Ние търпеливо чакаме вашето пробуждане и вашата готовност

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл отново при вас.

Най-важното във всяка човешка индивидуалност е съзнанието. Вашето съзнание е това, което ще ви надживее, такива, каквито сте сега. Вашето съзнание ще съществува във Висшите светове. Затова единственото, заради което има смисъл да съществувате във вашият свят, е да развивате съзнанието си. Трябва да различавате интелекта от съзнанието. Трябва да различавате вашите навици и способности от вашето съзнание.

Има низша част на съзнанието ви, която пази навиците и опита, необходими, за да поддържате съществуването си във физическия свят. Има и по-висша част на вашето съзнание, която е необходима, за да поддържа съществуването ви във фините светове.

И тази част от вашето съзнание се нуждае от развитие. Например, вие не можете да седнете зад кормилото на самолет и да полетите. За да можете да го направите, трябва да преминете обучение и да получите представа как се управлява самолет. Едва след това ще можете да излетите. По същия начин частта от вашето съзнание, необходима за пребиваването ви във фините светове, се нуждае от обучение и натрупването на опит.

Трудността е в това, че трябва си изработите навици за пребиваване в свят, за който не можете да добиете представа с помощта на физическите си сетива. Те имат ограничен диапазон на възприемане на действителността. Вие можете да усещате само това, което вибрира с ниски честоти, съответстващи на материалния свят. Но във вас е заложен огромен потенциал. Диапазонът на вашите възприятия може да бъде разширен още сега. Много хора виждат това, което други не виждат. Границата, която разделя по-фините светове от вашия физически свят постепенно се размива. Вашата чувствителност за възприемане на по-фините светове е потисната от заобикалящата ви обстановка във вашия свят. Постоянното пребиваване сред маса хора и постоянното заглушаване от включени уредби понижава вашите вибрации и не ви позволява да разширите диапазона на своето възприемане на света.

Човешкият организъм като потенциал съдържа всички необходими инструменти и органи за възприемане, позволяващи ви да се намирате във фините светове и да възприемате фините светове. И само условията на пребиваване на Земята ви пречат още сега да виждате и чувате Възнесените Учители, да общувате с Владиците.

Затова в днешно време са необходими значителни усилия, за да се установи такава връзка. Необходимо е много силно ограничение, което трябва да си наложите, за да постигнете контакт с Възнесените Учители. И преди всичко, това се касае за връзките с хора и изключване на всяко влияние на средствата за масова информация.

И колкото по-близо се намирате до природата, толкова по-лесно е да установите такава връзка. Разликата между нашите светове се състои в разликата между нивата на вибрации. Затова повишавайки своите вибрации, вие автоматично, почти неизбежно получавате способност да общувате с нашия свят.

По същество всеки човек, намиращ се сега във въплъщение, е потенциално способен да установи връзка с Възнесените Учители.

Но за да се състои нашето общуване, е необходимо да пожертвате твърде много от това, което се намира във вашия свят.

Необходимо е много внимателно да подхождате към кръга на вашето общуване, към всеки ваш контакт.

Трябва да изключите всичко, което може да ви оказва влияние и което принадлежи към масовата култура на вашия свят.

Всичко има значение. Дори и вибрацията на храната, с която се храните. Не сте ли се замисляли, че когато човек готви, той насища храната със своите енергии? И ако човекът, който приготвя храната, не се отличава с чистота на мислите си, то вие с всяко хранене с приготвена от него храна насищате организма си с некачествените енергии, съдържащи се в храната. Като начало, можете да благославяте храната преди да започнете да се храните, за да я очистите от отрицателните енергии. В следващите етапи от вашето развитие ще ви се наложи да се откажете напълно от храна, приготвена от непознати хора и дори е възможно да преминете на храна, приготвена от вас. Когато достигнете до определена степен на чистота, позволяваща да общувате с Възнесените Учители, можете да се отровите от храна, съдържаща некачествени вибрации, независимо че тази храна е прясно приготвена и по всички чисто физически параметри би трябвало да не ви причини вреда.

Затова хората, решили сериозно да тръгнат по духовния път, трябва много внимателно да се грижат за своето обкръжение във физическия свят.

Разбира се, идеално би било такива духовно развити хора да живеят в отделни общини, далеч от цивилизацията. И с времето такива духовни центрове ще бъдат създадени и ще получат голямо развитие.

Няма никакви препоръки как да подреждате своя живот, освен общите препоръки, които даваме. А как ще използвате нашите препоръки конкретно във вашият живот, трябва да решите сами. Винаги помнете, че не трябва да се насилвате в нищо. Истинското еволюционно развитие по Божествените Закони не изисква никаква принуда и никакво насилие нито от страна на други хора, нито от ваша страна.

Ако не сте готови да преминете към по-висок етап, не бива да се заставяте да изпълнявате тези ограничения, които не можете да поемете поради неподготвеността на вашето съзнание. Трябва да знаете към какво да се стремите, но не трябва да се насилвате.

Ако имате някакво вътрешно несъвършенство, което ви възпрепятства да се издигнете на следващата степен, дори само фактът, че сте осъзнали присъствието на това несъвършенство във вас, е гаранция, че рано или късно ще се избавите него.

Ако върху тенджерата ви се е образувало петно, възможно е то да не се изчисти от първия път. Но ако всеки ден полагате усилия да премахнете това петно, то рано или късно ще почистите тенджерата.

Точно същия принцип действа и при промяната на вашето съзнание. Вие променяте съзнанието си постоянно, през целия си живот. Главното е да знаете към какво да се стремите и да проявявате всекидневна устременост.

Разберете, че всички вие се намирате на различни степени на развитие. Затова нещо, което някой постига много лесно, за други същото нещо е непостижима задача. И могат да изминат още много животи, преди човек да се изкачи на следващото стъпало от развитието на своето съзнание.

Земята предоставя възможност за развитие на индивиди, намиращи се на най-различни стадии от развитие на съзнанието.

И ако човек не е готов поради нивото на развитие на съзнанието си за общуване с Възнесените Учители, тези диктовки например ще бъдат за него напълно неразбираеми и скучни. Той няма да може да усети никаква полза за себе си от четенето им. Както и ако човек се намира на много високо ниво на духовно развитие, тези диктовки няма да му дадат нищо ново.

Но има хора, които очакват всяка нова диктовка и усещат как с всяка диктовка в тяхната аура се влива поток Божествена Енергия.

Трябва да бъдем много търпеливи. Трябва да бъдем много обичащи и състрадателни към хората, които не са способни да възприемат в своето съзнание фините вибрации, които се съдържат в даваните диктовки.

Ще дойде време и те също ще могат да усетят ласкавата и любеща енергия, която ви даваме.

Истинският градинар никога не принуждава розата да цъфне. Ще дойде времето и пъпката ще се разтвори да посрещне ласкавите лъчи на Слънцето и новия ден.

Затова ние търпеливо чакаме вашето пробуждане и вашата готовност. И само ви изпращаме нежните лъчи на нашата Любов и нашата благословия на вашето същество във вашия свят.

Вашето съзнание е като пъпката на роза, готова да разцъфти. И аз замлъквам, предвкусвайки, как в тишината ще се разтвори цветът на вашето съзнание и всичко наоколо ще се изпълни с аромата на вашето благоухание.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.