Ние ви молим да действате в живота си в съответствие с получените знания и учения

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, дошъл при вас в този ден. АЗ СЪМ дошлият, за да дам наставления и да съобщя новости от ефирните октави. И тези новости имат много по-радостен характер, отколкото съобщенията, които предавахме по време на нашия зимен цикъл диктовки. Защото ситуацията на планетата се променя в добра посока и това извиква у нас радостни и обнадеждаващи чувства.

Само преди няколко месеца нашата тревога за състоянието на Земята беше толкова голяма, че ние не можехме да пропуснем възможността да ви предупредим за това чрез нашия Посланик. Аз дойдох сега, за да се възползвам от възможността и да ви съобщя, че състоянието на Земята се е подобрило значително и измененията, които станаха засега в съзнанието на малка част от хората, се извършват наистина с космическа скорост и обхващат много хора от различни краища на земното кълбо. Много се радваме на това, че успяхме толкова бързо да разпространим нашата информация с помощта на нашия Посланик, с помощта на Интернет и онези предани и безкористни сърца, които пожертваха много, за да дадат възможност на колкото е възможно повече хора да се запознаят с тези диктовки. Също така благодарим на онези, които превеждаха посланията на много езици. Наистина Небесата са щастливи от такива положителни дела.

Никога досега през цялата най-нова история информацията, която предаваме във физическия свят, не се е разпространявала с такава скорост.

И това отваря за нас нова възможност, а на вас позволява да получите актуална информация от нашия свят. Наистина Божествената милост не знае граници. И тогава, когато Небесата влязат в сътрудничество с предани сътрудници, намиращи се във въплъщение, ние постигаме такива значителни изменения за толкова кратко време, че наистина, тези достижения могат да се сравнят с пробив в съзнанието и енергиен пробив между октавите.

Затова днес идвам да изразя своята благодарност на всеки от вас, който откликна на нашия призив и не само измени своето съзнание, но и съдейства за това, нашата информация да получи колкото е възможно по-голямо разпространение във вашата физическа октава.

А сега бих искал да ви дам кратко наставление, което се отнася до текущата ситуация на Земята.

Вие знаете от предишните диктовки, колко напрегната беше енергийната ситуация в края на миналата година. Наистина, огромни усилия струваше да се удържи енергийния баланс и да не се допусне поредна разрушителна катастрофа. Сега ние балансираме устойчиво планетата. Но възможност за отпускане и празнуване на победа засега няма. Защото колкото са по-значителни нашите успехи и достижения и с колкото по-големи темпове стават, толкова по-голяма съпротива предизвикват те от страна на силите, които не искат и не приветстват промените.

Затова няма възможност за отпускане. И е необходимо, както преди, да полагате всички ваши усилия и способности, за да не намали темпът и скоростта на разпространение на нашите послания, информация и енергия. Представете си снежна топка, която все повече увеличава своята маса и обем. Но за да става това е необходимо да се полагат постоянни усилия за бутане и търкаляне на тази топка.

Затова ви моля да не спирате и да действате в съответствие с порива, който възниква във вашите сърца. Не позволявайте на пламналата искра да угасне. Четете отново нашите диктовки, особено тези, които ви дават сила и импулс за действие във физическия план.

Ние дори не ви молим да четете молитви, ние ви молим да действате в живота си в съответствие с получените знания и учения. Сега на преден план излиза необходимостта от конкретни действия. Вие може да почувствате как енергията, която се съдържа в нашите диктовки, буквално ви подтиква към конкретни действия във физическия план. Затова ще бъде много важно да приложите правилно вашите усилия. Да не позволявате на противополoжните сили да ви въвличат в безплодни дискусии и диспути. Времето за празнословни разговори и за преливане от пусто в празно свърши. Трябва с конкретни действия във физическия план да покажете на Небесата доколко сте усвоили уроците, които ви давахме чрез нашия Посланик през последната година.

Ние сме доволни от темповете, с които се разпространява нашето учение, но не сме доволни от това, че както и преди, предприемате твърде малко конкретни действия във физическия план.

Очакваме от вас действия за преобразуване на физическия план. Всичко, което не е от Бог трябва завинаги да напусне екраните на вашите телевизори, рафтовете на магазините, радиоефира, Интернет.

Вие не можете да се борите с небожествените прояви, но можете да заместите тези прояви с Божествени образци. Вие действате дори тогава, когато се отказвате от гледане на небожествени предавания, филми, когато не вземате участие в каквито и да е отрицателни прояви, все още присъщи на вашия свят. По този начин повече не създавате карма и със своя правилен избор отработвате минала карма, а също така давате пример с вашите правилни действия на хората около вас и особено на младите.

Не се тревожете за това, че някой прави нещо не както трябва. Покажете как е необходимо да се действа. Винаги е по-лесно да се критикува. Но когато осъждате, вие създавате карма и умножавате илюзията, а когато насочвате вашата енергия в съответствие с Божествените ръководни принципи, творите блага карма и свивате илюзията.

Затова дойдох в този ден при вас да ви напомня, че всеки от вас преди да се въплъти е поел върху себе си определени задължения. Налице е благоприятна възможност да изпълните вашето предназначение. Обърнете се към самия себе си, влезте в сърцето си и се опитайте да разберете, какви задължения е поела вашата душа преди да се роди.

Трябва да си спомните тези ваши задължения.

Ако работите в сферата на образованието на децата и младежта, тогава във вашите задължения преди всичко влиза да дадете на достъпно за подрастващото поколение ниво, знания за Закона, който съществува във Вселената, а също така и за нравствения Божествен Закон.

Ако се занимавате успешно с бизнес, тогава може би за вас е дошло време да се разпореждате правилно със спечелените пари и вместо безкрайна гонитба за дрънкулки и удоволствия, да изразходвате пари за създаване на центрове за обучаване на децата, на младежите и техните родители, за изграждане на населени места, основани върху нови принципи и свободни от влиянието на присъщите на вашето общество негативни вибрации и фактори.

Затова само от вас зависи да започнете съзидателна Божествена дейност. Никой няма да изпълни вместо вас задълженията ви. Ние от своя страна обещаваме да ви оказваме цялата необходима помощ. Само помолете за тази помощ и не се притеснявайте да се обръщате към нас във вашите писма и молитви.

Сдружаването на Небесата и физическия план едва започва и вие много скоро ще се убедите в това, колко плодотворно може да бъде такова сътрудничество.

Аз бих желал накрая да ви предам импулса на моята Вяра и моята увереност във вас и в това, че ще изпълните задълженията си максимално ефективно.

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, с Любов към вас и Вяра във вашия успех.