Ние ви даваме Живо Слово, Живо Учение и очакваме, че ще пренесете нашето Слово и нашето Учение в Живота чрез конкретни дела на физическия план

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас в този ден. АЗ СЪМ дойдох, с цел да ви донеса Божествената Истина.

Вие мечтаехте да получите достъп в сърцата си до цялата пълнота на Божествената Истина. И ето, идва времето, когато трябва да ви бъде открито Словото на Бог. Не защото това Слово ви е било непонятно досега, а защото вашите сърца бяха затворени за Божествената Истина.

Вие можете да чуете в сърцата си само това, за което сте готови и което очаквате, а ние на свой ред винаги сме готови да ви дадем това, към което сте се устремили. Това много прилича на възпитаването на децата. Когато пораснат, предишните играчки им стават безинтересни и те устремяват своя взор към нови играчки, до които е дорасло тяхното съзнание.

След това те израстват и навлизат в живота на възрастните, като продължават да играят игрите, за които е готово тяхното съзнание. И ето, накрая настъпва такъв момент, когато никакви игри във физическия свят не могат да удовлетворят съзнанието на човека и това означава, че той е готов за преминаване на ново ниво на съзнанието, в друг свят.

Поначало преходът към този свят става незабележимо и едва различимо. Този свят се отваря вътре във вас. Отначало едва-едва, после все по-силно и по-силно вие започвате да усещате този друг свят, различен от вашия физически свят. Вие се докосвате до този свят по време на сън, в минути на прозрения в тишината на вашите сърца. И този свят постепенно започва да се разпространява от вашите сърца във вашия физически свят. И вашият физически свят започва да се променя и да придобива чертите на финия свят. Това проникване на световете започва вътре във вас и вие ставате тези първи доброволни отряди, които проникват със своето съзнание в Новия Свят и приближават Неговото идване за цялата планета.

Този процес тече. Той започна отдавна. Но в последно време все повече се ускорява. И преходът към новия свят, към новото ниво на развитие може да се извърши значително по-бързо, отколкото е планирано, ако темповете на израстване на вашето съзнание също така стремително растат.

Повярвайте ми, вашето съзнание е най-големият задържащ фактор, който пречи на хода на еволюцията на вашата планета. Досега вие приличахте на повтарачи, неспособни да усвоят даваните уроци. И на нас ни се наложи да прибегнем към много изкуствени начини, за да помръднем вашето развитие от мъртвата точка, на която бяхте заседнали. И сега идва краят на мрачното средновековие на вашето съзнание. Настъпва пробуждането и разсъмването на новия ден. Аз съм щастлив да констатирам този преход на вашето съзнание на ново ниво.

Как ликуват небесата от това, че толкова голям брой индивиди са достигнали състояние на пробуждане на съзнанието!

Не се отпускайте, защото тресавището на физическия свят е способно отново да засмуче вашето съзнание и да го смъкне на по-ниско ниво, характерно за човека-животно. Помнете и винаги знайте, че вие сте Богове и следващият етап на вашата еволюция е да станете най-после хора разумни и Богочовеци.

Разликата между нас и вас е само в нивото на вашето съзнание и много Възнесени Владици са готови да пожертват част от своите каузални тела, за да осъществят растежа на вашето съзнание. И много от Възнесените Владици действително жертват твърде много и идват в частично въплъщение, прониквайки в тези индивиди, които на финия план са дали съгласие за подобно вселяване. Това ви дава възможност да получите скок в нивото на развитие на вашето съзнание. И като получавате подобно ускорение, вие можете да влияете на другите, които са около вас, на вашите роднини, познати и колеги. Подобен скок на вашето съзнание не може да остане скрит от очите на хората, които отдавна ви познават. И те не могат да си обяснят нито това, което се е случило с вас, нито защо са изгубили интерес и вече не се стремят да общуват с вас. Но други хора, чувствайки във вас вибрациите, към които отдавна са се стремили, ще намерят с вас общи допирни точки. И вие ще можете да се обедините на ново ниво на съзнанието и да изградите ново бъдеще, намирайки се на това ново ниво на съзнание. Ще можете да оказвате влияние на всичко, което ви заобикаля. Способността за обединяване и извършване на съвместни дейности е неоспоримо потвърждение на това, че сте се издигнали на ново ниво на вашето съзнание. Вие можете колкото си искате да разказвате на другите хора за заслугите и постиженията си, но ако вашите вътрешни достижения не се проявят на физически план във вид на конкретни дела, на реални плодове, тогава те не струват и пукнат грош. И по-скоро просто астрални шегаджии са се пошегували с вас и са ви говорили за вашето величие, което все още не сте достигнали, защото нивото на съзнанието ви не позволява да се издигнете по-високо от астралния план.

Всички ваши достижения трябва да бъдат проявени на физическия план. И основно ваше достижение е умението да сътрудничите и да изпълнявате конкретни дела на физическия план. Не да изграждате митични проекти във финия план, а да запретнете ръкави и да построите старчески дом, детска градина, да засадите градина и помогнете на ближния. Има много работа във вашия свят и всичката тази работа се върши от онези, които имат определени духовни постижения, а не мислят, че нещо са постигнали.

Така ние ще можем да променяме света, действайки чрез онези, които са подготвили своите храмове за нашето идване и са изразили готовност да служат.

Сега времето е променено. И ако по-рано, за да отработите карма беше необходимо да четете повели и да се молите, то сега е дошло време за конкретни дела на физическия план. И когато започнете взаимодействието си за осъществяване плана на Владиците на физическия план, вашата карма се отработва с мълниеносна бързина. Това е нова милост за вашето време. Отработването на кармата ще бъде ускорено за тези, които предприемат конкретни действия на физическия план, насочени към изпълнение плановете на Братството.

Нашите планове остават непроменени милиони години. Нашите планове са даване на Учението и следване на Учението. И особено е добре, ако насочите усилията си в областта на възпитание на децата и младежта. Защото след десет-двадесет години вашите усилия ще дадат своите реални плодове, когато новото поколение навлезе в зрелия живот и ще изгражда този живот върху Божествените принципи.

Днес аз исках още веднъж да насоча вашето внимание към необходимостта да работите над своето съзнание и едновременно с това, към съвместната ви работа един с друг на физическия план. Няма време да се чака да станете напълно съвършени. Вашите стремежи ще дадат плодовете си много по-бързо, ако във всекидневния си живот прилагате всички получени знания, веднага след като сте ги получили. Всичко, което не се прилага на практика, става безполезно, мъртво знание.

Ние ви даваме нашето Живо Слово, Живо Учение и очакваме, че вие ще пренесете нашето Слово и Учение в живота чрез конкретни дела на физическия план.

АЗ СЪМ Санат Кумара с Надежда и Вяра във Вас.