.

Ситуацията се усложнява от това, че дори много светли души нямат възможност да получат достатъчно количество Божествена енергия, което би им позволило да бъдат положително настроени и да запазват радостта от съприкосновението с Висшите светове.

Затова насочете всичките си сили, за да държите здраво в себе си баланса на енергиите. Помнете, че външното следва вътрешното.

Има много практики и методики, позволяващи да се запазва вътрешен покой и хармония. И онези от вас, които в продължение на тези 10 години, през които ние даваме Посланията, са придобили специален импулс от постижения, вашите усилия сега ще бъдат незаменими.

Всеки от вас става цѐнен като злато. Вие буквално сте способни да спрете всякакъв ураган, всякакъв катаклизъм, всяка война или агресия.

Всичко зависи от поддържането на вътрешния баланс.

Другите хора, средствата за масова информация, обстановката около вас ще ви провокират, ще създават напрежение и агресия.

Вашата задача е с огъня на сърцата си да преобразувате всеки негатив в Любов и Милосърдие.

Ние ви молим в близко време да съсредоточите всичките си сили и усилия за поддържане на вътрешен баланс.

Бог да ви помага!


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.